AberPreneurs - Troi Syniadau Busnes yn Realiti

Cymorth i gychwyn busnes yn ABER

Oes arnoch chi eisiau gweithio i chi'ch hun?... rydym yn helpu myfyrwyr, graddedigion a staff i ddechrau busnesau newydd:

Rydym yn darparu:

 • Gwybodaeth
 • Cyngor
 • Hyfforddiant
 • Ariannu

 

Digwyddiadau 2024

Cyflwyniad i werthu ar-lein

 • Mae Kevin Mansel-Davies o Syniadau Mawr Cymru yn rhedeg busnes marchnata llwyddiannus 'That Media Group' https://thatmediagroup.co.uk/
 • Yn y weminar hon bydd Kevin yn rhoi trosolwg o sut i werthu eich cynnyrch neu'ch gwasanaeth ar-lein yn llwyddiannus.
 • Yn rhad ac am ddim I fyfyrwyr, graddedigion , staff ac eraill sydd a diddordeb mewn datblygu busnes neu fenter gymdeithasol.
 • Mercher 18fed Ebrill 2.10-3yp ymynwch yma: Intro to selling on-line - Enterprise Event

 

Instagram am eich busnes neu menter Cymdeithasol

 • Dysgu sut mae llwyfan hon yn weithio i hyrwyddo eich Fusnes neu Menter Cymdeithasol.   
 • Defnyddio Instagram am eich fusnes gan Kacie Morgan https://www.therarewelshbit.com/

 • Yn rhad ac am ddim I fyfyrwyr, graddedigion , staff ac eraill sydd a diddordeb mewn datblygu busnes neu fenter gymdeithasol.
 • Mercher Ebril 24 2.10-3yp. Ymunwch yma: Instagram for your business - Enterprise Event 

 

Digwyddiad lansio!  Dewch i darganfod sut mae hwn yn eich helpu. 

Mercher Mai 1af 
12.30-2yp Canolfan Delweddelu Ystafell, Ganolfan Ddeialog

 • Cystadleuaeth Syniadau Myrfyrwyr Ydych chi’n fyfyriwr neu rhaddedig o 2023 sydd a syniad am fusnes neu menter gymdeithasol?Dewch i ddarganfod sut i ennill £13,000! & wobrau eraill.
 • Wythnos Cychwyn Busnes yr Haf Mae gennym dridiau o weithdai, trafodaethau a rhwydweithio, sy’n cwmpasu popeth sydd angen i chi ei wybod cyn dechrau Busnes, Menter Gymdeithasol neu fynd yn Llawrydd.  Hefyd... Model Rol Ysbridoledig yn rhanu eu syniadau trwy’r wythnos.

 

Cynhyrchu Syniadau

 • Mae’r gweithdy hwn yn hanfodol os ydych chi’n eisiau dechrau busnes neu fenter gymdeithasol newydd, ond nid oes gennych y Syniad Mawr hwnw eto 
 • Yn rhad ac am ddim I fyfyrwyr, graddedigion , staff ac eraill sydd a diddordeb mewn datblygu busnes neu fenter gymdeithasol.
 • Dydd Mercher 22 Mai 2.10-3yp. Ymunwch yma  Ideas Generation - Enterprise Event

 

Arbedwch y dyddiad! 4, 5, 6 Mehefin - 'Wythnos cychwyn yr Haf'

 

 

 

 

Cofiwch:

 • Rydym yn cynnig 'Mentora Busnes' 1:1 am ddim ar-lein/wyneb yn wyneb 

 

Darllenwch ein Hanesion am Lwyddiant yma: Dechreuadau busnesau graddedig

Edrychwch ar y 'Marchnad Myfyrwyr Cymru' - https://walesstudentmarket.co.uk/cy 

 

Dolenni defnyddiol:

https://businesswales.gov.wales/

https://businesswales.gov.wales/bigideas/

 

Poster AberPreneurs yn hysbysebu gwasanaethau

Mae 'AberPreneurs' yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i gefnogi menter:

 • Cymorth Dechrau Busnes a Menter
 • Digwyddiadau Menter
 • Sgyrsiau Ysbrydoledig
 • Mentwra un-i-un
 • Cyngor ar Gyllid
 • Rhwydweithio

Adroddiad Menter yn ABER 2023

Effaith Addysg Fenter ym Mhrifysgol Aberystwyth 2023 (Word)

Effaith Addysg Fenter ym Mhrifysgol Aberystwyth 2023 (PDF)

Amlen

 

Cysylltwch â ni:

Os oes gennych chi syniad busnes ac yr hoffech rhywfaint o gyngor cysylltwch â:

Louise Somerfield/Tony Orme
E: aberpreneurs@aber.ac.uk
T: 01970 622378

 

I ddarparu ein ystod llawn o wasanaethau cychwyn busnes i chi, rydym yn cadw ac yn gwneud defnydd o’ch manylion personol ar sail diddordeb cyfiawn.  Gweler ein Gwybodaeth am Ddiogelu Data cyflawn yma - Gwybodaeth am Ddiogelu Data Myfyrwyr a Graddedigion ; Gwybodaeth am Ddiogelu Data Cyflogwyr/Rhyngddeiliad

Mae cymorth menter a dechrau busnes ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cael ei gefnogi trwy Cynllun Entrepreneuriaeth Ieuenctid Lywodraeth Cymru fel rhan o ymrwymiad Lywodraeth Cymru i annog entrepreneuriaeth ymysg pobl ifanc yng Nghymru.