Casgliadau Sgiliau Digidol LinkedIn Learning (Staff)

Cliciwch ar y cyfresi o sgiliau digidol isod i weld y casgliadau o adnoddau a argymhellir. Am ragor o wybodaeth am LinkedIn Learning ac i sefydlu eich cyfrif, ewch i’n tudalen LinkedIn Learning yma

Creu Digidol, Datrys Problemau ac Arloesi

Hunaniaeth a Lles Digidol

Cyfathrebu Digidol, Cydweithio Digidol a Chyfranogiad Digidol

Dysgu a Datblygu Digidol

Llythrennedd Gwybodaeth, Llythrennedd Data a Llythrennedd yn y Cyfryngau

Hyfedredd a Chynhyrchiant Digidol