'AberPreneurs' Troi Syniadau Busnes yn Realiti - Cefnogi myfyrwyrstaff a graddedigion i ddechrau busnes neu fenter gymdeithasol

Straeon Llwyddiant:

Karlo Revolancer

 

 

 

 

 

 

 

‘Revolancer’ – Karl Swanepoel https://revolancer.com/ 

"Roeddwn yn ddigon ffodus i elwa ar gefnogaeth AberPreneurs wrth ddechrau fy musnes Revolancer. Roedd y gweithdai a gynhaliwyd ganddynt yn help mawr, a gwnaeth ennill eu cystadleuaeth Gwobr Menter Aber helpu i roi hwb i fy musnes. Byddwn yn argymell yn fawr y dylai myfyrwyr mentrus ddefnyddio'r gefnogaeth sydd ar gael!"

 

Veronica o Stiwdio Maelor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiwdio Maelor - Veronica Calarco - http://stiwdiomaelor.wordpress.com/

'Mae Stiwdio Maelor yn rhaglen artist preswyl a sefydlais yn 2014. Fel myfyriwr PHD, manteisiais ar weithdai AberPreneurs a oedd yn rhoi cyngor ar gychwyn a rhedeg busnes. Gyda grant ac interniaeth ddiweddar, byddaf yn ehangu ac yn arbrofi â ffyrdd newydd o ddatblygu Maelor'

 

'Prohempotic' - Jamila La Malfa Donaldson 

'Eisa Tea' - Amy Anne Williams & Emily Knipe -https://www.eisateaco.co.uk/shop

'Breezelabs' - Thomas Breeze https://breezelabs.co.uk/ 

'Daisy Dunn Arts' - https://www.etsy.com/uk/shop/DaisyDunnArts 

 

 

 

Ebostiwch eich stori: aberpreneurs@aber.ac.uk 

Edrychwn ymlaen at glywed gennych!