AberPreneurs - Troi Syniadau Busnes yn Realiti

Cymorth i gychwyn busnes yn ABER

Oes arnoch chi eisiau gweithio i chi'ch hun?... rydym yn helpu myfyrwyr, graddedigion a staff i ddechrau busnesau newydd:

Rydym yn darparu:

 • Gwybodaeth
 • Cyngor
 • Hyfforddiant
 • Ariannu
 • Mercher 8fed Tach 2-3.30yp

 

I archebu, ebostiwch: aberpreneurs@aber.ac.uk 

Digwyddiadau 2023-24 yn dod yn fuan

 • Creu eich swydd eich hun! 
 • Awgrymiadau hanfodol os ydych chi'n ‘mynd ar eich liwt eich hun’ neu'n ‘hunangyflogedig’ – gan Tony Orme (Prifysgol Aber) & model rol ysbridoledig, Jamila La Malfa Donaldson https://prohempotic.com/
 • Mercher Hydref 11 2-3.30yp – Ystafell GR 0.30 (adeilad Iber Bach)

i archebu ebostiwch: aberpreneurs@aber.ac.uk 

 

Cynllunio a Rheolaeth Ariannol

 • Dosbarth Meistr ar Gynllunio a Rheolaeth Ariannol gan Carly Allchurch https://www.allchurchco.com/about ‘Allchurch & Co is an award-winning Accountancy Practice based in Swansea, set up and run by Allchurch sisters Carly and Ellie’.
 • Mae'r wybodaeth hon yn hanfodol os ydych yn gweithio ar eich liwt eich hun neu os oes gynnych fusnes neu fenter gymdeithasol newydd. Am ddim i fyfyrwyr/staff/eraill.
 • Mercher 18 Hydref 2.10-3.10yp

Ymunwch Yma: Enterprise webinar - Financial Planning & Control

 

Marchnata & Brandio

 • Dosbarth meistr gan Model Rol Ysbridoledig (Syniadau Mawr Cymru) Rachel Wheatley o ‘Waters Creative Ltd’ - https://www.waters-creative.co.uk/  –  bydd hon yn ddangos sut i marchnata eich Busnes neu Menter Gymdeithasol.
 • Am ddim i fyfyrwyr/staff/eraill
 • Mer 25th Oct 2.10-3.10yp

Ymunwch yma: Enterprise webinar - Marketing & Branding

 

Dewch i gwrdd a’r Arlynudd!

Mae Clare Ferguson Walker arlynydd a pherfformiwr o Syniadau Mawr Cymru yn adrodd ei stori fusnes. https://www.cfwdesigns.co.uk/

 • Am ddim I fyfyrwyr/staff/eraill
 • Mercher 1fed o Tach 2.10-3.10yp

Ymunwch yma: Inspirational Role Model - Clare Ferguson Walker

 

Menter Gymdeithasolgwnewch eich un chi yn llwyddiant!

 

 

Cofiwch:

 • Rydym yn cynnig 'Mentora Busnes' 1:1 AM DDIM ar-lein/wyneb yn wyneb 

 

Darllenwch ein Hanesion am Lwyddiant yma: Dechreuadau busnesau graddedig

Edrychwch ar y 'Marchnad Myfyrwyr Cymru' - https://walesstudentmarket.co.uk/cy 

 

Dolenni defnyddiol:

https://businesswales.gov.wales/

https://businesswales.gov.wales/bigideas/

 

Poster AberPreneurs yn hysbysebu gwasanaethau

Mae 'AberPreneurs' yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i gefnogi menter:

 • Cymorth Dechrau Busnes a Menter
 • Digwyddiadau Menter
 • Sgyrsiau Ysbrydoledig
 • Mentwra un-i-un
 • Cyngor ar Gyllid
 • Rhwydweithio

Adroddiad Menter yn ABER 2022

Effaith Addysg Fenter ym Mhrifysgol Aberystwyth – 2022

Amlen

 

Cysylltwch â ni:

Os oes gennych chi syniad busnes ac yr hoffech rhywfaint o gyngor cysylltwch â:

Louise Somerfield/Tony Orme
E: aberpreneurs@aber.ac.uk
T: 01970 622378

 

I ddarparu ein ystod llawn o wasanaethau cychwyn busnes i chi, rydym yn cadw ac yn gwneud defnydd o’ch manylion personol ar sail diddordeb cyfiawn.  Gweler ein Gwybodaeth am Ddiogelu Data cyflawn yma - Gwybodaeth am Ddiogelu Data Myfyrwyr a Graddedigion ; Gwybodaeth am Ddiogelu Data Cyflogwyr/Rhyngddeiliad

Mae cymorth menter a dechrau busnes ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cael ei gefnogi trwy Cynllun Entrepreneuriaeth Ieuenctid Lywodraeth Cymru fel rhan o ymrwymiad Lywodraeth Cymru i annog entrepreneuriaeth ymysg pobl ifanc yng Nghymru.