Cyfrifiadureg

Beth fydda i’n ennill o’m pwnc?

Mae’r sgiliau a'r profiad a ddatblygwch drwy eich addysg a phrofiadau allgyrsiol yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr, ac yn hanfodol i'ch cyfraniad effeithiol yn y gweithle. Byddwch yn gallu i ddatrys problemau masnachol, diwydiannol a gwyddonol, ymchwilio a chyflwyno atebion posib yn rhesymegol a gydag eglurder, gymhwyso theori a chysyniadau i amrywiaeth o gyd-destunau.

Beth alla i ei wneud gyda’m pwnc?

Mae llawer o bosibiliadau yn agored i raddedigion, a gall gradd Cyfrifiadureg cael eu cymhwyso i ystod eang o bosibiliadau. Edrychwch ymhellach i lawr y dudalen hon i gael gwybodaeth am yr hyn y mae graddedigion Cyfrifiadureg Aber yn ei wneud.

Mae sgiliau penodol a enillwyd gan fyfyrwyr Cyfrifiadureg megis dadansoddi data, datrys problemau, rheoli prosiect, sgiliau technegol a rhaglennu, mewn alw mawr gan gyflogwyr. Mae rhai myfyrwyr a graddedigion yn penderfynu abenigo mewn pwnc penodol trwy astudiaethau ôl-raddedig, tra bod eraill yn symud i gyflogaeth i raddedigion.

Ble ydw i’n dechrau chwilio am brofiad gwaith a swyddi i raddedigion?

Bydd y rhestr o ddolenni isod yn cynnig man cychwyn dda ar gyfer chwilio am brofiad gwaith a gwaith graddedig yn ymwneud a’ch pwnc.

 

Cymdeithasau a chyrff proffesiynol

Beth mae graddedigion Aber yn ei wneud?

Mae llawer o fyfyrwyr Cyfrifiadureg yn symud ymlaen i swyddi megis Gwe-ddatblygwr, Datblygwr Meddalwedd, Dylunio a Pheirianneg. Dyma rai enghreifftiau o swyddi a gafwyd gan ein Graddedigion Cyfrifiadureg:

 • Dadansoddwr Data Gwybodaeth Busnes
 • Dadansoddwr
 • Dadansoddwr E-fasnach
 • Dadansoddwr Technegol
 • Datblygwr 'App'
 • Datblygwr Cymwysiadau PHP
 • Datblygwr Gemau
 • Datblygwr Gemau Java Symudol
 • Datblygwr iPhone
 • Datblygwr System
 • Gwe-ddatblygwr
 • Gwe-ddylunydd
 • Gweinyddydd
 • Gweinyddydd Datblygu a Systemau
 • Gweinyddydd Ymchwil Cronfeydd Data
 • Peiriannydd Cyfathrebu Gwledol
 • Peiriannydd Labordy
 • Peiriannydd Profion Graddedig
 • Peiriannydd Rhwydwaith
 • Peiriannydd Ymchwil a Datblygu
 • Prif Ddatblygwr
 • Rhaglennydd Cyfrifiadurol
 • Swyddog Datblygu a Chynnal Isadeiledd
 • Swyddog Fforensig Digidol a Throsedd Uwch-Dechnoleg
 • Technegydd Data
 • Uwch-beiriannydd
 • Uwch-ddatblygwr Cynnyrch
 • Ymgynghorydd Graddedig
 • Ymgynghorydd Gwarchodaeth
 • Ymgynghorydd TG

Enghreifftiau o’r cyflogwyr yr aeth graddedigion ac uwchraddedigion Cyfrifiadureg Aberystwyth i weithio iddynt:

 • AA & G Management
 • Admiral
 • Aerosystems International
 • BAE Systems
 • BT
 • Can Media
 • Capgemini
 • CCL Forensics
 • Coda Software Ltd
 • Connect Distribution
 • Credit Suisse
 • DS Engineering
 • Endsleigh Insurance
 • Feral Interactive
 • Fidessa
 • Focus Solutions
 • Fujitsu Services
 • GloverSure
 • Cysylltiadau Llywodraeth Ei Mawrhydi/HM Government CommunicationsIBM
 • Intermark
 • JustSearch
 • Lockheed Martin
 • Lognito Ltd
 • MBN International
 • Ministry of Defence
 • Gwasanaeth Iechyd Gwladol 
 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru
 • Nokia Digital Spy
 • Nokia Solutions and Networks
 • Orange FT
 • Pixel Mags Inc
 • Planet Media UK
 • Postillion
 • QinetiQ
 • Renishaw plc
 • Rockstar Games
 • SCL Internet
 • Sun Microsystems
 • T-Mobile