11. Derbyn Uwchraddedig

Mae copi pdf o'r adran hon ar gael i'w lawrlwytho: Adran 11 PDF

 • 11.1 Cyflwyniad
 • 11.2 Egwyddorion Cyffredinol
 • 11.3 Strwythur Mewnol
 • 11.4 Y Broses Ymgeisio
 • 11.5 Prosesu Ceisiadau’n Fewnol a Gwneud Cynigion
 • 11.6 Gofynion Mynediad
 • 11.7 Trosglwyddo Credyd
 • 11.8 Geirdaon
 • 11.9 Cyfweliadau
 • 11.10 Gofynion Saesneg
 • 11.11 Dedfrydau Troseddol
 • 11.12 Gwneud Cynnig
 • 11.13 Penderfyniad yr Ymgeisydd
 • 11.14 Fisâu Myfyrwy
 • 11.15 Cyrsiau drwy Bartneriaeth
 • 11.16 Derbyn Ymgeiswyr i’r Brifysgol
 • 11.17 Cofrestru
 • 11.18 Ffioedd Dysgu
 • 11.19 Cyllid
 • 11.20 Cyfraith Defnyddwyr
 • 11.21 Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth
 • 11.22 Apeliadau a Chwynion
 • 11.23 Cyfrifoldebau Detholwyr Uwchraddedig