Taflenni Cymorth

Mae cymorth ar gael ar ffurf taflenni cymorth i sicrhau eich bod chi a’ch adran/swyddfa yn medru gweithredu’r Cynllun Iaith yn hwylus. Mae’r taflenni’n cynnwys geirfa, brawddegau a chanllawiau sylfaenol:

Geirfa

Cysylltwch â ni os hoffech gael copi papur o'r taflenni cymorth.