Dathlu 125 mlwyddiant Cymdeithas y Cyn Fyfyrwyr

28 Chwefror 2017

Bydd 125 mlwyddiant Cymdeithas Cyn Fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn cael ei nodi yn ystod y cinio Dydd Gŵyl Dewi blynyddol sy’n cael ei gynnal yn y Guildhall yn Llundain ar nos Fawrth 28 Chwefror.

Gŵyl Yrfaoedd Dewiswch Eich Dyfodol ym Mhrifysgol Aberystwyth

28 Chwefror 2017

Bydd Gŵyl Yrfaoedd Dewiswch Eich Dyfodol ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu ei chymuned ryngwladol gydag Wythnos Un Byd

28 Chwefror 2017

Bydd Cymdeithas Malaysia Aberystwyth yn lansio dathliadau wythnos ryngwladol flynyddol Prifysgol Aberystwyth gyda gwledd o fwyd, cerddoriaeth a dawns draddodiadol yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth nos Sadwrn 4 Mawrth.

Dyfarnu Cadair o fri i hanesydd blaenllaw

27 Chwefror 2017

Mae un o ysgolheigion mwyaf blaenllaw'r byd ar hanes y Gymru fodern, yr Athro Paul O'Leary, wedi cael ei benodi i Gadair Hanes Cymru Syr John Williams ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Cyn ASE i draddodi darlith Brexit

27 Chwefror 2017

Bydd Eluned Morgan AC yn traddodi araith gyweirnod ar Brexit ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Iau 2 mis Mawrth 2017 pan fydd yn gofyn a all unrhyw beth cadarnhaol ddeillio o benderfyniad y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2017

23 Chwefror 2017

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau rhnwg 6-10 Mawrth i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2017.

'Arwyr ydym ni': Myfyrwyr yn cynnal gweithdai celf yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

22 Chwefror 2017

Mi fydd myfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth yn annog plant a phobl ifanc i fod yn greadigol mewn cyfres o weithdai celf ymarferol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru rhwng 22 a 25 Chwefror 2017.

Arbenigwr blaenllaw ar y gyfraith yn beirniadu Deddf Cymru 2017

22 Chwefror 2017

Daw’r cam diweddaraf tuag at ‘setliad’ datganoli Cymru o dan lach un o brif arbenigwyr Prydain ar faterion cyfansoddiadol mewn darlith gyhoeddus i’w thraddodi ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Ffair Lyfrau CAA Cymru

20 Chwefror 2017

Bydd CAA Cymru yn cynnal Ffair Lyfrau ar Dydd Mercher 22 Chwefror

Llochesi artiffisial yn gymorth i goed oroesi newid yn yr hinsawdd

20 Chwefror 2017

Mae ymchwil newydd yn awgrymu bod llochesi plastig ar glasbrennau coed ifanc yn helpu eu paratoi ar gyfer goroesi newid yn yr hinsawdd.

Myfyrwraig o’r Eidal yn trefnu rali o gefnogaeth i ymfudwyr a ffoaduriaid

17 Chwefror 2017

Mae Eidales sydd wedi byw yng Nghymru ers 15 mlynedd ac sydd bellach yn fyfyrwraig israddedig ym Mhrifysgol Aberystwyth yn trefnu rali o gyd-fyfyrwyr a staff fel rhan o ddiwrnod byd-eang o weithredu i gefnogi mudwyr a ffoaduriaid.

Iolo Williams yn agor arddangosfa Archaeopteryx

17 Chwefror 2017

Mae arddangosfa treftadaeth Jwrasig sy'n cynnwys yr Archaeopteryx hynafol wedi cael ei hagor yn swyddogol yn yr Hen Goleg ym Mhrifysgol Aberystwyth gan y naturiaethwr a'r cyflwynydd teledu Iolo Williams.

Y newyddiadurwr a'r darlledwr adnabyddus Dr Owen Bennett-Jones i draddodi dwy ddarlith ym Mhrifysgol Aberystwyth

16 Chwefror 2017

Bydd y newyddiadurwr papurau newydd a darlledu adnabyddus Dr Owen Bennett-Jones yn trafod ei yrfa gyda’r BBC a’r berthynas rhwng Al-Qaeda a’r Islamic State mewn dwy ddarlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Llun, yr 20fed o Chwefror 2017.

Prifysgol Aberystwyth yn cynnal 10fed Colocwiwm BCSWomen Lovelace

15 Chwefror 2017

Bydd prif gynhadledd gyfrifiadura'r Deyrnas Unedig sy’n cymell mwy o fyfyrwyr benywaidd i fynd i fyd cyfrifiadureg a Thechnoleg Gwybodaeth yn dathlu ei 10fed pen-blwydd ym Mhrifysgol Aberystwyth ym mis Ebrill 2017.

Agor enwebiadau ar gyfer Gwobrau Dysgu UMAber

14 Chwefror 2017

Mae enwebiadau ar gyfer Gwobrau Dysgu Undeb Myfyrwyr Aberystwyth, sydd yn eu chweched flwyddyn, bellach ar agor, a bydd yr enillwyr yn cael ei cyhoeddi mewn noson fawreddog ar y 5ed o Fai.

Penparcausaurus i ymuno ag arddangosfa Archaeopteryx yn yr Hen Goleg

13 Chwefror 2017

Mae deinosor 11 troedfedd o hyd a grëwyd gan grŵp cymunedol o Benparcau ar gyfer carnifal blynyddol Aberystwyth yn rhan o arddangosfa treftadaeth Jwrasig sy'n agor yn yr Hen Goleg ar ddydd Mawrth 14 Chwefror.

Aberystwyth yn dathlu Blwyddyn y Ceiliog

10 Chwefror 2017

Mi fydd cymuned Tsieineaidd Prifysgol Aberystwyth yn dathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd ar nos Sadwrn 11 mis Chwefror 2017 gyda noson o berfformiadau, cerddoriaeth, a bwyd traddodiadol ym Medrus Mawr, Penbryn.

Hel straeon sîn roc Gymraeg Aber

09 Chwefror 2017

Ar drothwy Dydd Miwsig Cymru, mae Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth (UMCA) yn casglu ynghyd straeon rhai o’r bandiau sydd wedi datblygu yn ystod eu dyddiau yn y coleg ger y lli.

£800,000 i’r Geiriadur Eingl-Normaneg

09 Chwefror 2017

Mae iaith Gwilym Goncwerwr wedi derbyn hwb sylweddol yn sgil cyhoeddi grant gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau i’r Geiriadur Eingl-Normaneg ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Iolo Williams i agor arddangosfa Archaeopteryx

07 Chwefror 2017

Bydd y naturiaethwr, cyflwynydd teledu a Chymrawd er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth, Iolo Williams yn agor arddangosfa 'Etifeddiaeth Jwrasig' yn adeilad eiconig yr Hen Goleg Nos Fawrth 14 Chwefror 2017.

Prifysgol Aberystwyth yn brif noddwr Gwobrau’r Selar

03 Chwefror 2017

Am y drydedd flwyddyn yn olynol, mae Prifysgol Aberystwyth yn brif noddwr Gwobrau’r Selar ac yn cynnig cyfle i ennill pedwar tocyn ar gyfer un o brif ddigwyddiadau’r Sin Roc Gymreig.

Syr Lawrence Freedman i gyflwyno darlith flynyddol Sefydliad Coffa David Davies

02 Chwefror 2017

Bydd cyn-aelod o Ymchwiliad Irac ac yn un o arbenigwyr mwyaf cydnabyddedig y byd ar ryfel ac astudiaethau strategol, yr Athro Syr Lawrence Freedman yn cyflwyno darlith flynyddol  Sefydliad Coffa Astudiaethau Rhyngwladol David Davies ar nos Fawrth 7 Chwefror.

Arweinyddiaeth wleidyddol mewn byd anwadal

08 Chwefror 2017

Noder os gwelwch yn dda fod y ddarlith hon wedi ei gohirio. Bydd academydd blaenllaw o Brifysgol Aberystwyth a phennaeth yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn defnyddio’i ddarlith agoriadol i gyflwyno ar y pwnc hynod amserol o arweinyddiaeth a chyfrifoldeb gwleidyddol mewn byd sy’n gynyddol anrhagweladwy ac ansicr.

Her Gweithredu Brexit a'r Oblygiadau i Bolisi Tramor Prydain

01 Chwefror 2017

Bydd un o ddiplomyddion mwyaf blaenllaw Cymru a Changhellor Prifysgol Aberystwyth Syr Emyr Jones Parry yn cyflwyno anerchiad allweddol ar effaith debygol Brexit ar berthynas y DU â'r byd ar ddydd Iau 2 Chwefror.