AberPreneurs - Troi Syniadau Busnes yn Realiti

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cefnogi myfyrwyr, graddedigion a staff sydd am ddechrau busnesau newydd, yn enwedig mewn achosion lle mae’r busnesau’n gysylltiedig â gwybodaeth ac arbenigedd y Brifysgol.

Mae ‘AberPreneurs’ yn helpu cleientiaid trwy gynnig gwybodaeth, cyngor, hyfforddiant a chyllid.

  

Digwyddiadau 2022 - Ar MS Teams

 

£10,000!!! ‘InvEnterPrize’ - Cystadleuaeth Syniadau Myfyrwyr - Dyddiad Cau Chwe 7fed!

Poster yn hysbysebu Cystadleuaeth syniadau myfyrwyr

 

 • Mercher 2 Chwefror  2-3.30yp - 'Sut if fod yn blogiwr llwyddianus' - gan Kacie Morgan https://www.therarewelshbit.com/ 
 • Mercher 9fed Chwefror 2-3.30yp - 'Gwydnwch yn eich busnes' - gan Syniadau Mawr Cymru 
 • Mercher 16 Chwefror 2-3.30yp - Chostio a phrisio - gan Syniadau Mawr Cymru  

 

Edrychwch ar y 'Marchnad Myfyrwyr Cymru' - https://walesstudentmarket.co.uk/cy 

Os hoffech chi hysbysebu eich busnes yma

cysylltwch a aberpreneurs@aber.ac.uk

 

 Cymdeithas Enactus newydd yn Aber

 • Os ydych chi'n fyfyriwr sydd â diddordeb mewn gweithredu cymdeithasol ieuenctid a menter gymdeithasol ieuenctid, yna mae'n ddigon posib y bydd gennych ddiddordeb yn y canlynol:http://enactusuk.org/what-is-enactus
 • Ymunwch a phobl o’r un anian i gychwyn Cymdeithas Enactus ym mhrifysgol Aberystwyth

 

 Cofiwch.....

Mentora busnes 1:1 ar gael ar-lein 

I archebu lle ar gyfer unrhyw digwyddiad, anfonwch ebost i: aberpreneurs@aber.ac.uk

https://businesswales.gov.wales/

https://businesswales.gov.wales/bigideas/

 

Poster AberPreneurs yn hysbysebu gwasanaethau

Mae 'AberPreneurs' yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i gefnogi menter:

 • Cymorth Dechrau Busnes a Menter
 • Digwyddiadau Menter
 • Sgyrsiau Ysbrydoledig
 • Mentwra un-i-un
 • Cyngor ar Gyllid
 • Rhwydweithio
 • Menter a Mentergarwch - Gwefannau Defnyddiol

Effaith Addysg Fenter ym Mhrifysgol Aberystwyth

Amlen

 

Cysylltwch â ni:

 

Os oes gennych chi syniad busnes ac yr hoffech rhywfaint o gyngor cysylltwch â:

Louise Somerfield/Tony Orme - Swyddog Gweinyddol Menter
E: aberpreneurs@aber.ac.uk
T: 01970 622378

Aberystwyth University Enterprise Network Facebook Pagewww.facebook.com/AberUni.Enterprise‌‌

I ddarparu ein ystod llawn o wasanaethau cychwyn busnes i chi, rydym yn cadw ac yn gwneud defnydd o’ch manylion personol ar sail diddordeb cyfiawn.  Gweler ein Gwybodaeth am Ddiogelu Data cyflawn yma - Gwybodaeth am Ddiogelu Data Myfyrwyr a Graddedigion ; Gwybodaeth am Ddiogelu Data Cyflogwyr/Rhyngddeiliad

Mae cymorth menter a dechrau busnes ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cael ei gefnogi trwy Cynllun Entrepreneuriaeth Ieuenctid Lywodraeth Cymru fel rhan o ymrwymiad Lywodraeth Cymru i annog entrepreneuriaeth ymysg pobl ifanc yng Nghymru.