Adnoddau Ieithyddol

Taflenni Cymorth

Cefnogaeth benodol wedi’i theilwra i staff Prifysgol Aberystwyth i’w cynorthwyo wrth weithredu Safonau’r Gymraeg a pholisïau iaith y Brifysgol. Templedi, geirfa, brawddegau ac enwau adrannau ac adeiladau.

Term Cymru

Cronfa derminoleg sy'n cael ei chynnal a'i chadw gan Wasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Cysgliad

Pecyn cyfrifiadurol ar gyfer eich PC yw Cysgliad ac mae’n eich helpu i gywiro camgymeriadau ieithyddol yn Gymraeg ac yn cynnwys geiriadur. I lawr lwytho Cysgliad ar eich cyfrifiadur ewch i https://faqs.aber.ac.uk/index.php?id=696

To Bach

Mae To Bach yn rhaglen sydd ar gael i’w lawrlwytho am ddim o’r Ganolfan feddalwedd er mwyn hwyluso defnyddio tô bach. Drwy wasgu Alt Gr a llythyren, mae’n gosod to bach ar y llafariad e.e. â ê î ô û ŵ ŷ

Gwasgwch

Symbol

Alt Gr + a

â

Alt Gr + e

ê

Alt Gr + o

ô

Alt Gr + i

î

Alt Gr + y

ŷ

Alt Gr + w

ŵ

Alt Gr + û

û

 

Myfyrwyr yn benodol

Sgiliau Astudio

Cyfres o daflenni cymorth yn seiliedig ar weithdai a gyflwynwyd gan Elin ap Hywel, Awdur Preswyl y Brifysgol.

Y Porth

Llwyfan e-ddysgu ar gyfer y Sector Addysg Uwch Cyfrwng Cymraeg sy’n cynnwys adnoddau dysgu ac addysgu a gwybodaeth am fodiwlau cydweithredol a ddysgir drwy’r Gymraeg.

Gwerddon

Cyfnodolyn academaidd ar-lein sy’n cyhoeddi erthyglau ysgolheigaidd yn y Gwyddorau, y Celfyddydau a’r Dyniaethau.