Is-raddedigion

Wrth astudio eich gradd dros y blynyddoed nesaf mae llawer o bethau gallwch ei wneud a fydd yn eich helpu i weld pa lwybrau gyrfa gall fod o ddiddordeb yn y dyfodol, yr ystod o sgiliau a phrofiadau gallwch eu datblygu, a sut i wneud y mwyaf o’ch cyfnod yn y Brifysgol.

Chwilio am brofiad gwaith

Cewch llawer o ddolenni cyswllt yn yr Adnoddau Cyffredinol isod i amrywiaeth eang o gyfleoedd gwaith.  Ond cyn pori trwy rheini, a ydych wedi ystyried y Cynllun Blwyddyn Mewn Gwaith?  Neu beth am weld pa opsiynau a gynigir gan ein Cynllun AberYmlaen?  Dylech hefyd weld os ydych yn gymwys i'r Cynllun GO Wales.  Os ydych yn chwilio am swyddi rhan-amser yn lleol mae amryw o opsiynnau ger eich bron.

Gallech hefyd ystyried gweitho’n llawrydd/entreprenwraidd.  Mae digonedd o wybodaeth a chymorth ar gynnig os hoffech fentro yn hunan-gyflogedig, mynwch olwg ar ein tudalen AberPreneuriaid.

Beth am ddod o hyd i fentor all gynnig awgrymiadau ymarefrol o brofiad personol ar fyd gwaith ac ymgeisio?  Cewch wybodaeth pellach am ein system eFentora ar ein tudalen we ar greu rhwydwaith.

Wedi i chi ddod o hyd i gyfleoedd profiad gwaith o ddiddordeb, cewch gymorth ar lunio ceisiadau grymus wrth chwilota

Llunio CV effeithiol

Gwneud ceisiadau

Sgiliau Cyfweld

 

Adnoddau Cyffredinol

Gwefan Prospects yw'r ffynhonnell swyddogol ar gyfer gwybodaeth am yrfaoedd a swyddi gwag i raddedigion ac israddedigion. Mae'n ymdrin a gyrfaoedd, galwedigaethau, cyflogwyr a swyddi gwag i raddedigion, dulliau o wneud cais a chymorth i ddewis gyrfa. Mae'n cynnwys adran profiad gwaith lle fedrwch chi chwilio am leoliadau gwaith. 

GoinGlobal logoMae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd yn tanysgrifio i gronfa ddata GoinGlobal(ar gael i fyfyrwyr a staff PA yn unig) sy'n cynnwys gwybodaeth ar wledydd, cyfarwyddiadur cyflogwyr a swyddi a lleoliadau byd-eang. Cewch fynediad i'r gronfa ddata trwy gyfrifiaduron PA ar gampws. I gael mynediad oddi ar y campws, cewch ddefnyddio cyswllt Rhwydwaith Preifat Rhithwir (VPN) neu sefydlu cyfrif personol ar wefan GoinGlobal gan ddefnyddio cyfrifiadur ar gampws a fydd yn caniatáu mynediad oddi ar gampws.

DU

Gwaith Gwirfoddol/Elusennau (DU)

(Gweler hefyd ein tudalen am )

Dramor

Gwaith Gwirfoddol Dramor

Manteisio ar bob blwyddyn o’ch astudiaethau

Bl. Gyntaf       

Bl. Ganol        

Bl. Olaf

Llwybrau gyrfa perthansol i’ch cwrs gradd ac adran academaidd

Sgiliau i’ch dyfodol

Beth bynnag fo’ch llwybr gyrfa yn y dyfodol, un o’r prif dasgau o’ch blaen bydd dangos i darpar gyflogwyr y sgiliau sydd gennych a’r hyn allech ei gyflawni.  Bydd eich astudiaethau academaidd, diddordebau, profiadau gwaith, clybiau a chymdeithasau, lleoliad diwydiannol a’ch bywyd cymdeithasol oll yn cynnig digon o gyfle i chi ddatblygu amryw o sgiliau.  I ddeall sut i adnabod a chyflwyno’r sgiliau hyn i ddarpar gyflogwyr yn y modd orau, mynwch olwg ar ein tudalen GraddedigionAber.