Cymharu Llety

Defnyddiwch ein tablau isod i gymharu gwahanol nodweddion y preswylfeydd.

Mae'r opsiynau llety rhestredig isod ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21, ond gallant newid ar gyfer blynyddoedd academaidd y dyfodol.

 

Israddedig neu Uwchraddedig

 

 Cwrt Mawr Fferm PenglaisPantyceleynPentre Jane MorganRosserRosser GTrefloyneGlan y Mor
  Band Pris 1 Band Pris 2 En-Suite Stiwdio (Myfyrwyr Cyfrwng Cymraeg)         Safonol
Myfyrwyr Israddedig Tick Tick Tick Tick
Tick
Tick Tick   Tick Tick
Myfyrwyr Uwchraddedig   Tick Tick Tick

Tick   Tick   Tick

 

Wedi’i Gynnwys mewn Ffioedd LletyCwrt MawrFferm Penglais

Pantycelyn

 

Pentre Jane Morgan

Rosser

Rosser G

Trefloyne

Glan y Môr

Band Pris 1Band Pris 2En-suiteStiwdioSafonol
En-Suite            
Cyfrwng Cymraeg                
Arlwyo                  
Hunan-arlwyo  
Cegin breifat                  
Llety wedi'i addasu              
Myfyrwyr yn ôl fflat/ty 6-10 6-10 6 neu 8 1 - 5 neu 6 8 10 7 2-10
Math o ystafell Sengl Sengl Sengl Fflat Stiwdio Sengl Sengl Sengl Sengl Sengl Sengl
Maint y gwely Sengl (3') Sengl (3') Dwbl (4'6) Dwbl (4'6) - Sengl (3') Sengl (3') Dwbl Fach (4') Sengl (3') Sengl (3')
Sliff/drôr oergell i bob person 1 1 1 Oergell cyfan 1 peiriant bob fflat 1 1 1 1 0.5
Nifer o ffyrnau yn bob cegin 2 1 2 1 1 popty pen bwrdd/gril 1 2 2 1 1
Peiriant golchi llestri                  
Ardal eistedd meddal       Ar gael mewn rhai tai Ar gael mewn rhai fflatiau
Teledu yn y gegin (trwydded a ddarperir)                
Cyswllt â'r We (a chyswllt diwifr)
Yswiriant Cynnwys Personol
Aelodaeth Blatinwm o'r Ganolfan Chwaraeon
Mannau cymdeithasu  
Pellter o Gampws Penglais (Milltir) 0.3 0.3 0.6 0.6 0.1 0.4 0.3 0.3 0.3 1.1
Storfa feiciau fewnol ddiogel a chyfleusterau golchi beiciau -  
Hyd y Drwydded (Wythnos) 39 39 40 40  33 39 39 50 39 39
Cost Wythnosol £95.41  £85.40 £139.37 £146.58 £167.02 £105.63 £117.18 £127.19 £95.41 £105.63
Cost Flynyddol £3,721 £3,331 £5,575 £5,863 £5,512 £4,120 £4,570 £6,360 £3,721 £4,120

 

 

Opsiynau Ychwanegol (mae taliadau'n berthnasol):Cwrt MawrFferm Penglais

Pantycelyn

 

Pentre Jane Morgan

Rosser

Rosser G

Trefloyne

Glan y Môr

Band Pris 1Band Pris 2En-SuiteStiwdioSafonol
Golchdai ar y safle
Parcio

Cyfyngedig

Trwydded Deledu unigol
Cynllun Prydau Lletygarwch