Llety Arlwyo

Mae byw yn ein llety arlwyo yn golygu y gallwch fanteisio ar ddefnyddio ein bwytai arobryn. 

Mae ein hunig lety arlwyo rhannol mewn preswylfa ymroddedig ar gyfer myfyrwyr sy’n siaradwyr neu ddysgwyr Cymraeg ac sydd eisiau byw mewn amgylchedd cyfrwng Cymraeg. Os nad ydych chi’n siaradwr neu’n ddysgwr Cymraeg ond yn hoffi’r syniad o breswylfa arlwyo rhannol yna beth am ystyried ein Pecynnau Cynllun Prydau hyblyg sydd ar gael os ydych chi’n byw yn unrhyw un o’n preswylfeydd hunanarlwyo.

Sut mae'n gweithio?

Fel preswyliwr mewn llety arlwyo rhannol, bydd swm o arian sy’n cyfateb i werth brecwast a swper 5 diwrnod yr wythnos yn eich llety yn cael ei roi’n awtomatig ar eich Cerdyn Aber. Bydd y lwfans prydau hwn yn cael ei dynnu o’ch Ffioedd Llety ac yn cael ei lwytho ar eich Cerdyn Aber yn awtomatig, mewn rhandaliadau bob tymor. Mae’r lwfans yn hyblyg, sy’n golygu y gallwch ei wario pryd bynnag a lle bynnag y mynnwch ar y campws, yn unrhyw rai o’n bwytai a’n caffis arobryn. 

Yn ogystal â hyn mae gan ein neuaddau arlwyo rhannol geginau bach i allugoi i'r myfyrwyr baratoi prydau bwyd sylfaenol a byrbrydau os hoddent. Mae llety arlwyo rhannol yn ddewis da os nad ydych yn gally coginio neu os nad ydych eisiau poeni am goginio eich bwyd eich hun.

Am ragor o wybodaeth am Gerdyn Aber, a manylion am ein bwytai, ein bwydlenni a'r amseroedd agor ac ati, gweler ein gwefan Croeso.

Ein Neuadd Arlwyo Cyfrwng Cymraeg yw: