AberPreneurs - Troi Syniadau Busnes yn Realiti

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cefnogi myfyrwyr, graddedigion a staff sydd am ddechrau busnesau newydd, yn enwedig mewn achosion lle mae’r busnesau’n gysylltiedig â gwybodaeth ac arbenigedd y Brifysgol.

Mae ‘AberPreneurs’ yn helpu cleientiaid trwy gynnig gwybodaeth, cyngor, hyfforddiant a chyllid.

 

 

 Digwyddiadau 2021 - ar 'MS Teams'

 • Mercher 3ydd Mawrth 2-3.30yp - Cyflwyno'ch Syniadau - Mynnwch awgrymiadau ar y agil hanfodol a all wneud gwahaniaeth i llwyddiant eich Busnes neu fenter gymdeithasol. 
 • Mercher 10fed Mawrth 2-3.30yp - Rwydweithio ar gyfer cychwyn busnesau - Mae Tracy Smolinski o Introbiz https://introbiz.co.uk/  yn rhannu ei gwybodaeth rwydweithio.
 • Mercher 17 Mawrth 2-3.30yp -  ‘Crowdfunder’ yn dod i Prifysgol Aber!  https://www.crowdfunder.co.uk/ Cyllido Torfol wedi’i egluro gan arweinydd marchnad.  Dysgwch sut I lansio’ch ymgyrch eich hun ar gyfer eich busnes neu fenter gymdeithasol.

   

 

Cymdeithas Enactus newydd yn Aber

 • Os ydych chi'n fyfyriwr sydd â diddordeb mewn gweithredu cymdeithasol ieuenctid a menter gymdeithasol ieuenctid, yna mae'n ddigon posib y bydd gennych ddiddordeb yn y canlynol:http://enactusuk.org/what-is-enactus
 • Ymunwch a phobl o’r un anian i gychwyn Cymdeithas Enactus ym mhrifysgol Aberystwyth

 

 

Cofiwch.....

Mentora busnes 1:1 ar gael ar-lein 

I archebu lle ar gyfer unrhyw digwyddiad, anfonwch ebost i: aberpreneurs@aber.ac.uk

https://businesswales.gov.wales/

https://businesswales.gov.wales/bigideas/

 

Mae 'AberPreneurs' yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i gefnogi menter:

 • Cymorth Dechrau Busnes a Menter
 • Digwyddiadau Menter
 • Sgyrsiau Ysbrydoledig
 • Mentwra un-i-un
 • Cyngor ar Gyllid
 • Rhwydweithio
 • Menter a Mentergarwch - Gwefannau Defnyddiol

 Effaith Addysg Fenter ym Mhrifysgol Aberystwyth - 2019

 

Cysylltwch â ni:

 

Os oes gennych chi syniad busnes ac yr hoffech rhywfaint o gyngor cysylltwch â:

Louise Somerfield/Tony Orme - Swyddog Gweinyddol Menter
E: aberpreneurs@aber.ac.uk
T: 01970 622378

Aberystwyth University Enterprise Network Facebook Pagewww.facebook.com/AberUni.Enterprise‌‌

I ddarparu ein ystod llawn o wasanaethau cychwyn busnes i chi, rydym yn cadw ac yn gwneud defnydd o’ch manylion personol ar sail diddordeb cyfiawn.  Gweler ein Gwybodaeth am Ddiogelu Data cyflawn yma - Gwybodaeth am Ddiogelu Data Myfyrwyr a Graddedigion ; Gwybodaeth am Ddiogelu Data Cyflogwyr/Rhyngddeiliad

Mae cymorth menter a dechrau busnes ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cael ei gefnogi trwy Cynllun Entrepreneuriaeth Ieuenctid Lywodraeth Cymru fel rhan o ymrwymiad Lywodraeth Cymru i annog entrepreneuriaeth ymysg pobl ifanc yng Nghymru.