Pantycelyn - tai hygyrch

 

Trosolwg

Pantycelyn, neuadd breswyl enwocaf Cymru, yn cynnig llety en-suite ar gyfer hyd at 200 o fyfyrwyr, sy’n dymuno byw trwy gyfrwng y Gymraeg, gofod cymdeithasol cyffrous, cyfleusterau gemau ac ystafelloedd astudio gyda’r offer diweddaraf.

Bum munud ar droed o gampws Penglais ac o’r dref, Pantycelyn yw calon cymuned fywiog myfyrwyr Cymraeg Prifysgol Aberystwyth.

Yn unol â thraddodiad Pantycelyn, bydd y breswylfa yn neuadd agored ac ar gael i fyfyrwyr sy'n siarad Cymraeg ac unrhyw fyfyrwyr sy'n edrych i ddysgu'r Gymraeg.

Mae hefyd yn gartref i UMCA – Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth – tîmau chwaraeon a gweithgareddau cymdeithasol Y Geltaidd, ac Aelwyd Pantycelyn.

Mae Pantycelyn yn unigryw gan ei bod neuadd arlwyo rhannol sy’n cynnig cyfle i breswylwyr gyd-fwyta a chymdeithasu amser bwyd yn y ffreutur ar y llawr gwaelod.

Hefyd ar y llawr gwaelod fe welwch nifer o ystafelloedd cymunedol amlbwrpas, sy'n cynnig ystod eang o gyfleusterau a gwasanaethau.

Pantycelyn, dy gartref oddi cartre, a llawer mwy.

Profiadau cyn-fyfyrwyr ym Mhantycelyn

Cyfleusterau a Gwasanaethau

Dyma rai o’r brif gyfleusterau Pantycelyn:

 • Llety arlwyo rhannol gyda bwyty annatod ar y llawr gwaelod, ar gael dydd Llun - dydd Gwener ar gyfer:
  • brecwast 8.00yb - 10.15yb
  • swper 5.00yp - 6.30yp
 • Yn ystod amseroedd eraill, gan gynnwys y penwythnosau, mae yna ystod eang o fwyd poeth ar gael yn Undeb y Myfyrwyr, Canolfan y Celfyddydau a Tamed Da. Ceir rhagor o fanylion ar dudalennau’r Gwasanaethau Croeso.
 • Wi-Fi a chysylltiad gwifrau
 • Ystafelloedd astudio tawel gyda chyfleusterau cyfrifiadurol
 • Dwy ystafell gyfarfod fach
 • Pedair ystafell gyffredin ar y llawr gwaelod:
  Boed hynny ar gyfer gwaith grŵp, fel gofod perfformio, ymarferion cerdd, ar gyfer cyfarfodydd cymdeithas neu ddim ond lle arall i eistedd, astudio ac ymlacio - mae gennym ystafelloedd gyda cyfleusterau amlgyfrwng, piano, seddi meddal, byrddau, desg a chyfleusterau gemau - popeth y gallwch chi ei angen o dan yr un to!
  • Lolfa Fach
  • Lolfa Fawr
  • Ystafell Gyffredin Hŷn
  • Ystafell Gyffredin Iau
 • Mae rhai o‘r ystafelloedd uchod ar gael i’w harchebu gan fyfyrwyr a staff y Brifysgol nad ydynt yn breswylwyr ym Mhantycelyn. (Gweler Pantycelyn - Archebu Ystafell Gymunedol am fanylion)
 • Swyddfa UMCA – Undeb Myfyrwyr Cymreig Aberystwyth
 • Ystafell post gyda blychau post diogel
 • Cyfleusterau golchi dillad
 • Gwasanaeth glanhau a ddarperir ym mhob man cymunedol y tu allan i'ch ystafelloedd (ardal), gan gynnwys mynedfeydd, glaniadau, grisiau a choridorau a lleoedd cymdeithasol ar y llawr gwaelod.
 • Cyfleusterau gwerthu
 • Storfa ddiogel i gadw beiciau.
 • Pwyntiau casglu Sbwriel ac Ailgylchu
 • Parcio (cyfyngedig, angen trwydded)
 • Cynorthwywyr Preswyl sy'n darparu cefnogaeth ac arweiniad i chi.

Beth sydd yn eich Ystafell?

 • Gwely a matres
 • Cabinet(au) storio
 • Cwpwrdd dillad
 • Desg a chadair cyfrifiadur
 • Lamp desg
 • Silffoedd llyfrau
 • Hysbysfwrdd
 • Bin gwastraff

Ystafell ymolchi en-suite

 • Cawod
 • Toiled
 • Basn golchi gyda drych
 • Bin
 • Brwsh toiled

 

Beth sydd yn eich cegin?

Er bod Pantycelyn yn breswylfa arlwyo, mae nifer o geginau yn y neuadd - sy'n darparu 1 cegin ar gyfartaledd i bob 8 myfyriwr.

Cegin

 • Oergell
 • Popty ping
 • Boeler dŵr poeth wedi'i osod ar wal
 • Tostiwr
 • Hwfer
 • Haearn
 • Bwrdd smwddio
 • Bwced a mop
 • Padell lwch a brwsh
 • Brwsh llawr
 • Biniau – Ailgylchu sych cymysg, gwydr, bwyd a gwastraff cyffredinol

* Sylwch fod rhewgelloedd at ddefnydd myfyrwyr ar gael ar y Llawr Gwaelod, yn y storfa wrth ymyl Lolfa Fawr.

Lleoliad

Map showing location of PantycelynCliciwch ar y map i weld lleoliad Pantycelyn.

Mae Pantycelyn o fewn taith gerdded dwy funud i:

Galeri

Lluniau artistiaid o ystafell wely nodweddiadol ym Mhantycelyn. (cliciwch ar y delweddau i weld fersiwn fwy)

Mynedfa
Ystafell Wely
Ystafell Wely
Ystafell Wely
Ystafell Wely
Cegin
Ystafell Gyfrifiadur
Lolfa
Lolfa
Ffreutur
Lolfa
Lolfa
Lolfa

Ffioedd

Math o Ystafell

Cost Wythnosol 2021 / 2022

Hyd y Drwydded 2021/2022

Cost Wythnosol 2022/2023

Hyd y Drwydded 2022/2023
Sengl £170.78 (yn cynnwys lwfans bwyd o £50 yr wythnos) 33 wythnos* £176.25 (yn cynnwys lwfans bwyd o £51.60 yr wythnos) 33 wythnos**

 

*33 wythnos =

24/09/2021 - 18/12/2021

08/01/2022 - 02/04/2022

23/04/2022 - 24/06/2022

** 33 wythnos =

23/09/2022 – 17/12/2022 (12 wythnos)

07/01/2023 – 25/03/2023 (11 wythnos)

15/04/2023 – 23/06/2023 (10 wythnos)

 

Mae'r lwfans bwyd yn hyblyg - os na ddefnyddiwch y lwfans dyddiol / wythnosol, bydd yr arian yn cael ei drosglwyddo a gellir ei ddefnyddio ar unrhyw adeg hyd at ddiwedd eich Trwydded.

Darganfyddwch beth sydd wedi'i gynnwys yn y Ffioedd Llety