Athro yn y Gyfraith yn Aberystwyth wedi’i ethol yn Is-Lywydd corff hawliau dynol Ewropeaidd

01 Ebrill 2019

Mae arbenigwr ar gyfraith ymfudo a masnachu pobl ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi cael ei ail-ethol i swydd flaenllaw gydag un o gyrff hawliau dynol pwysicaf Ewrop.

Cynhaeaf proffidiol InvEnterPrize i egin- fusnes amaeth

02 Ebrill 2019

Menter newydd i gynorthwyo ffermwyr Colombia i wella cynhyrchiant cnydau yw enillydd diweddaraf InvEnterPrize, cystadleuaeth ar ffurf ‘Dragon’s Den’ i fyfyrwyr mentrus Prifysgol Aberystwyth.

Hwyluswyr, cymhellwyr a mentoriaid yn dathlu llwyddiant ar ôl cwblhau eu modiwlau ôl-radd

05 Ebrill 2019

Cafodd hanner cant o weithwyr proffesiynol sydd wedi cwblhau’r modiwlau Hwyluso ar gyfer Arweinyddiaeth Sefydliadol a Chymell a Mentora ar gyfer Arweinwyr yn llwyddiannus eu cydnabod mewn seremoni wobrwyo a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth ddoe, dydd Iau 5ed Ebrill.

Adnabod y paill sy’n cosi’r trwyn

08 Ebrill 2019

Gallai gwyddonwyr fod gam yn nes at ddarparu gwell rhagolygon paill i ddioddefwyr asthma neu dwymyn y gwair, cyflyrau sy’n effeithio ar un o bob pedwar o bobl y Deyrnas Unedig.

Ymchwilwyr polisi iaith yn cyflwyno cynigion ym Mrwsel

09 Ebrill 2019

Bydd academyddion o brifysgolion Aberystwyth a Chaeredin ym Mrwsel ddydd Mercher 10 Ebrill 2019 i gyflwyno ffrwyth prosiect ymchwil ddwy flynedd ar hyrwyddo ieithoedd lleiafrifol.

Lansio gwerslyfr Seicoleg yn Llundain

12 Ebrill 2019

Mae’r Athro Nigel Holt, Pennaeth Seicoleg ym Mhrifysgol Aberystwyth yn Llundain yr wythnos hon i lansio rhifyn diweddaraf ei werslyfr hynod boblogaidd Psychology: The Science of Mind and Behaviour.

Cryfhau cysylltiadau’r Gymraeg a’r Llydaweg

17 Ebrill 2019

Mae criw o athrawon Llydaweg wedi ymweld â Phrifysgol Aberystwyth i ddysgu mwy am y ffordd mae’r Gymraeg yn cael ei dysgu i oedolion.

Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn cefnogi disgyblion i barhau â Gwyddoniaeth Safon Uwch

17 Ebrill 2019

Mae myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth ymhlith pump prifysgol yng Nghymru sy’n mentora disgyblion sy’n astudio ffiseg TGAU ar draws Cymru.

Darlith Gyhoeddus: ‘The End of the Liberal World Order?’

24 Ebrill 2019

Bydd yr Athro G. John Ikenberry, o Brifysgol Princeton yn traddodi darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Iau, 2 Mai 2019, yn rhan o Gyfres Canmlwyddiant yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Clwb Heicio Prifysgol Aberystwyth yn ymuno â’r Weatherman Walking

25 Ebrill 2019

Bydd aelodau o Glwb Heicio Prifysgol Aberystwyth, Aberhike yn ymddangos mewn pennod o gyfres boblogaidd BBC Wales, Weatherman Walking, nos Wener 26 Ebrill 2019.

Tair gwobr i Aberystwyth yng ngwobrau Whatuni

26 Ebrill 2019

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ennill tair gwobr yng ngwobrau blynyddol Whatuni Student Choice Awards 2019.

Cyn-fyfyriwr yw cyflwynydd newydd Blue Peter

26 Ebrill 2019

Mae cyn-fyfyriwr Astudiaethau Ffilm a Theledu o Brifysgol Aberystwyth wedi cael swydd fel cyflwynydd newydd Blue Peter, y rhaglen deledu plant fwyaf hirhoedlog yn y byd.

Myfyriwr o Aber yn rownd derfynol Gwobrau STEM y Telegraph 2019

29 Ebrill 2019

Mae syniad am brawf symudol newydd ar gyfer y diciâu mewn pobl wedi sicrhau lle yn rownd derfynol Gwobrau STEM y Telegraph 2019 i fyfyrwraig o Brifysgol Aberystwyth.