Clicio a Chasglu o Lyfrgelloedd Prifysgol Aberystwyth

Noder:

Mae'r Gwasanaeth Clicio a Chasglu a Benthyciadau Post yn gweithredu oherwydd y pandemig COVID-19.

Clicio a chasglu

 • Gall defnyddwyr wneud cais am eitemau o Lyfrgelloedd y Brifysgol drwy Primo - catalog y llyfrgell.
 • Gallwch wneud cais am eitemau o Lyfrgell Hugh Owen, Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol, Ystafell Ddarllen Campws Gogerddan ac o’r Storfa Allanol.
 • Mae'r gwasanaeth clicio a chasglu ar gael ar gyfer eitemau nad ydynt ar gael ar-lein yn unig.
 • Bydd staff y llyfrgell yn casglu'r eitemau y gofynnir amdanynt o’r silffoedd a'u gosod ar Lefel D Llyfrgell Hugh Owen i chi eu casglu.
 • Byddwch yn derbyn e-bost pan fydd eich eitem yn barod.
 • Bydd llyfrau yn cael eu cadw ar eich cyfer am 5 diwrnod.
 • Gall Myfyrwyr a Staff wneud cais at hyd at 10 eitem ar unrhyw adeg.
 • Bydd angen i chi ddod â'ch Cerdyn Aber gyda chi er mwyn cael mynediad i'r adeilad ac i ddefnyddio'r peiriant hunan-fenthyca.

 

 Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar ddefnyddio’r Gwasanaeth hwn ar ein Cwestiynau Cyffredin Clicio a Chasglu.

Eich Diogelwch

I amddiffyn eich hun ac eraill gofynnwn i chi:

 • Ymweld â’r Llyfrgell yn ystod eich slot amser penodol yn unig
 • Defnyddio hylif glanweithiol cyn dod i mewn, ac yn rheolaidd wrth ddefnyddio'r Llyfrgell.
 • Sychu arwynebau gwaith, argraffyddion, llygod bysellfyrddau ac ati cyn ac ar ôl eu defnyddio.
 • Eich bod chi'n cadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol 2 fedr neu gweithio mewn grwpiau o 6 neu lai (ystafelloedd astudio grŵp yn unig)
 • Defnyddio'ch Cerdyn Aber eich hun i gael mynediad i mewn ac allan o'r llyfrgell.
 • Gwisgo gorchuddion hwyneb bob amser, oni bai eich bod wedi'i eithrio
 • Peidio â dod i’r Llyfrgell os ydych chi'n sâl. Prif symptomau COVID-19 yw:
  • Peswch parhaus newydd;
  • Tymheredd uchel;
  • Colli neu newid i’ch synnwyr arogli neu flasu arferol (anosmia)

Byddwn yn sicrhau:

 • Bod nifer cyfyngedig o ddefnyddwyr yn y Llyfrgell ar yr un pryd.
 • Bod staff sydd yn gweithio yn y Llyfrgell yn dilyn arferion hylendid a argymhellir.
 • Bod glanhau rheolaidd yn cael eu gwneud.
 • Bod gorsafoedd glanweithio dwylo wrth y fynedfa a drwy'r adeilad.