Llety Arlwyo

Mae byw yn ein llety arlwyo yn golygu y gallwch fanteisio ar ddefnyddio ein bwytai arobryn. 

Sut mae'n gweithio?

Pan fyddwch yn cyrraedd Aberystwyth cewch Gerdyn Aber, ac fel myfyriwr mewn llety arlwyo, caiff credyd ei roi’n awtomatig ar y cerdyn sy’n ddigon ar gyfer o leiaf un pryd bwyd y dydd. Caiff y lwfans bwyd hwn ei gymryd o’ch ffioedd llety a’i roi ar eich Cerdyn Aber mewn rhandaliadau tymhorol, sy’n rhoi’r hyblygrwydd i chi ddewis pryd a ble i fwyta. Yn well na dim, os ydych chi’n defnyddio eich cerdyn Aber yn unrhyw un o’n lleoedd bwyd byddwch yn manteisio ar 10% o ostyngiad‌.

Ceir rhagor o fanylion ar dudalennau’r Gwasanaethau Croeso.

Yn ogystal â hyn mae gan ein neuaddau arlwyo geginau bach i allugoi i'r myfyrwyr baratoi prydau bwyd sylfaenol a byrbrydau os hoddent. Mae llety arlwyo yn ddewis da os nad ydych yn gally coginio neu os nad ydych eisiau poeni am goginio eich bwyd eich hun.

Ein Neuadd Arlwyo yw: