Gwneud Cais am Gyfieithiad

Mae’r Uned Gyfieithu wedi cydweithio â Gwasanaethau Gwybodaeth i greu system llif gwaith  newydd. Bydd y system hon yn ein helpu ni a hefyd yn eich helpu chi fel cwsmer i gadw golwg ar y gwaith a anfonwyd gennych, gan fod pob darn o waith y mae cwsmer yn ei anfon yn cael ei ddangos ar eich cofnod personol. Mae'r gwaith gwreiddiol a'r cyfieithiad wedyn yn cael eu cadw’n barhaol ar weinydd, a bydd hyn yn gweithredu fel system rheoli dogfennau dwyieithog i’r Brifysgol.

Dylai pob darn o waith a anfonir i’w gyfieithu ddod drwy’r system newydd yn hytrach na’r e-bost  os gwelwch yn dda, ond bydd croeso i chi barhau i ddefnyddio’r e-bost (cyfieithu@aber.ac.uk ) neu’r ffôn (est 2045) ar gyfer unrhyw ymholiadau/cwestiynau. Mae’r system hefyd yn cynnig cyfle i chi anfon sylwadau.

Yr unig beth sydd angen i chi ei wneud yw clicio ar https://myadmin.aber.ac.uk//f?p=300 a chychwyn creu cais am gyfieithiad trwy glicio ar y botwm glas ‘Creu Cais am Gyfieithiad’.

Os ydych yn fyfyriwr ac angen cymorth i gyfieithu dogfen sy’n gysylltiedig â’ch gwaith ymchwil academaidd, cysylltwch â cyfieithu@aber.ac.uk i drafod eich anghenion.