Papurau Newydd

Dewch draw i’r llyfrgell i bori drwy ein casgliad o bapurau newydd neu edrych ar y casgliad cynhwysfawr o bapurau newydd o’r gorffennol a’r rhai cyfredol rydym yn tanysgrifio iddynt  ar-lein:

Papurau Newydd sydd ar gael yn y Llyfrgell

Teitl y Papur NewyddPa mor aml y caiff ei gyhoeddi 
Cambrian News Wythnosol [Dydd Mercher] Daliadau
Cymro Wythnosol [Dydd Sadwrn] Daliadau
Economist Wythnosol Daliadau
Financial Times Bob dydd, Llun i Sadwrn Daliadau
Guardian Bob dydd, Llun i Sadwrn Daliadau
Independent Bob dydd, Llun i Sadwrn Daliadau
Le Monde Bob dydd Daliadau
New Statesman Wythnosol Daliadau
New York review of books Wythnosol Daliadau
New York Times Book Review Wythnosol Daliadau
Spectator Wythnosol Daliadau
Time Wythnosol Daliadau
Times Bob dydd, Llun i Sadwrn Daliadau
Times Higher Education Supplement [THES] Wythnosol [dydd Gwener] Daliadau
Times Literary Supplement [TLS] Wythnosol [dydd Gwener] Daliadau
Western Mail

Bob dydd, Llun i Sadwrn yn unig

Daliadau

Lleoliadau:

Papurau newydd sydd ar gael yn electronig

Mae Prifysgol Aberystwyth yn tanysgrifio i e-adnoddau sy'n rhoi mynediad i chi at lawer o bapurau newydd rhyngwladol a phapurau newydd yn y Deyrnas Unedig. Cewch edrych arnynt trwy fewngofnodi i'r Primo lle gallwch ddod o hyd i restr o ffynonellau newyddion cyfredol a newyddion o’r gorffennol yn Nghronfeydd Data A-Z, ynghyd â gwybodaeth am fynediad oddi ar y campws. Mae’r rhestr o adnoddau yn cynnwys:

Nexis, sy'n rhoi mynediad i dros 12,000 o bapurau newydd rhanbarthol, cenedlaethol a byd-eang o 100 o wledydd ledled y byd
Times Digital Archive, argraffiadau digidol cyflawn o’r Times rhwng 1785 a1985.