Celf

Beth fydda i’n ennill o’m pwnc?

Yn ogystal â’ch sgiliau sy’n seiliedig ar ymarfer, a’r wybodaeth y byddwch yn ei dysgu, bydd eich gradd yn darparu amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.   Mae’r sgiliau trosglwyddadwy yn cynnwys creadigrwydd, datrys problemau, hunan-reoli, cyfathrebu a gwaith tîm. Mae eich sgiliau trosglwyddadwy a’r lefel o gyrhaeddiad deallusol a enilloch drwy astudio eich pwnc yn golygu y bydd gennych lawer o wahanol ddewisiadau gyrfa pan fyddwch yn graddio. Mae canran uchel o’r holl swyddi gwag lefel gradd yn agored i raddedigion unrhyw ddisgyblaeth, ac eto nid yw llawer o fyfyrwyr yn ymwybodol o hyn, neu cânt eu dylanwadu gan ffeithiau di-sail ynglŷn â’r dewisiadau sydd ar gael iddynt.

Gweler wefan Prospects, a hefyd ein tudalennau ble ydw i'n ddechrau a gynlluniwyd i’ch helpu i ddechrau meddwl am eich dyfodol.

 

Beth alla i ei wneud gyda’m pwnc?

Mae eich gradd yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth eang o lwybrau gyrfaol. Mae graddedigion wedi datblygu gyrfaoedd ym meysydd y celfyddydau, crefft a dylunio a thu hwnt.  

Mae nifer fawr o bosibiliadau’n agored i raddedigion, mwy o bosibl nag a sylweddolwch ar y cychwyn. Weithiau, y gwaith anoddaf sy’n wynebu myfyrwyr ar eu blwyddyn olaf a graddedigion newydd yw penderfynu sut i ddewis o blith y dewisiadau niferus sydd ar gael i chi. Ceir swyddi sy’n ymwneud yn uniongyrchol â phynciau gradd, swyddi lle gall pynciau penodol fod yn ddefnyddiol a hefyd ystod gyflawn o swyddi sy’n agored i raddedigion mewn unrhyw ddisgyblaeth. Bydd y dolenni isod yn cynnig rhai syniadau i chi o ran beth y gallwch ei wneud gyda’ch pwnc.

 

Ble ydw i'n dechrau chwilio am brofiad gwaith a swyddi i raddedigion?

DU

Tramor

Beth mae graddedigion Aber yn ei wneud?

Dyma rai enghreifftiau o swyddi a gafwyd gan ein Graddedigion Celf:

 • Cynorthwyydd Archif
 • Technegydd Celf
 • Tiwtor Celf
 • Arlunydd a Drafftsmon
 • Arlunydd Addysgol
 • Curadur 
 • Dylunydd
 • Cadwraethwr paentio îsl
 • Gweinyddydd Digwyddiadau
 • Tiwtor Celfyddyd Gain
 • Artist Llawrydd
 • Dylunydd Llawrydd
 • Darlunydd Llawrydd
 • Cynorthwyydd Oriel
 • Technegydd Oriel
 • Arlunydd Tirluniau
 • Darlithydd
 • Ffotograffydd
 • Technegydd Argraffu
 • Swyddog Recriwtio Diogelwch
 • Darlunydd Gwyddonol
 • Gweithiwr Cadwraeth Bywyd Gwyllt
 • Awdur

Enghreifftiau o’r cyflogwyr yr aeth graddedigion ac uwchraddedigion celf Aberystwyth i weithio iddynt:

 • Prifysgol Aberystwyth
 • Theatr Birmingham 
 • Blaze Publishing
 • Chameleon Television
 • Coleg Powys
 • Dezac Group
 • Dyfi Arts Guild
 • Fujitsu
 • Ymddiriedolaeth Headway Worcester
 • Interactive Theatre International
 • Oriel Mall
 • Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol
 • Ocean Images
 • Oriel Tate
 • Torre Abbey
 • Vogue
 • Cyngor Sir Warrington