10. Derbyn Israddedigion

Mae copi pdf o'r adran hon ar gael i'w lawrlwytho: Adran 10 PDF

 • 10.1 Cyflwyniad
 • 10.2 Egwyddorion Cyffredinol
 • 10.3 Dull Gweithredu Strategol a Strwythurau Mewnol
 • 10.4 Llwybrau Ymgeisio
 • 10.5 Y Broses Ymgeisio i Israddedigion
 • 10.6 Gofynion Mynediad
 • 10.7 Cymwysterau
 • 10.8 Derbyniadau Cyd-destunol ac Amgylchiadau Arbennig
 • 10.9 Credyd am Ddysgu Blaenorol
 • 10.10 Dedfrydau Troseddol
 • 10.11 Gwneud cynigion
 • 10.12 Gofynion Saesneg
 • 10.13 Fisâu Myfyrwy
 • 10.14 Cyfweliadau
 • 10.15 Cyrsiau drwy Fasnachfraint
 • 10.16 Derbyn Ymgeiswyr i’r Brifysgol
 • 10.17 Cyfraith Defnyddwyr
 • 10.18 Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth
 • 10.19 Adborth a Chwynion
 • 10.20 Cyfrifoldebau’r Tiwtoriaid Derbyn