Gwasanaethau i Staff Academaidd

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth (GG) yn cynnig ystod eang o wasanaethau i staff academaidd i gynorthwyo dysgu, addysgu ac ymchwil.

Os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny, gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â thudalen Gwybodaeth i Staff Newydd sydd ar gyfer HOLL aelodau newydd ac yn cynnwys gwybodaeth angenrheidiol ar sut i gychwyn eich cyfrif cyfrifiadur a sut i wneud cais am gerdyn Aber.

Rhagor o Wybodaeth

Cael adnoddau llyfrgell

Gwasanaethau e-ddysgu

Catalog y llyfrgell ac adnoddau electronig

 • Chwilio Primo i ddod o hyd i lyfrau, DVDs, papurau newydd, traethodau ymchwil a llyfrau prin yn holl Lyfrgelloedd Prifysgol Aberystwyth. Chwiliwch hefyd am e-lyfrau ac e-gyfnodolion
 • Mewngofnodwch i
  • Defnyddiwch Fy Nghyfrif Llyfrgell i reoli'ch benthyciadau a'ch ceisiadau
  • ddefnyddio Eitemau a gadwyd i gadw cofnodion neu eitemau rydych wedi’u darganfod
  • greu cysylltiad i dderbyn gwybodaeth am lyfrau newydd ar bynciau sydd o ddiddordeb i chi
 • Porwch neu chwiliwch ein e-gyfnodolion yn Primo, porwch ein tudalen E-cynfodolion
 • Chwiliwch Primo gan ddefnyddio'r opsiwn chwilio Erthyglau i ddarganfod erthyglau cyfnodolion testun llawn o filoedd o gyfnodolion.
 • Cliciwch Rhestr E-adnoddau yn Primo i bori drwy’r holl fasau data rydym yn tanysgrifio iddynt, yn ogystal â rhai adnoddau ar-lein rhad ac am ddim o safon uchel
 • Dilynwch y cyngor yma i weld y testun llawn o ganlyniadau chwilio Primo
 • Os gwelwch y botwm @Aber yng nghanlyniadau chwilio cronfeydd data, cliciwch arno i weld a yw’r testun llawn ar gael
 • Dilynwch y cyngor yma pan fyddwch yn gweithio i ffwrdd o’r campws i wneud yn siŵr eich bod yn gallu defnyddio e-lyfrau, e-gyfnodolion a chronfeydd data mae Prifysgol Aberystwyth yn tanysgrifio iddynt

Ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth

 • PURE yw System Gwybodaeth Ymchwil Gyfredol (CRIS) Prifysgol Aberystwyth. Ynddo ceir gwybodaeth am ddiddordebau ymchwil cyfredol staff (canlyniadau, pwysigrwydd arolygu myfyrwyr). Mae’n cael ei ddefnyddio ar gyfer cyflwyniadau REF ac i osod canlyniadau ymchwil staff ac traethodau ymchwil graddau uwch ym Mhorth Ymchwil Aberystwyth.

Rhifau ISBN ar gyfer cyhoeddiadau Aberystwyth

Gall Gwasanaethau Gwybodaeth eich cynghori pan fyddwch yn cyhoeddi ar-lein

Gwasanaeth llyfrgellydd academaidd

Cysylltwch â'ch llyfrgellydd Gwasanaethau Academaidd yn uniongyrchol dros y ffôn neu drwy e-bost llyfrgellwyr@aber.ac.uk gyda’ch ymholiadau pwnc a sgiliau gwybodaeth, a chais am hyfforddiant neu gymorth personol.

Rydym yn darparu: ar gyfer staff

 • Ymweliad neu daith gyflwyniadol i weld cyfleusterau'r llyfrgell drwy drefniant
 • Cyngor dros y ffôn neu drwy e-bost ar wasanaethau’r llyfrgell
 • Cydweithio ar ddarparu hyfforddiant llyfrgell a sgiliau gwybodaeth
 • Sesiynau cynghori un-i-un – gallwn ymweld â chi ar y campws drwy apwyntiad i gynghori ar e.e. catalogau ar-lein, adnoddau ar y campws neu i ffwrdd ohono, hyfforddiant EndNote
 • Sesiynau adfywio neu ddiweddaru gwybodaeth i grwpiau o staff

Rydym yn darparu: ar gyfer myfyrwyr

 • Ymholiadau pwnc a sgiliau dros y ffôn a thrwy e-bost, neu gymorth ac hyfforddiant unigol drwy drefniant
 • Cyflwyniadau i fyfyrwyr newydd: sgyrsiau a theithiau yn ystod yr wythnos gyntaf
 • Cyflwyniadau i fyfyrwyr ôl-raddedig: drwy drefniant â’r adrannau academaidd
 • Cyflwyniadau a theithiau llyfrgell drwy drefniant ar gyfer myfyrwyr fydd yn dechrau ar adegau eraill o’r flwyddyn
 • Hyfforddiant sgiliau gwybodaeth penodol mewn partneriaeth â staff academaidd fel rhan o’ch modiwlau neu raglenni dysgu eraill e.e. techneg ymchwilio, meddalwedd cyfeiriadol, osgoi llên ladrad
 • Digwyddiadau arbennig i gynorthwyo dysgwyr e.e. Teithiau Primo, Aseiniadau Cyntaf (ar y cyd â chydweithwyr, adrannau gwasanaeth eraill ac Urdd y myfyrwyr a staff academaidd)
 • Yn ddewisol ar brynhawn Mercher Rhaglen Ymarfer Astudio i Israddedigion a Rhaglen Ymarfer Astudio i Uwchraddedigion

Cysylltiadau ffurfiol gydag adrannau academaidd

Mae llyfrgellwyr cymorth pwnc yn cysylltu'n uniongyrchol â Chynrychiolwyr Adrannau, sy'n aelodau o staff academaidd o bob adran. Ymhlith fforymau eraill ceir:

 • Byrddau Crwn: cyfle i staff GG drafod newidiadau strategol i gynorthwyo adrannau yn fwy effeithiol, a rhoi adroddiadau ar ddigwyddiadau a datblygiadau perthnasol.
 • Mae staff GG hefyd yn mynychu Pwyllgorau Ymgynghorol Staff a Myfyrwyr adrannol i ateb cwestiynau a chael adborth y staff a'r myfyrwyr, ac i roi adroddiadau ar unrhyw adnoddau neu wasanaethau newydd.
 • Byrddau Adrannau: bydd llyfrgellwyr cymorth pwnc yn hapus i fynychu ac i ddwyn sylw at ddatblygiadau newydd ac i wella eu dealltwriaeth o’r adrannau maent yn eu cynorthwyo.

Canllawiau gwasanaeth Gwasanaethau Gwybodaeth