Papurau Newydd

Dewch draw i’r llyfrgell i bori drwy ein casgliad o bapurau newydd neu edrych ar y casgliad cynhwysfawr o bapurau newydd o’r gorffennol a’r rhai cyfredol rydym yn tanysgrifio iddynt  ar-lein:

Papurau Newydd sydd ar gael yn y Llyfrgell

Teitl y Papur Newydd Pa mor aml y caiff ei gyhoeddi  
Cambrian News Wythnosol [Dydd Mercher] Daliadau
Die Zeit Wythnosol Daliadau
Economist Wythnosol Daliadau
Financial Times Pob dydd, Llun i Sadwrn Daliadau
Guardian Pob dydd, Llun i Sadwrn Daliadau
New Statesman Wythnosol Daliadau
New York review of books Wythnosol Daliadau
Spectator Wythnosol Daliadau
Times Pob dydd, Llun i Sadwrn Daliadau
Times Higher Education Supplement [THES] Pob pythefnos [dydd Gwener] Daliadau
Times Literary Supplement [TLS] Wythnosol [dydd Gwener] Daliadau
Western Mail

Pob dydd, Llun i Sadwrn yn unig

Daliadau

Lleoliadau:

Papurau newydd sydd ar gael yn electronig

Mae Prifysgol Aberystwyth yn tanysgrifio i e-adnoddau sy'n rhoi mynediad i chi at lawer o bapurau newydd rhyngwladol a phapurau newydd yn y Deyrnas Unedig. Cewch edrych arnynt trwy fewngofnodi i'r Primo lle gallwch ddod o hyd i restr o ffynonellau newyddion cyfredol a newyddion o’r gorffennol yn Nghronfeydd Data A-Z, ynghyd â gwybodaeth am fynediad oddi ar y campws. Mae’r rhestr o adnoddau yn cynnwys: