E-ffynonellau a Gwybodaeth PA

Sut mae defnyddio E-ffynonellau PA

Gellir defnyddio'r rhan fwyaf o e-ffynonellau ac e-gyfnodolion PA ar y campws, neu oddi ar y campws trwy ddefnyddio'r Rhwydwaith Preifat Rhithwir (VPN), heb fod angen cyfrinair. Mae'r gofynion mynediad ar gyfer pob ffynhonnell ar gael yn ein rhestr ABiéc o Wybodaeth Electronig, E-gyfnodolion @ Aber, eLyfrgell a Primo.

Newyddion a Threialon yr E-wybodfa

Cymorth ac Adborth

Cysylltiadau