AberPreneurs - Troi Syniadau Busnes yn Realiti

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cefnogi myfyrwyr, graddedigion a staff sydd am ddechrau busnesau newydd, yn enwedig mewn achosion lle mae’r busnesau’n gysylltiedig â gwybodaeth ac arbenigedd y Brifysgol.

Mae ‘AberPreneurs’ yn helpu cleientiaid trwy gynnig gwybodaeth, cyngor, hyfforddiant a chyllid.

  

Digwyddiadau 2022  

 

Linkedin, facebook & Instagram – Dysgu sut mae’r llwyfannau hyn yn weithio i hyrwyddo eich Fusnes neu Menter Cymdeithasol.  Mae’r gyfres hon yn cael ei chynnal unwaith y mis ar gyfer yr Haf 2022.

 

  • Awst 8fed – Mae gweithdy hon yn ddangos sut I werthu ar facebook – gan Cameron Reardon o ‘BugBox’ https://bugboxuk.co.uk/

 

Pob sesiwn ar ‘MS Teams’ 6 – 7.00yp

I archebu ebostiwch: aberpreneurs@aber.ac.uk

 

 

 

Edrychwch ar y 'Marchnad Myfyrwyr Cymru' - https://walesstudentmarket.co.uk/cy 

Os hoffech chi hysbysebu eich busnes yma

cysylltwch a aberpreneurs@aber.ac.uk

 

 Cymdeithas Enactus newydd yn Aber

  • Os ydych chi'n fyfyriwr sydd â diddordeb mewn gweithredu cymdeithasol ieuenctid a menter gymdeithasol ieuenctid, yna mae'n ddigon posib y bydd gennych ddiddordeb yn y canlynol:http://enactusuk.org/what-is-enactus
  • Ymunwch a phobl o’r un anian i gychwyn Cymdeithas Enactus ym mhrifysgol Aberystwyth

 

 Cofiwch.....

Mentora busnes 1:1 ar gael ar-lein 

I archebu lle ar gyfer unrhyw digwyddiad, anfonwch ebost i: aberpreneurs@aber.ac.uk

https://businesswales.gov.wales/

https://businesswales.gov.wales/bigideas/

 

Weler ein straeon llwyddiant yma: Dechreuadau busnesau graddedig

 

Poster AberPreneurs yn hysbysebu gwasanaethau

Mae 'AberPreneurs' yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i gefnogi menter:

  • Cymorth Dechrau Busnes a Menter
  • Digwyddiadau Menter
  • Sgyrsiau Ysbrydoledig
  • Mentwra un-i-un
  • Cyngor ar Gyllid
  • Rhwydweithio
  • Menter a Mentergarwch - Gwefannau Defnyddiol

Effaith Addysg Fenter ym Mhrifysgol Aberystwyth

Amlen

 

Cysylltwch â ni:

 

Os oes gennych chi syniad busnes ac yr hoffech rhywfaint o gyngor cysylltwch â:

Louise Somerfield/Tony Orme - Swyddog Gweinyddol Menter
E: aberpreneurs@aber.ac.uk
T: 01970 622378

Aberystwyth University Enterprise Network Facebook Pagewww.facebook.com/AberUni.Enterprise‌‌

I ddarparu ein ystod llawn o wasanaethau cychwyn busnes i chi, rydym yn cadw ac yn gwneud defnydd o’ch manylion personol ar sail diddordeb cyfiawn.  Gweler ein Gwybodaeth am Ddiogelu Data cyflawn yma - Gwybodaeth am Ddiogelu Data Myfyrwyr a Graddedigion ; Gwybodaeth am Ddiogelu Data Cyflogwyr/Rhyngddeiliad

Mae cymorth menter a dechrau busnes ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cael ei gefnogi trwy Cynllun Entrepreneuriaeth Ieuenctid Lywodraeth Cymru fel rhan o ymrwymiad Lywodraeth Cymru i annog entrepreneuriaeth ymysg pobl ifanc yng Nghymru.