Canllaw i Wybodaeth

Mae’r rhain yn ganllawiau a luniwyd i’ch cynorthwyo i ddod o hyd i’r wybodaeth sydd wedi ei chynnwys yn ein cynllun cyhoeddi.

1. Pwy ydyn ni a beth rydyn ni’n ei wneud

Mae’r wybodaeth ganlynol ar gael amdanom ni a’r hyn a wnawn: 

2. Yr hyn a wariwn a sut y’i gwariwn

Mae’r wybodaeth ganlynol ar gael am yr hyn a wariwn a’r ffordd y caiff ei wario: 

3. Ein blaenoriaethau a sut yr ydyn ni’n llwyddo

Mae’r wybodaeth ganlynol ar gael am ein blaenoriaethau a llwyddiant ein gwaith: 

4. Sut rydym yn gwneud penderfyniadau

Mae’r wybodaeth ganlynol ar gael ar y drefn wrth wneud penderfyniadau: 

5. Ein polisïau a’n gweithdrefnau

Mae ein polisïau a’n gweithdrefnau yn cynnwys y canlynol 

Polisïau a gweithdrefnau cynnal busnes y brifysgol 

Gweithdrefnau a pholisïau sy’n ymwneud â gwasanaethau academaidd 

Gweithdrefnau a pholisïau sy’n ymwneud â gwasanaethau myfyrwyr 

Gweithdrefnau a pholisïau sy’n ymwneud ag adnoddau dynol 

Gweithdrefnau a pholisïau sy’n ymwneud â recriwtio 

Cod Ymddygiad i aelodau cyrff llywodraethol 

Polisïau a gweithdrefnau sy’n ymwneud â chydraddoldeb ac amrywiaeth 

  • Gellir dod o hyd i bolisïau, gweithdrefnau a datganiadau yn ymwneud â chydraddoldeb ac amrywioldeb ar y gweddalennau Cyfle Cyfartal 

Polisïau a gweithdrefnau sy’n ymwneud â iechyd a diogelwch 

Polisïau a gweithdrefnau Achwyn 

Polisïau rheolaeth cofnodion a data personol 

Polisi a strategaeth ymchwil 

Cyfundrefn a pholisïau Cost 

6. Rhestrau a chofrestrau

Mae’r rhestrau a’r cofrestrau canlynol ar gael: 

7. Y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig

Mae’r wybodaeth ganlynol ar gael am y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig: