Clicio a Chasglu o Lyfrgelloedd Prifysgol Aberystwyth

Noder:

Mae'r Gwasanaeth Clicio a Chasglu a Benthyciadau Post yn gweithredu oherwydd y pandemig COVID-19. Mae'r gwasanaeth hwn yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener: 08.30 - 17.30.

Clicio a chasglu

 • Gall defnyddwyr wneud cais am eitemau o Lyfrgelloedd y Brifysgol drwy Primo - catalog y llyfrgell.
 • Gallwch wneud cais am eitemau o Lyfrgell Hugh Owen, Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol, Ystafell Darllen Campws Gogerddan ac o’r Storfa Allanol.
 • Bydd staff y llyfrgell yn casglu'r eitemau y gofynnir amdanynt o’r silffoedd a'u gosod ar Lefel D Llyfrgell Hugh Owen i chi eu casglu.
 • Byddwch yn derbyn e-bost pan fydd eich eitemau yn barod gyda gwybodaeth ar sut i archebu slot amser i gasglu eich eitemau.
 • Bydd llyfrau yn cael eu cadw i chi am 5 diwrnod.
 • Gall Myfyrwyr a Staff wneud cais at hyd at 10 o eitemau ar unrhyw adeg. Gall Darllenwyr categorïau eraill wneud  hyd at 5 cais ar unrhyw adeg.
 • Gallwch ddychwelyd eich benthyciadau llyfrgell pan fyddwch yn casglu eich ceisiadau.
 • Bydd angen i chi ddod a’ch Cerdyn Aber gyda chi er mwyn cael mynediad i’r adeilad ac i ddefnyddio’r peiriant hunan-fenthyca.

 Mae mwy o wybodaeth am ddefnyddio’r Gwasanaeth hwn ar ein Cwestiynau Cyffredin Clicio a Chasglu.

Eich Diogelwch

 • Gofynnwn i ddefnyddwyr ymweld â’r Llyfrgell yn ystod eu slot amser penodol yn unig
 • Gofynnwn i bob defnyddiwr defnyddio hylif glanweithiol cyn dod i mewn i’r Llyfrgell. Mi fydd orsaf hylif lanweithiol wrth y fynedfa.
 • Gofynnwn i bob defnyddiwr ddilyn y rheolau o gadw pellter Cymdeithasol 2 fedr.
 • Dim ond defnyddwyr sydd yn casglu ei eitem/au cais a ddylir dod i mewn i’r Llyfrgell
 • Rhaid i bob defnyddiwr ddefnyddio Cerdyn Aber i gael mynediad i’r Llyfrgell ac i adael
 • Gofynnwn i bob defnyddiwr gydymffurfio a’r system unffordd
 • Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb tu fewn i adeiladau'r Brifysgol.
 • Mi fydd nifer cyfyngedig o ddefnyddwyr yn y Llyfrgell ar yr un pryd.
 • Mi fydd staff sydd yn gweithio yn y Llyfrgell yn dilyn arferion hylendid a argymhellir
 • Peidiwch ddod i’r Llyfrgell os ydych yn sâl. Y brîf symptomau o COVID-19 yw:
  • Peswch newydd parhaus
  • Tymheredd uchel
  • Newid neu golled i’ch gallu i flasu ac arogli yn arferol (anosmia)