10. Derbyn Israddedigion

Mae copi pdf o'r adran hon ar gael i'w lawrlwytho: Adran 10 PDF

 • 10.1 Cyflwyniad
 • 10.2 Egwyddorion Cyffredinol
 • 10.3 Dull Gweithredu Strategol a Strwythurau Mewnol
 • 10.4 Llwybrau Ymgeisio
 • 10.5 Y Broses Ymgeisio i Israddedigion
 • 10.6 Gofynion Mynediad
 • 10.7 Cymwysterau
 • 10.8 Derbyniadau Cyd-destunol ac Amgylchiadau Arbennig
 • 10.9 Credyd am Ddysgu Blaenorol
 • 10.10 Geirdaon
 • 10.11 Cyfweliadau
 • 10.12 Gofynion Saesneg
 • 10.13 Ymgeiswyr o dan 18 oed
 • 10.14 Dedfrydau Troseddol
 • 10.15 Gwneud Cynigion
 • 10.16 Penderfyniad yr Ymgeisydd
 • 10.17 Fisâu Myfyrwy
 • 10.18 Cyrsiau drwy Bartneriaeth
 • 10.19 Derbyn Ymgeiswyr i’r Brifysgol
 • 10.20 Cofrestru
 • 10.21 Ffioedd Dysgu
 • 10.22 Cyllid
 • 10.23 Cyfraith Defnyddwyr
 • 10.24 Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth
 • 10.25 Apeliadau a Chwynion
 • 10.26 Rôl a chyfrifoldebau’r Tiwtoriaid Derbyn