Cymharu Llety

Cefnyddiwch ein tablau defnyddiol isod i gymharu gwahanol nodweddion y preswylfeydd.

Dewiswch preswylfeydd i arddangos

 Cwrt Mawr Band Pris 1 Cwrt Mawr Band Pris 2Fferm PenglaisFferm Penglais (stiwdio)

Pantycelyn-Penbryn

(Myfyrwyr Cyfrwng Cymraeg)

Pentre Jane Morgan RosserRosser G Trefloyne Glan y MôrEn-suite Glan y Môr
Myfyrwyr Israddedig  Tick Tick  Tick  Tick Tick  Tick  Tick   Tick  
Myfyrwyr Ôl-raddedig      Tick  Tick    Tick    Tick      

Wedi’i Gynnwys mewn Ffioedd Llety

S = Sengl

 Cwrt Mawr Band Pris 1 Cwrt Mawr Band Pris 2Fferm PenglaisFferm Penglais (stiwdio)

Pantycelyn-Penbryn

(Myfyrwyr Cyfrwng Cymraeg)

Pentre Jane Morgan RosserRosser G Trefloyne Glan y MôrEn-suite Glan y Môr
En-suite                     
Cyfrwng Cymraeg                    
Arlwyo         Tick            
Rhan-arlwyo   Tick                  
Hunan-arlwyo  Tick    Tick  Tick    Tick  Tick  Tick  Tick  Tick
Cegin breifat                      
Llety wedi'i Addasu     Tick Tick            
Myfyrwyr yn ôl fflat, tŷ neu goridor 6-10 6-10 6 neu 8 1 12-20 5 neu 6 8 10 7 2-10 4-10
Math o ystafell S S S Fflat Stiwdio S S S S S S
Maint y gwely S (3') S (3') Dwbl (4'6") Dwbl (4'6") Dwbl Fach (4')  S (3') S (3') Dwbl Fach (4') S (3') S (3') S (3')
Silff / drôr oergell i bob person 1 1 1 Oergell cyfan 1 ym mhob fflat*  1 1 1 1 0.5 0.5
Silff / drôr rhewgell i bob person 1 1 1 Rhewgell cyfan 1 ym mhob fflat*  1 1 1 1 0.5 0.5
Nifer o ffyrnau yn bob cegin  1  2  1 popty pen bwrdd / gril  1  2  2  1 1
Peiriant golchi llestri     Tick                
Ardal eistedd meddal Tick   Tick      mewn rhai tai Tick Tick    mewn rhai fflatiau  mewn rhai fflatiau
Teledu yn y gegin (trwydded a ddarperir)     Tick         Tick      
Wi-Fi a chysylltiad gwifredig    ‌          
Aelodaeth Platinwm i'r Ganolfan Chwaraeon                      
Mannau Cymdeithasu                      
Mynediad i Storfa Beic Diogel Dan Do    
Pellter o Gampws Penglais (milltir) 0.3 0.3 0.6 0.6 0.1  0.4 0.3 0.3 0.3 1.1 1.1
Hyd y drwydded (wythnos) 39 39 40 40 neu 50 39  39 39 50 39 39 39
Cost bob wythnos (Ffioedd Llety ar gyfer 2017/18)  £95.41  £85.40 (Hunan-arwylo) / £123.90 (Rhan-arwylo) £126.84 £126.84

£116.41 

(gan gynnwys lwfans bwyd o £38.50)

£96.88 £110.11 £110.11 £95.41

 £96.88

£111.79

* Noder: Mae Pantycelyn/Penbryn yn neuadd breswyl arlwyo, fodd bynnag, mae un oergell / rhewgell yn cael ei ddarparu ym mhob cegin fach.

Heb ei Gynnwys mewn Ffioedd Llety

 Cwrt Mawr Band Pris 1 Cwrt Mawr Band Pris 2Fferm PenglaisFferm Penglais (stiwdio)

Pantycelyn-Penbryn

(Myfyrwyr Cyfrwng Cymraeg)

Pentre Jane Morgan RosserRosser G Trefloyne Glan y MôrEn-suite Glan y Môr
Bwyty        

 

         

 

Café                
Golchdy
Parcio    
Angen Trwydded
Teledu Unigol
Cynllun Prydau
Lletygarwch