Diweddaru Cyfieithiadau

Os ydych yn anfon dogfen sydd eisoes wedi ei chyfieithu er mwyn diweddaru neu ychwanegu at y manylion gofynnir ichi nodi pa rannau o’r ddogfen sydd wedi newid drwy ddefnyddio lliw gwahanol neu ddull amlwg arall. Cofiwch anfon y fersiwn Cymraeg atom hefyd.

Golygu

Rydym yn annog staff sy’n medru gwneud hynny i baratoi llythyron/dogfennau yn ddwyieithog. Mae croeso i staff anfon fersiynau Cymraeg o lythyron/dogfennau a baratoir ganddynt i’w gwirio neu eu golygu. Mae’n ddefnyddiol inni dderbyn y fersiynau Saesneg yn yr achosion hyn hefyd er mwyn cymharu testun y ddwy iaith.