Clicio a Chasglu o Lyfrgelloedd Prifysgol Aberystwyth

Noder:

Mae’r Gwasanaeth Clicio a Chasglu yn gweithredu:
Dydd Llun - Ddydd Gwener: 08.30 - 20.30
Dydd Sadwrn - Dydd Sul - 08.30 - 17.30

Clicio a chasglu

 • Gall defnyddwyr wneud cais am eitemau o Lyfrgelloedd y Brifysgol drwy Primo - catalog y llyfrgell.
 • Gallwch wneud cais am eitemau o Lyfrgell Hugh Owen, Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol, Ystafell Darllen Campws Gogerddan ac o’r Storfa Allanol.
 • Bydd staff y llyfrgell yn casglu'r eitemau y gofynnir amdanynt o’r silffoedd a'u gosod ar Lefel D Llyfrgell Hugh Owen i chi eu casglu.
 • Byddwch yn derbyn e-bost pan fydd eich eitemau yn barod gyda gwybodaeth ar sut i archebu slot amser i gasglu eich eitemau.
 • Bydd llyfrau yn cael eu cadw i chi am 5 diwrnod.
 • Gall Myfyrwyr a Staff wneud cais at hyd at 10 o eitemau ar unrhyw adeg. Gall Darllenwyr categorïau eraill wneud  hyd at 5 cais ar unrhyw adeg.
 • Gallwch ddychwelyd eich benthyciadau llyfrgell pan fyddwch yn casglu eich ceisiadau.
 • Bydd angen i chi ddod a’ch Cerdyn Aber gyda chi er mwyn cael mynediad i’r adeilad ac i ddefnyddio’r peiriant hunan-fenthyca.

 Mae mwy o wybodaeth am ddefnyddio’r Gwasanaeth hwn ar ein Cwestiynau Cyffredin Clicio a Chasglu.

Gwasanaethau sydd ar gael

 • Clicio a Chasglu - trwy archebu slot ymlaen llaw yn unig
 • Casglu benthyciadau offer - trwy archebu slot ymlaen llaw yn unig
 • Dychwelyd benthyciadau llyfrgell – llyfrau ac offer - unrhyw amser yn ystod yr oriau agor a hysbysebir
 • Argraffu, llungopïo a sganio - unrhyw amser yn ystod yr oriau agor a hysbysebir
 • Casglu Cardiau Aber - unrhyw amser yn ystod yr oriau agor a hysbysebir
 • Casglu laniard eithrio gorchydd gwyneb - ar unrhyw adeg yn ystod yr oriau a hysbysebir
 • Ymgynghori â eitemau nad ydynt ar gael i’w benthyg -   drwy drefniant ymlaen llaw
 • Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau - trwy archebu slot ymlaen llaw yn unig
 • Cyfleusterau gwylio DVD - trwy archebu slot ymlaen llaw yn unig
 • Gwasanaeth ymholiadau wyneb yn wyneb
 • Gwerthiant papurach a defnyddiau traul

Darperir mynediad i fannau astudio, cyfleusterau cyfrifiadurol ac ystafelloedd astudio unigol trwy archebu slotiau yn Ystafell Iris De Freitas

Gwasanaethau nad ydynt ar gael ar hyn o bryd

 • Rhwymo
 • Pori’r casgliadau
 • Rhoddion i’r Llyfrgell heblaw rhai sydd wedi eu trefnu o flaen llaw
 • Lamineiddio
 • Loceri
 • Papurau Newydd
 • OPAC’s
 • Ymgynghori Llyfrau Anghyffredin a dogfennau archifdy

Eich Diogelwch

 • Gofynnwn i ddefnyddwyr ymweld â’r Llyfrgell yn ystod eu slot amser penodol yn unig
 • Gofynnwn i bob defnyddiwr defnyddio hylif glanweithiol cyn dod i mewn i’r Llyfrgell. Mi fydd orsaf hylif lanweithiol wrth y fynedfa.
 • Gofynnwn i bob defnyddiwr ddilyn y rheolau o gadw pellter Cymdeithasol 2 fedr.
 • Dim ond defnyddwyr sydd yn casglu ei eitem/au cais a ddylir dod i mewn i’r Llyfrgell
 • Rhaid i bob defnyddiwr ddefnyddio Cerdyn Aber i gael mynediad i’r Llyfrgell
 • Rhaid i bob defnyddiwr ddefnyddio cerdyn Aber i gael gadael y Llyfrgell
 • Gofynnwn i bob defnyddiwr gydymffurfio a’r system unffordd
 • Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb tu fewn i adeiladau'r Brifysgol.
 • Mi fydd nifer cyfyngedig o ddefnyddwyr yn y Llyfrgell ar yr un pryd.
 • Mi fydd staff sydd yn gweithio yn y Llyfrgell yn dilyn arferion hylendid a argymhellir
 • Peidiwch ddod i’r Llyfrgell os ydych yn sâl. Y brîf symptomau o COVID-19 yw:
  • Peswch newydd parhaus
  • Tymheredd uchel
  • Newid neu golled i’ch gallu i flasu ac arogli yn arferol (anosmia)