Llety Hunanrlwyo

Mae’r llety hunanarlwyo wedi’i drefnu naill ai mewn fflatiau neu dai unigol sy’n dal rhwng 5 a 10 o bobl. Mae ein holl lety hunanarlwyo yn cynnwys cegin llawn offer i gynnig yr annibyniaeth i chi i ddarparu ar gyfer eich hun.

Heblaw am ein llety en-suite, mae’n holl breswylfeydd hunanarlwyo yn cynnig cyfleusterau ystafell ymolchi a rennir. Fodd bynnag, ar gyfer y rhai na fyddent yn awyddus i rannu naill ai cyfleusterau ystafell ymolchi neu gegin, mae gennym ystafelloedd stiwdio ar gael yn Fferm Penglais sy’n darparu llety hunangynhwysol.

Os ydych hefyd yn hoffi’r sŵn o ddefnyddio ein cyfleusterau arlwyo gallwch lwytho eich Cerdyn Aber gydag arian i’w ddefnyddio yn unrhyw un o’n Allfeydd Lletygarwch a byddwch hefyd yn elwa o ostyngiad o 10%!

Gallwch hefyd fanteisio ar ein Pecynnau Gynllun Pryd hyblyg ‘Bwyta gyda ni, siopa gyda ni’ o werth gwych hyd yn oed os ydych yn byw mewn llety hunanarlwyo! Bwytwch yr hyn yr ydych chi eisiau, pan fyddwch eisiau, ble rydych eisiau, o ginio poeth i Starbucks neu prynnwch cynhwysion i goginio eich hun.

Ein llety Hunan-Arlwyo yw: