AberPreneurs - Troi Syniadau Busnes yn Realiti

Digwyddiadau 2024 

 

 

 

Cynhyrchu Syniadau

 • Mae’r gweithdy hwn yn hanfodol os ydych chi’n eisiau dechrau busnes neu fenter gymdeithasol newydd, ond nid oes gennych y Syniad Mawr hwnw eto 
 • Yn rhad ac am ddim I fyfyrwyr, graddedigion , staff ac eraill sydd a diddordeb mewn datblygu busnes neu fenter gymdeithasol.
 • Dydd Mercher 22 Mai 2.10-3yp. Ymunwch yma  Ideas Generation - Enterprise Event

Wythnos Cychwyn yr Haf 4-6ed Mehefin

Byddwch yn dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod i ddechrau eich busnes neu fenter gymdeithasol gan gynnwys:

Dydd Mawrth 4 Mehefin

 • Model Rol ysbridoledig
 • Ymchwil i'r Farchnad
 • Marchnata a Brandio
 • Sesiwn rhwydweithio anffurfiol

Dydd Mercher 5 Mehefin

 • ⁠Treth
 • Cyllid a Chadw llyfrau
 • Busnes cynaliadwy/busnes eco-gyfeillgar
 • Sesiwn rhwydweithio anffurfiol

Dydd Iau 6 Mehefin

 • Model Rol Ysbrydoledig
 • Agweddau cyfreithiol ar ddechrau busnes
 • Amddiffyn eich IP
 • Y camau nesaf a’r gefnogaeth sydd ar gael
 • Sesiwn rhwydweithio anffurfiol 

Bydd hefyd Modelau Rôl Ysbrydoledig yn rhannu eu syniadau a’u harbenigedd ar sut y gwnaethant ddechrau eu busnesau, gan roi awgrymiadau amhrisiadwy i chi ar gyfer eich taith.

I archebu ebostiwch: aberpreneurs@aber.ac.uk 

 

DYDDIAD CAU CYSTADLEUAETH AWST 19!

Sylwer - Os nad oes e-bost Prifysgol Aberystwyth gennych mwyach, cysylltwch â ni ar aberpreneurs@aber.ac.uk a bydd y ffurflen gais yn cael ei hanfon atoch yn uniongyrchol.

Gwneud cais yma! Ffyrflen gais InvEnterPrize

Os ydych yn fyfyriwr neu yn graddio yn 2023/4 ac os oes gennych syniad am fusnes neu fenter gymdeithasol sydd yn barod i’w gwireddu erbyn 25 Medi, yna beth am gynnig a rhoi cyfle i’ch hunan ennill £10,000 a gwobrau ariannol eraill? Fe ddaw mwy o wybodaeth yn fuan...os oes gennych unrhyw gwestiynau, ebostiwch aberpreneurs@aber.ac.uk 

Er mwyn sicrhau bod gan eich syniad Busnes neu Fenter Gymdeithasol y cyfle gorau i lwyddo yn ein cystadleuaeth InvEnterPrize:

 • Ceisiwch gynnwys cymaint o wybodaeth â phosibl ar y ffurflen gais...........llenwch bob adran y gallwch.
 • Ewch i Wythnos Cychwyn Busnes yr Haf ar 4-6 Mehefin i gael gwybodaeth am gychwyn busnes newydd.
 • Trefnwch apwyntiad un wrth un gydag ymgynghorydd cychwyn busnes, a fydd yn helpu i edrych drwy eich cais cyn i chi ei gyflwyno – cysylltwch ag aberpreneurs@aber.ac.uk am fanylion.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn esbonio eich syniad busnes yn glir ac yn ennyn cyffro a brwdfrydedd y beirniaid am eich menter newydd.

POB LWC!

 

Cymorth i gychwyn busnes yn ABER

Oes arnoch chi eisiau gweithio i chi'ch hun?... rydym yn helpu myfyrwyr, graddedigion a staff i ddechrau busnesau newydd:

Rydym yn darparu:

 • Gwybodaeth
 • Cyngor
 • Hyfforddiant
 • Ariannu

 

 

 

Cofiwch:

 • Rydym yn cynnig 'Mentora Busnes' 1:1 am ddim ar-lein/wyneb yn wyneb 

 

Darllenwch ein Hanesion am Lwyddiant yma: Dechreuadau busnesau graddedig

Edrychwch ar y 'Marchnad Myfyrwyr Cymru' - https://walesstudentmarket.co.uk/cy 

 

Dolenni defnyddiol:

https://businesswales.gov.wales/

https://businesswales.gov.wales/bigideas/

 

Poster AberPreneurs yn hysbysebu gwasanaethau

Mae 'AberPreneurs' yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i gefnogi menter:

 • Cymorth Dechrau Busnes a Menter
 • Digwyddiadau Menter
 • Sgyrsiau Ysbrydoledig
 • Mentwra un-i-un
 • Cyngor ar Gyllid
 • Rhwydweithio

Adroddiad Menter yn ABER 2023

Effaith Addysg Fenter ym Mhrifysgol Aberystwyth 2023 (Word)

Effaith Addysg Fenter ym Mhrifysgol Aberystwyth 2023 (PDF)

Amlen

 

Cysylltwch â ni:

Os oes gennych chi syniad busnes ac yr hoffech rhywfaint o gyngor cysylltwch â:

Louise Somerfield/Tony Orme
E: aberpreneurs@aber.ac.uk
T: 01970 622378

 

I ddarparu ein ystod llawn o wasanaethau cychwyn busnes i chi, rydym yn cadw ac yn gwneud defnydd o’ch manylion personol ar sail diddordeb cyfiawn.  Gweler ein Gwybodaeth am Ddiogelu Data cyflawn yma - Gwybodaeth am Ddiogelu Data Myfyrwyr a Graddedigion ; Gwybodaeth am Ddiogelu Data Cyflogwyr/Rhyngddeiliad

Mae cymorth menter a dechrau busnes ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cael ei gefnogi trwy Cynllun Entrepreneuriaeth Ieuenctid Lywodraeth Cymru fel rhan o ymrwymiad Lywodraeth Cymru i annog entrepreneuriaeth ymysg pobl ifanc yng Nghymru.