Dirwyon Llyfrgell

  • Codir dirwyon os na fyddwch yn dychwelyd eich benthyciadau llyfrgell erbyn y dyddiad dyledus sy'n achosi i ddefnyddiwr arall sydd wedi gwneud cais i fenthyg yr eitem fod o dan anfantais
  • Codir tâl o £2 yr eitem bob dydd
  • Mae cyfyngiad dirwy uchafswm o £20 yr eitem

Pam rydym yn codi dirwyon?

Mae'r galw am ddeunyddiau Llyfrgell (llyfrau a / neu offer cyfryngau) yn cynyddu'n barhaus. Bwriad ein system dirwyon yw annog defnyddwyr i ddychwelyd eitemau a fenthycir erbyn y dyddiad  dyledus felly maent ar gael i'r defnyddiwr nesaf. Mae hyn yn sicrhau mynediad cyfartal i bob defnyddiwr.

Sut i osgoi dirwyon?

  • Gwirwch eich cyfrif e-bost Prifysgol yn rheolaidd ar gyfer negeseuon e-bost am lyfrau a cheisiadau arnynt ac am lyfrau sydd yn hwyr
  • Gwiriwch ddyddiadau dyledus ar Primo (Sut ydw i'n gwneud hynny?)
  • Peidiwch â benthyca eich Cerdyn Aber i unrhyw un arall - rydych chi'n atebol am bob eitem ar eich cyfrif a ddychwelwyd yn hwyr
  • Dychwelwch eich benthyciadau llyfrgell ar amser (Sut ydw i'n gwneud hynny?)

Talu dirwyon llyfrgell

Gellir dod o hyd i wybodaeth ar sut i dalu dirwyon eich llyfrgell yma: https://faqs.aber.ac.uk/314