Rhestrau Darllen

Myfyrwyr

Ble ydw i'n cael hyd i'r rhestr ddarllen am y modiwl rwy'n ei astudio? 

Staff Dysgu

Defnyddiwch Restrau Darllen Aspire i archebu llyfrau ar gyfer modiwlau a ddysgir drwy gwrs

Rhestrau Darllen Aspire

Dyma’r unig ddull y gall staff ei ddefnyddio i wneud cais am lyfrau a deunyddiau dysgu eraill y modiwlau trwy gwrs.

Os gwelwch yn dda ychwanegwch restrau darllen eich modiwl i Aspire erbyn y dyddiadau yma er mwyn sicrhau bod staff Llyfrgell PA yn medru cyflenwi  llyfrau a deunyddiau dysgu eraill cyn bo dysgu yn cychwyn.

Unwaith eich bod wedi cyhoeddi eich Rhestr Ddarllen yn Aspire bydd modd ichi ei gweld ar lein

  • Yn y modiwl yn Blackboard (ar ôl un awr)
  • Trwy'r dudalen adref yn Aspire.
  • Ar dudalen modiwlau PA

Bydd staff Llyfrgell PA wedyn yn gwirio, prynu a digideiddio eitemau ar gyfer stoc y Llyfrgell yn unol â’r Polisi Rhestrau Darllen.

Os nad ydych wedi cael eich hyfforddi eto, neu os oes angen cymorth ag Aspire, cysylltwch â'r tîm Ymgysylltu Academaidd llyfrgellwyr@aber.ac.uk 01970621896. Mae llyfrgellwyr pwnc y Brifysgol yn barod i'ch helpu.

Dysgwch am y datblygiadau diweddaraf ym mhrosiect Rhestrau Darllen Aspire.