Gwasanaeth Benthyciad Post

Mae'r gwasanaeth benthyciadau post ar gael:

  • ar gyfer eitemau nad ydynt ar gael ar-lein
  • ar gyfer staff, myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig nad ydynt wedi dychwelyd i Aberystwyth oherwydd COVID-19. Dylai'r rhai yn Aberystwyth barhau i ddefnyddio'r gwasanaeth Clicio a Chasglu.

Gofyn am fenthyciad post

  • I ofyn am fenthyciad post dilynwch y cyfarwyddiadau yma
  • Pan ddaw eich cais i law, bydd eich eitem yn cael ei chasglu o'r silffoedd, ei rhoi ar eich cyfrif a'i hanfon drwy'r post  i'r cyfeiriad a nodir.
  • Mi fydd parseli yn cael ei anfon drwy'r post ail ddosbarth neu gyda chwmni cludiant (yn dibynnu ar bwysau)  Pan fydd parseli yn cael ei anfon gyda chwmni cludiant, mi fydd Gwasanaethau Gwybodaeth darparu'r cwmni cludiant gyda'ch cyfeiriad e-bost PA a'r rhif ffôn a gafodd ei nodi gyda'ch cais.
  • Bydd yr eitemau a anfonir dramor yn cynnwys bag dychwelyd rhagdaledig fel y gallwch ddychwelyd yr eitem i Lyfrgell Prifysgol Aberystwyth gyda Chwmni Cludiant yn rhad ac am ddim.  Rhaid defnyddio’r bag dychwelyd rhagdaledig hwn o fewn 90 diwrnod ar ôl i’r eitemau gael eu rhoi i chi. Pan fyddwch chi’n derbyn eich eitemau, cadwch y bag dychwelyd hwn yn ddiogel, yn barod i’w ddefnyddio.
  • Byddwch yn cael e-bost pan fydd eich eitem ar ei ffordd atoch.
  • Bydd y benthyciadau'n adnewyddu yn awtomatig bob wythnos nes eu bod yn cyrraedd eu hamser adnewyddu uchaf (12 mis) neu hyd nes y daw eich cyfrif benthyca llyfrgell i ben.
  • Does dim modd i ddefnyddiwr arall ofyn am yr eitem.

Dychwelyd eitemau

Gallwch naill ai

Eich cyfrifoldeb chi yw'r eitem  hyd nes iddo gael ei dderbyn gan y Llyfrgell.

Mi fyddwch yn derbyn e-bost i gadarnhau pan fydd yr eitem wedi ei ddychwelyd oddi ar eich cyfrif.