Canllaw ynglŷn â Gwybodaeth

Mae’r rhain yn ganllawiau a luniwyd i’ch cynorthwyo i ddod o hyd i’r wybodaeth sydd wedi ei chynnwys yn ein cynllun cyhoeddi.

1) Pwy ydyn ni a beth rydyn ni’n ei wneud

Mae’r wybodaeth ganlynol ar gael amdanom ni a’r hyn a wnawn:

2) Yr hyn a wariwn a sut y’i gwariwn

Mae’r wybodaeth ganlynol ar gael am yr hyn a wariwn a’r ffordd y caiff ei wario:

3) Ein blaenoriaethau a sut yr ydyn ni’n llwyddo

Mae’r wybodaeth ganlynol ar gael am ein blaenoriaethau a llwyddiant ein gwaith:

4) Sut rydym yn gwneud penderfyniadau

Mae’r wybodaeth ganlynol ar gael ar y drefn wrth wneud penderfyniadau:

5) Ein polisïau a’n gweithdrefnau

Mae ein polisïau a’n gweithdrefnau yn cynnwys y canlynol

Polisïau a gweithdrefnau cynnal busnes y brifysgol

Gweithdrefnau a pholisïau sy’n ymwneud â gwasanaethau academaidd

Gweithdrefnau a pholisïau sy’n ymwneud â gwasanaethau myfyrwyr

Gweithdrefnau a pholisïau sy’n ymwneud ag adnoddau dynol

Gweithdrefnau a pholisïau sy’n ymwneud â recriwtio

Cod Ymddygiad i aelodau cyrff llywodraethol

Polisïau a gweithdrefnau sy’n ymwneud â chydraddoldeb ac amrywiaeth

  • Gellir dod o hyd i bolisïau, gweithdrefnau a datganiadau yn ymwneud â chydraddoldeb ac amrywioldeb ar y gweddalennau Cyfle Cyfartal

Polisïau a gweithdrefnau sy’n ymwneud â iechyd a diogelwch

Polisïau a gweithdrefnau Achwyn

Polisïau rheolaeth cofnodion a data personol

Polisi a strategaeth ymchwil

Cyfundrefn a pholisïau Cost

6. Rhestrau a chofrestrau

Mae’r rhestrau a’r cofrestrau canlynol ar gael:

7. Y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig

Mae’r wybodaeth ganlynol ar gael am y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig: