Rhwymo

O ganlyniad i Coronafeirws(COVID-19) nid yw'r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i staff a myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth i gefnogi amcanion academaidd y Brifysgol.

Dyma'r dewisiadau rhwymo:

Rhwymiad meddal
£2.00
Dyma nodweddion y rhwymiad hwn:
 • meingefn dur caled
 • asetad clir ar y blaen a'r cefn
 • cerdyn graen lledr du wedi'i osod y tu ôl i'ch dogfen
 • y tudalennau wedi'u glynu wrth feingefn y rhwymiad gyda glud
Labeli meingefn £1.00
Ar gael am ddogfenau yn fwy na 100 o ddalennau  ‌
Rhwymiad caled
£9.00
 • Mae gan y rhwymiad hwn glawr caled [Du yn unig]
 • Label meingefn safonol
 • Noder: Mae'n rhaid i'r gwaith gael 100 neu fwy o dudalennau er mwyn cael ei rwymo'n galed.
  Bydd dogfennau dros 325 o dudalennau yn cael eu rhwymo mewn dwy gyfrol
 
Rhwymo crib hunanwasanaeth  
 • Ar gael yn Llyfrgelloedd Hugh Owen
 • Ceir cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio'r rhwymwr crib yn ein CHA
 
 • Gallwch gyflwyno'ch gwaith i'w rwymo yn Llyfrgelloedd Hugh Owen
 • Caniatewch 3 diwrnod gwaith i'ch gwaith gael ei rwymo (7 diwrnod os nad ydych ar y campws a'ch bod yn gofyn i ni argraffu, rhwymo a chyflwyno eich gwaith)
 • I gael gwybodaeth hanfodol ynghylch sut i baratoi eich gwaith ar gyfer ei rwymo gweler ein CHA

Ceir rhagor o wybodaeth am rwymo, gan gynnwys sut i baratoi eich gwaith ar gyfer ei rwymo a threfniadau arbennig i fyfyrwyr nad ydynt ar y campws yn ein CHA

Costau Rhwymo

Dewis: Rhwymiad meddal £2.00
Dewis: Rhwymiad meddal Label meingefn - dim ond ar gyfer dogfennau sydd â 100 neu fwy o ddalennau £1.00
Dewis: Rhwymiad caled £9.00