Sut i gyhoeddi Mynediad Agored

Sut i gyhoeddi deunydd Mynediad Agored?

Cyfeirir at gyfnodolion sydd â Mynediad Agored llwyr ac ar unwaith fel rhai ‘aur’. Gelwir cyfnodolion sy’n cynnig rhywfaint o erthyglau Mynediad Agored ar unwaith ac eraill trwy danysgrifiad yn gyfnodolion ‘hybrid’.

Fel awdur, gallwch sicrhau Mynediad Agored drwy gyhoeddi mewn cyfnodolyn Aur (weithiau trwy dalu Ffi Prosesu Erthygl – APC), mewn cyfnodolyn hybrid trwy dalu Ffi Prosesu Erthygl, neu drwy adneuo ôl-argraffiad o’ch erthygl yn ein System Gwybodaeth Ymchwil Gyfredol, Pure, i sicrhau Mynediad Agored trwy Borth Ymchwil Aberystwyth (sydd ar gael weithiau ar ôl embargo). Gelwir yr olaf o’r rhain yn Fynediad Agored Gwyrdd.

Am ragor o wybodaeth, gweler ROMEO am gymorth ynghylch polisïau cyhoeddwyr ar hawlfraint a chyfnodau embargo ac OpenDOAR am restr o gadwrfeydd Mynediad Agored academaidd.

Sut i gyhoeddi gwaith Mynediad Agored ym Mhrifysgol Aberystwyth

 

Mae nifer sylweddol o gyllidwyr ymchwil, gan gynnwys UK Research & Innovation (UKRI), Cyllid Ewropeaidd FP7/Horizon 2020 a’r Cyngor Ymchwil Ewropeaidd erbyn hyn yn mynnu bod cynnyrch ymchwil, yn arbennig erthyglau cyfnodolion, sy’n deillio o ymchwil a ariennir ganddynt, ar gael ar sail Mynediad Agored (MA). Hefyd, mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru/ Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr wedi dweud y dylai cyfraniadau at gyfnodolion a thrafodion cynadleddau fod ar gael ar sail Mynediad Agored cyn y gellir eu hystyried ar gyfer asesiad FfRhY2020.

Mae’r Pwyllgor Ymchwil Prifysgol Aberystwyth a'r Awdurdod Gweithredol wedi cytuno, lle bo modd, y dylai pob cyfraniad newydd i gyfnodolyn, gan gynnwys Trafodion Cynadleddau a gyhoeddwyd mewn cyfnodolyn, fod ar gael trwy lwybr Gwyrdd MA, drwy adneuo ôl-argraffiad o’ch papur yn PURE ar yr adeg y caiff ei dderbyn gan y cyhoeddwr.

Mynediad Agored Prifysgol Aberystwyth a pholisi cyflwyno PURE

Sylwch na fydd adneuo papurau ar safleoedd cyfryngau cymdeithasol fel ResearchGate, Mendeley ac Academia.edu yn bodloni gofynion Mynediad Agored y Cyngor Cyllido Addyg Uwch na UKRI, naill ai o ran cynnwys metadata na’r gallu i gydgrynhoi’r cofnodion a’u cynaeafu. Dylech bob amser gyflwyno eich papurau ar PURE fel eich prif lwybr ar gyfer adneuo deunydd Mynediad Agored.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau brys, cysylltwch â mynediadagored@aber.ac.uk

Cyllid Mynediad Agored ar gyfer Ymchwil Greiddiol

Bellach gellir gofyn am arian i gefnogi costau cyhoeddi Mynediad Agored, megis taliadau prosesu erthyglau, ar gyfer allbynnau ymchwil sy'n allweddol i danategu'r effaith a hawlir mewn astudiaeth achos effaith (unai'n gyfredol neu'n botensial). I wneud cais am y gronfa hon, defnyddiwch Ffurflen Gais Mynediad Agored.