Cymharu Llety

Defnyddiwch ein tablau isod i gymharu gwahanol nodweddion y preswylfeydd.

Mae'r opsiynau llety rhestredig isod ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21, ond gallant newid ar gyfer blynyddoedd academaidd y dyfodol.

 

Israddedig neu Uwchraddedig

 Cwrt Mawr Fferm PenglaisPantycelynPentre Jane MorganRosserRosser GTrefloyneGlan y Mor
  Band Pris 1 Band Pris 2 En-Suite Stiwdio (Myfyrwyr Cyfrwng Cymraeg)         Safonol
Myfyrwyr Israddedig Tick Tick Tick Tick Tick Tick Tick   Tick Tick
Myfyrwyr Uwchraddedig   Tick Tick Tick Tick Tick   Tick   Tick

 

Wedi’i Gynnwys mewn Ffioedd LletyCwrt MawrFferm PenglaisPantycelynPentre Jane Morgan

Rosser

Rosser G

Trefloyne

Glan y Môr

Band Pris 1Band Pris 2En-suiteStiwdioSafonol
En-Suite            
Cyfrwng Cymraeg                
Arlwyo                  
Hunan-arlwyo  
Cegin breifat                  
Llety wedi'i addasu              

Cyfanswm nifer o welyau

166  337  898  102  200 1003  336  60  147  361 
Myfyrwyr yn ôl fflat/tŷ 6-10 6-10 6 neu 8 1 Neuadd Agored 5 neu 6 8 10 7 2-10
Math o ystafell Sengl Sengl Sengl Fflat Stiwdio Sengl Sengl Sengl Sengl Sengl Sengl
Maint y gwely Sengl (3') Sengl (3') Dwbl (4'6) Dwbl (4'6) Sengl (3')/Dwbl Fach (4') Sengl (3') Sengl (3') Dwbl Fach (4') Sengl (3') Sengl (3')
Sliff/drôr oergell i bob person 1 1 1 Oergell cyfan 1 peiriant bob fflat 1 1 1 1 0.5
Nifer o ffyrnau yn bob cegin 2 1 2 1 1 popty pen bwrdd/gril 1 2 2 1 1
Peiriant golchi llestri                  
Ardal cyfforddus i eistedd       Ar gael mewn rhai tai Ar gael mewn rhai fflatiau
Teledu yn y gegin (trwydded a ddarperir)                
Cyswllt â'r We (a chyswllt diwifr)
Yswiriant Cynnwys Personol
Aelodaeth Blatinwm o'r Ganolfan Chwaraeon
Mannau cymdeithasu  
Pellter o Gampws Penglais (Milltir) 0.3 0.3 0.6 0.6 0.1 0.4 0.3 0.3 0.3 1.1
Storfa feiciau fewnol ddiogel a chyfleusterau golchi beiciau    
Hyd y Drwydded (wythnos) 39 39 40 40  33* 39 39 50 39 39
Cost Wythnosol £95.41  £85.40 £139.37 £146.58 £167.02 £105.63 £117.18 £127.19 £95.41 £105.63
Cost Flynyddol £3,721 £3,331 £5,575 £5,863 £5,512** £4,120 £4,570 £6,360 £3,721 £4,120

*Gellir prynu nosweithiau ychwanegol ar gyfradd llety yn unig (dim darpariaeth arlwyo)

**Yn cynnwys sum o £1,650.00 fel lwfans prydau wedi’l dalu ymlaen llaw

Opsiynau Ychwanegol (mae taliadau'n berthnasol):Cwrt MawrFferm PenglaisPantycelyn

 

Pentre Jane Morgan

Rosser

Rosser G

Trefloyne

Glan y Môr

Band Pris 1Band Pris 2En-SuiteStiwdioSafonol
Golchdai ar y safle
Parcio

Cyfyngedig

Trwydded Deledu unigol
Cynllun Prydau Lletygarwch