Cymharu Llety

Defnyddiwch ein tablau isod i gymharu gwahanol nodweddion y preswylfeydd.

 

Israddedig neu Uwchraddedig

 

 Cwrt Mawr Fferm PenglaisPantyceleyn - PenbrynPentre Jane MorganRosserRosser GTrefloyneGlan y Mor
  Band Pris 1 Band Pris 2 En-Suite Stiwdio (Myfyrwyr Cyfrwng Cymraeg)         Safonol En-Suite
Myfyrwyr Israddedig Tick Tick Tick Tick
Tick
Tick Tick   Tick Tick Tick
Myfyrwyr Uwchraddedig   Tick Tick Tick

Tick   Tick   Tick  

Wedi’i Gynnwys mewn Ffioedd LletyCwrt MawrFferm PenglaisPantycelyn-Penbryn (Myfyrwyr Cyfrwng Cymraeg)

Pentre Jane Morgan

Rosser

Rosser G

Trefloyne

Glan y Môr

Band Pris 1Band Pris 2En-suiteStiwdioSafonolEn-Suite
En-Suite            
Cyfrwng Cymraeg                  
Arlwyo                    
Hunan-arlwyo  
Rhan-arlwyo                    
Cegin breifat                    
Llety wedi'i addasu                
Myfyrwyr yn ôl fflat, ty, neu goridor 6-10 6-10 6 neu 8 1 12-20 5 neu 6 8 10 7 2-10 4-10
Math o ystafell Sengl Sengl Sengl Fflat Stiwdio Sengl Sengl Sengl Sengl Sengl Sengl Sengl
Maint y gwely Sengl (3') Sengl (3') Dwbl (4'6) Dwbl (4'6) Dwbl Fach (4') Sengl (3') Sengl (3') Dwbl Fach (4') Sengl (3') Sengl (3') Sengl (3')
Sliff/drôr oergell i bob person 1 1 1 Oergell cyfan 1 peiriant bob fflat 1 1 1 1 0.5 0.5
Nifer o ffyrnau yn bob cegin 2 1 2 1 1 popty pen bwrdd/gril 1 2 2 1 1 1
Peiriant golchi llestri                    
Ardal eistedd meddal       Ar gael mewn rhai tai Ar gael mewn rhai fflatiau Ar gael mewn rhai fflatiau
Teledu yn y gegin (trwydded a ddarperir)                  
Cyswllt â'r We (a chyswllt diwifr)
Yswiriant Cynnwys Personol
Aelodaeth Blatinwm o'r Ganolfan Chwaraeon
Mannau cymdeithasu    
Pellter o Gampws Penglais (Milltir) 0.3 0.3 0.6 0.6 0.1 0.4 0.3 0.3 0.3 1.1 1.1
Storfa feiciau fewnol ddiogel a chyfleusterau golchi beiciau    
Hyd y Drwydded (Wythnos) 39 39 40 40  39 39 39 50 39 39 39
Cost Wythnosol (Ffioedd Llety ar gyfer 2018/19) £95.41 Hunan-arlwyo £85.40 £130.82 £135.72 £116.41 (gan gynnwys lwfans bwyd) £99.92 £110.11 £110.11 £95.41 £99.92 £115.30
Rhan-arlwyo £123.90 (gan gynnwys lwfans bwyd)

 

* Noder: Mae Pantycelyn/Penbryn yn neuadd breswyl arlwyo, fodd bynnag, mae un oergell / rhewgell yn cael ei ddarparu ym mhob cegin fach.

Heb ei Gynnwys mewn Ffioedd LletyCwrt MawrFferm PenglaisPantycelyn-Penbryn (Myfyrwyr Cyfrwng Cymraeg)

Pentre Jane Morgan

Rosser

Rosser G

Trefloyne

Glan y Môr

Band Pris 1Band Pris 2En-SuiteStiwdioSafonolEn-Suite
Golchdai ar y safle
Parcio

Cyfyngedig

Cyfyngedig

Trwydded Deledu unigol
Cynllun Prydau Lletygarwch Hunan-arlwyo