Gwasanaeth Clicio a Chasglu o Lyfrgelloedd Prifysgol Aberystwyth

Noder:

Bydd y Gwasanaeth Clicio a Chasglu yn gweithredu yn ddyddiol rhwng 1 yp a 5 yp

Clicio a chasglu

 • Gall defnyddwyr wneud cais am eitemau o Lyfrgelloedd y Brifysgol drwy Primo - catalog y llyfrgell.
 • Gallwch wneud cais am eitemau o Lyfrgell Hugh Owen, Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol, Ystafell Darllen Campws Gogerddan ac o’r Storfa Allanol.
 • Bydd ceisiadau yn cael eu casglu o’r silffoedd gan staff y Llyfrgell ac yn cael eu gosod ar Lefel D Llyfrgell Hugh Owen i chi gasglu.
 • Os yw’r eitem allan ar fenthyg, ni fydd yr eitem yn cael ei alw nôl oddi wrth y defnyddiwr presennol.
 • Pan fydd eich eitemau yn barod i’w casglu, fe anfonwn e-bost atoch gyda gwybodaeth ar sut i archebu slot amser i chi gasglu eich eitemau.
 • Bydd llyfrau yn cael eu cadw i chi i'w casglu am 5 diwrnod.
 • Gall Myfyrwyr a Staff wneud cais at hyd at 10 o eitemau ar unrhyw adeg. Gall Darllenwyr categorïau eraill wneud  hyd at 5 cais ar unrhyw adeg.
 • Gallwch ddychwelyd eich benthyciadau llyfrgell pan fyddwch yn casglu eich ceisiadau.
 • Bydd angen i chi ddod a’ch Cerdyn Aber gyda chi er mwyn cael mynediad i’r adeilad ac i ddefnyddio’r peiriant hunan-fenthyca.

 Mae mwy o wybodaeth am ddefnyddio’r Gwasanaeth hwn ar ein Cwestiynau Cyffredin Clicio a Chasglu.

Gwasanaethau sydd ar gael

 • Gwasanaeth Clicio a Chasglu am eitemau sydd ar gael i’w fenthyca - trwy slotiau amser a archebwyd o flaen llaw yn unig
 • Casglu benthyciadau offer - trwy slotiau amser a archebwyd o flaen llaw yn unig
 • Dychwelyd benthyciadau llyfrgell – llyfrau ac offer - unrhyw amser yn ystod yr oriau agor a hysbysebir
 • Argraffu, llungopïo a sganio - unrhyw amser yn ystod yr oriau agor a hysbysebir
 • Casglu laniard eithriad gwisgo mwgwd - ar unrhyw adeg yn ystod yr oriau a hysbysebir
 • Ymgynghori â eitemau nad ydynt ar gael i’w benthyg -   drwy drefniant ymlaen llaw

Gwasanaethau sydd ddim ar gael ar hyn o bryd

 • Mynediad i ofod astudio, carelau neu ystafelloedd astudio mewn grŵp
 • Mynediad i gyfleusterau cyfrifiadurol
 • Rhwymo
 • Pori’r casgliadau
 • Casglu Eitemau Gwasaneth Cyflenwi
 • Rhoddion i’r Llyfrgell heblaw rhai sydd wedi eu trefnu o flaen llaw
 • Cyfleusterau i wylio DVD/Fideo
 • Gwasanaeth ymholiad wyneb i wyneb
 • Lamineiddio
 • Loceri
 • Papurau Newydd
 • OPAC’s
 • Ymgynghori Llyfrau Anghyffredin a dogfennau archifdy
 • Peiriant gwerthu

Eich Diogelwch

 • Gofynnwn i ddefnyddwyr ymweld â’r Llyfrgell yn ystod eu slot amser penodol yn unig
 • Gofynnwn i bob defnyddiwr defnyddio hylif glanweithiol cyn dod i mewn i’r Llyfrgell. Mi fydd orsaf hylif lanweithiol wrth y fynedfa.
 • Gofynnwn i bob defnyddiwr ddilyn y rheolau o gadw pellter Cymdeithasol 2 fedr.
 • Dim ond defnyddwyr sydd yn casglu ei eitem/au cais a ddylir dod i mewn i’r Llyfrgell
 • Rhaid i bob defnyddiwr ddefnyddio Cerdyn Aber i gael mynediad i’r Llyfrgell
 • Rhaid i bob defnyddiwr ddefnyddio cerdyn Aber i gael gadael y Llyfrgell
 • Gofynnwn i bob defnyddiwr gydymffurfio a’r system unffordd
 • Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb tu fewn i adeiladau'r Brifysgol.
 • Mi fydd nifer cyfyngedig o ddefnyddwyr yn y Llyfrgell ar yr un pryd.
 • Mi fydd staff sydd yn gweithio yn y Llyfrgell yn dilyn arferion hylendid a argymhellir
 • Peidiwch ddod i’r Llyfrgell os ydych yn sâl. Y brîf symptomau o COVID-19 yw:
  • Peswch newydd parhaus
  • Tymheredd uchel
  • Newid neu golled i’ch gallu i flasu ac arogli yn arferol (anosmia)