Straeon Llwyddiant:

Karlo Revolancer

‘Revolancer’ – Karl Swanepoel https://revolancer.com/ 

"Roeddwn yn ddigon ffodus i elwa ar gefnogaeth AberPreneurs wrth ddechrau fy musnes Revolancer. Roedd y gweithdai a gynhaliwyd ganddynt yn help mawr, a gwnaeth ennill eu cystadleuaeth Gwobr Menter Aber helpu i roi hwb i fy musnes. Byddwn yn argymell yn fawr y dylai myfyrwyr mentrus ddefnyddio'r gefnogaeth sydd ar gael!"

 

Veronica o Stiwdio Maelor

 

Stiwdio Maelor - Veronica Calarco - http://stiwdiomaelor.wordpress.com/

'Mae Stiwdio Maelor yn rhaglen artist preswyl a sefydlais yn 2014. Fel myfyriwr PHD, manteisiais ar weithdai AberPreneurs a oedd yn rhoi cyngor ar gychwyn a rhedeg busnes. Gyda grant ac interniaeth ddiweddar, byddaf yn ehangu ac yn arbrofi â ffyrdd newydd o ddatblygu Maelor'

 

 

Ebostiwch eich stori: aberpreneurs@aber.ac.uk 

Edrychwn ymlaen at glywed gennych!