AberPreneurs - Troi Syniadau Busnes yn Realiti

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cefnogi myfyrwyr, graddedigion a staff sydd am ddechrau busnesau newydd, yn enwedig mewn achosion lle mae’r busnesau’n gysylltiedig â gwybodaeth ac arbenigedd y Brifysgol.

Mae ‘AberPreneurs’ yn helpu cleientiaid trwy gynnig gwybodaeth, cyngor, hyfforddiant a chyllid.

 

Digwyddiadau Hydref 2022 

Mercher 23 Tachwedd 2-3.30yp - Ymchwil i'r Farchnad - gan model rol Rachel Wheatley https://www.waters-creative.co.uk/ o Syniadau Mawr Cymru - bydd hon yn ddangos sut i ymchwil y farchnad/farchnata eich busnes neu menter gymdeithasol.  

Mercher 30 Tachwedd 2-3.30yp - 'Gynllunio a Rheolaeth Ariannol' gan Carly Allchurch o Syniadau Mawr Cymru https://www.allchurchco.com/  Mae'r wybodaeth hon yn hanfodol os ydych yn gweithio ar eich liwt eich hun neu os oes gynnych fusnes neu fenter gymdeithasol newydd.  

Mercher 7 Rhagfyr 2-3.30yp - 'Dosbarth Meistr Eiddo Deallusol'  Dysgwch sut i ddiogelu eich syniad busnes - gan Kath Penaluna Athro Cysylltiol Addysg Fenter 'Prifysgol Cymru y Drindid Dewi Sant' 

Mercher 14 Rhagfyr 2-3.30yp - ‘Costio a Ffrisio' - Mae weithdu hon yn hanfodol ar gyfer busnes neu Menter Gymdeithasol llwyddianus.  Gan gynghorydd busnes Syniadau Mawr Cymru & model rol ysbridoledig. 

 

I archebu ebostiwch: aberpreneurs@aber.ac.uk

 

Edrychwch ar y 'Marchnad Myfyrwyr Cymru' - https://walesstudentmarket.co.uk/cy 

Os hoffech chi hysbysebu eich busnes yma

cysylltwch a aberpreneurs@aber.ac.uk

 

 Cofiwch.....

Mentora busnes 1:1 ar gael ar-lein 

I archebu lle ar gyfer unrhyw digwyddiad, anfonwch ebost i: aberpreneurs@aber.ac.uk

https://businesswales.gov.wales/

https://businesswales.gov.wales/bigideas/

 

Weler ein straeon llwyddiant yma: Dechreuadau busnesau graddedig

 

Poster AberPreneurs yn hysbysebu gwasanaethau

Mae 'AberPreneurs' yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i gefnogi menter:

  • Cymorth Dechrau Busnes a Menter
  • Digwyddiadau Menter
  • Sgyrsiau Ysbrydoledig
  • Mentwra un-i-un
  • Cyngor ar Gyllid
  • Rhwydweithio
  • Menter a Mentergarwch - Gwefannau Defnyddiol

Effaith Addysg Fenter ym Mhrifysgol Aberystwyth

Amlen

 

Cysylltwch â ni:

 

Os oes gennych chi syniad busnes ac yr hoffech rhywfaint o gyngor cysylltwch â:

Louise Somerfield/Tony Orme - Swyddog Gweinyddol Menter
E: aberpreneurs@aber.ac.uk
T: 01970 622378

Aberystwyth University Enterprise Network Facebook Pagewww.facebook.com/AberUni.Enterprise‌‌

I ddarparu ein ystod llawn o wasanaethau cychwyn busnes i chi, rydym yn cadw ac yn gwneud defnydd o’ch manylion personol ar sail diddordeb cyfiawn.  Gweler ein Gwybodaeth am Ddiogelu Data cyflawn yma - Gwybodaeth am Ddiogelu Data Myfyrwyr a Graddedigion ; Gwybodaeth am Ddiogelu Data Cyflogwyr/Rhyngddeiliad

Mae cymorth menter a dechrau busnes ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cael ei gefnogi trwy Cynllun Entrepreneuriaeth Ieuenctid Lywodraeth Cymru fel rhan o ymrwymiad Lywodraeth Cymru i annog entrepreneuriaeth ymysg pobl ifanc yng Nghymru.