AberPreneurs - Troi Syniadau Busnes yn Realiti

Cymorth i gychwyn busnes yn ABER

Oes arnoch chi eisiau gweithio i chi'ch hun?... rydym yn helpu myfyrwyr, graddedigion a staff i ddechrau busnesau newydd:

Rydym yn darparu:

 • Gwybodaeth
 • Cyngor
 • Hyfforddiant
 • Arainnu

 

Digwyddiadau 2023 

 

 

Am pob ymholiadau ebostiwch: aberpreneurs@aber.ac.uk

 

Cofiwch:

 • Rydym yn cynnig 'Mentora Busnes' 1:1 AM DDIM ar-lein/wyneb yn wyneb 

 

Darllenwch ein Hanesion am Lwyddiant yma: Dechreuadau busnesau graddedig

Edrychwch ar y 'Marchnad Myfyrwyr Cymru' - https://walesstudentmarket.co.uk/cy 

 

Dolenni defnyddiol:

https://businesswales.gov.wales/

https://businesswales.gov.wales/bigideas/

 

 

 

Poster AberPreneurs yn hysbysebu gwasanaethau

Mae 'AberPreneurs' yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i gefnogi menter:

 • Cymorth Dechrau Busnes a Menter
 • Digwyddiadau Menter
 • Sgyrsiau Ysbrydoledig
 • Mentwra un-i-un
 • Cyngor ar Gyllid
 • Rhwydweithio

Effaith Addysg Fenter ym Mhrifysgol Aberystwyth

Amlen

 

Cysylltwch â ni:

 

Os oes gennych chi syniad busnes ac yr hoffech rhywfaint o gyngor cysylltwch â:

Louise Somerfield/Tony Orme - Swyddog Gweinyddol Menter
E: aberpreneurs@aber.ac.uk
T: 01970 622378

Aberystwyth University Enterprise Network Facebook Pagewww.facebook.com/AberUni.Enterprise‌‌

I ddarparu ein ystod llawn o wasanaethau cychwyn busnes i chi, rydym yn cadw ac yn gwneud defnydd o’ch manylion personol ar sail diddordeb cyfiawn.  Gweler ein Gwybodaeth am Ddiogelu Data cyflawn yma - Gwybodaeth am Ddiogelu Data Myfyrwyr a Graddedigion ; Gwybodaeth am Ddiogelu Data Cyflogwyr/Rhyngddeiliad

Mae cymorth menter a dechrau busnes ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cael ei gefnogi trwy Cynllun Entrepreneuriaeth Ieuenctid Lywodraeth Cymru fel rhan o ymrwymiad Lywodraeth Cymru i annog entrepreneuriaeth ymysg pobl ifanc yng Nghymru.