Dirwyon Llyfrgell

  • O 01 Awst 2023 ni fydd Gwasanaethau Gwybodaeth bellach yn dirwyo defnyddwyr sy'n methu â dychwelyd benthyciadau llyfrgell pan fyddant yn ddyledus.
  • Os methwch â dychwelyd eitem y mae defnyddiwr arall wedi gofyn amdani ni fyddwch yn gallu benthyca unrhyw beth arall o'r llyfrgell nes i chi ddychwelyd y benthyciad sy'n weddill.
  • Bydd yr holl eitemau eraill sydd gennych ar fenthyg yn parhau i gael eu hadnewyddu.
  • Gallwch ofyn am eitemau o'r llyfrgell o hyd ond ni fyddwch yn gallu eu casglu nes i chi ddychwelyd y benthyciad sy'n weddill.