ElecInfo - eich porth i ffynonellau gwybodaeth electronig ar gyfer PA

RHYBUDD: Diogelwch cyfrineiriau wrth ddefnyddio e-gyfnodolion neu e-lyfrau

Os gwelwch yn dda gwnewch yn siŵr nad ydych yn defnyddio eich enw mewngofnodi (e-bost) a chyfrinair Prifysgol Aberystwyth wrth gyrchu e-gyfnodolion, e-lyfrau ac adnoddau electronig eraill PA. Dylech ond ddefnyddio’r rhain ar wefan neu flwch deialog sydd ym mharth .aber.ac.uk e.e. shibboleth.aber.ac.uk. Ceir cyfarwyddiadau ar sut i gyrchu e-gyfnodolion a.y.b oddi ar y campws yn y nodyn “Authentication” yn E-gyfnodolion@Aber neu trwy ddefnyddio’r botwm ‘i’ yn yr elyfrgell. Os gwelwch yn dda cyrchwch y rhain trwy gyfrwng Primo neu borth yr E-wybodfa: http://www.aber.ac.uk/cy/is/elecinfo/index,html  Am gymorth pellach, e-bostiwch ejournals@aber.ac.uk

E-ffynonellau a Gwybodaeth PA

 

Sut mae defnyddio E-ffynonellau PA

Gellir defnyddio'r rhan fwyaf o e-ffynonellau ac e-gyfnodolion PA ar y cwmpws, neu oddi ar y campws trwy ddefnyddio'r Rhwydwaith Preifat Rhithwir (VPN), heb fod angen cyfrinair. Mae'r gofynion mynediad ar gyfer pob ffynhonnell ar gael yn ein rhestr ABiéc o Wybodaeth Electronig, E-gyfnodolion @ Aber, eLyfrgell a Primo.

  • Defnyddio VPN Aber - argymhellir eich bod yn defnyddio hwn am fynediad oddi ar y campws - Defnyddiwch VPN i fod yn rhan o rwydwaith y campws heb fod wedi'ch cysylltu'n gorfforola g ef.
  • Defnyddio Rheolaeth Mynediad Cyfunodol, Shibboleth a Mynediad Sefydliadol - mae'n ofynnol ar gyfer rhai ffynonellau, neu pan fyddwch yn defnyddio eLyfrgell.
  • Rhestr o gyfrineiriau ac enwau defnyddwyr ffynhonell-benodol - ar gyfer ffynonellau sy'n gofyn am enw defnyddiwr/cyfrinair penodol.

Newyddion a Threialon yr E-wybodfa

Cymorth ac Adborth

Cysylltiadau

Canllawiau a chymorth ar-lein

  • Cwestiynau Cyffredin am e-gyfnodolion
  • Llyfr gwith e-gyfnodolion
  • Canllawiau i chwilio'r rhyngrwyd