Sgiliau Digidol

Sgiliau digidol yw'r sgiliau, yr wybodaeth a'r arferion sy'n ein galluogi i fyw, dysgu a gweithio mewn cymdeithas ddigidol. Maent felly yn hanfodol mewn byd ble mae technoleg ddigidol yn treiddio i bob agwedd ar fywyd.