Blog Sgilia Digidol

Bwriad y Blog Sgiliau Digidol yw cyflwyno’r newyddion diweddaraf am y cyfleoedd a’r datblygiadau gan y Tîm Sgiliau Digidol i staff a myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth.

Gallwch chi hefyd danysgrifio i’r blog er mwyn derbyn hysbysiadau drwy e-bost am gyhoeddiadau newydd ar y blog.

  Sefwch allan o’r dorf gyda Thystysgrifau LinkedIn Learning 🏆

  Yn y farchnad swyddi gystadleuol sydd ohoni, mae’n bwysig i fyfyrwyr prifysgol sefyll ar allan. Un ffordd o wneud hyn yw drwy ennill tystysgrifau ar gyfer cyrsiau a gwblhawyd ar eich cyfrif LinkedIn Learning Prifysgol Aberystwyth a’u hychwanegu at eich proffil LinkedIn personol. Ond pam mae hyn yn bwysig? Mae ychwanegu tystysgrifau yn cynyddu eich siawns […]

  TipDigidol 32: Peidiwch â tharfu ar eich cwsg 💤

  Yn aml gall hysbysiadau a negeseuon gan ffrindiau a theulu dynnu eich sylw a’ch cadw’n effro. Oeddech chi’n gwybod y gallwch chi osod amserlen “Peidiwch â Tharfu” fel nad ydych bellach yn cael eich rhybuddio am hysbysiadau neu alwadau sy’n dod i mewn er eu bod yn dal i gael eu derbyn?   Gallwch wneud hyn […]

  TipDigidol 31: Lleihau eich holl ffenestri agored yn gyflym 💥

  Mae hyn yn awgrym cyflym iawn, ond gobeithio ei fod yn ddefnyddiol! Efallai y bydd adegau lle bydd angen i chi leihau’r holl ffenestri ac apiau sydd ar agor ar sgrin eich cyfrifiadur neu liniadur. Efallai eich bod ar fin dechrau cyflwyno ac eisiau cael gwared ar yr holl ffenestri agored? Neu efallai eich bod […]

  Fy mhrofiad gyda Code First Girls 💻

  Blogbost gan Jia Ping Lee (Cydlynydd Datblygu Sgiliau a Galluoedd Digidol) Rwy’n cofio dod ar draws Code First Girls trwy eu cyfryngau cymdeithasol yn ystod haf 2023, ac yna nes i ddysgu am bartneriaeth newydd Prifysgol Aberystwyth gyda nhw. Er nad oedd gen i unrhyw brofiad blaenorol o godio ac nad oedd gennyf lawer o […]

  Gwnewch y mwyaf o dechnoleg wrth i chi baratoi ar gyfer eich arholiadau 💻📚

  Wrth i ni agosáu at ddechrau cyfnod yr arholiadau, rydym wedi rhestri amrywiaeth o adnoddau i’ch helpu i wneud y gorau o dechnoleg wrth i chi baratoi ac adolygu ar gyfer eich arholiadau. Llyfrgell Sgiliau Digidol Myfyrwyr Blogbost: Curo straen arholiadau gyda thechnoleg SgiliauAber – Adolygwch yn fwy effeithiol a thechnegau i’ch helpu ar ddiwrnod […]

  TipDigidol 30 – Creu ffolderi ar eich ffôn i’ch helpu i gadw trefn 📁

  Ydych chi’n aml yn cael eich llethu gan yr holl annibendod ac apiau nad ydynt yn cael eu defnyddio sy’n adeiladu ar eich ffôn? Gyda Tip Digidol 30, gallwn edrych ar sut i greu ffolderi ar eich ffôn a chategoreddio eich apiau yn ôl math i’ch helpu i gadw trefn. Gallai categorïau ffolder enghreifftiol gynnwys […]

  Creu eich proffil ar LinkedIn: Rock your Profile 🤘🏻

  Blogbost gan Shân Saunders (Cydlynydd Datblygu Sgiliau a Galluoedd Digidol) Sylwer mai dim ond trwy gyfrwng y Saesneg y ceir holl ddarpariaethau LinkedIn ar hyn o bryd.    Wrth i ddiwedd y flwyddyn academaidd agosáu, efallai eich bod yn dechrau meddwl am ragolygon swyddi a’ch gyrfaoedd yn y dyfodol a ble i ddechrau ar y daith […]

  TipDigidol 29: Symud rhwng ffenestri’n rhwydd 🔁

  P’un a ydych chi’n gweithio ar un sgrin neu ddwy, mae’n debygol iawn fod gennych chi sawl ffenestr ar agor ac o’r herwydd, rwy’n siŵr eich bod wedi canfod eich hun yn ceisio dod o hyd i’r ffenestr yr ydych chi’n chwilio amdani.   Mae gan TipDigidol 29 yr ateb!  Gallwch weld a chyfnewid rhwng eich […]

  Datblygwch eich sgiliau DA yn ymarferol yn LinkedIn Learning 👩‍💻

  Nôl ym mis Hydref 2023, fe wnaethom ni ysgrifennu am bartneriaeth gyffrous newydd rhwng LinkedIn Learning a CoderPad, a gyflwynodd ychwanegiad Heriau Cod i LinkedIn Learning.  Mae’r heriau hyn wedi’u teilwra i gynorthwyo dysgwyr, o ddechreuwyr i ddysgwyr uwch, i ddatblygu eu sgiliau codio drwy ymarferion rhyngweithiol ac adborth amser real. Gallwch ailymweld â’n blogbost […]

  Cynyddwch eich cynhyrchiant yn MS Teams 💡

  Blogbost gan Sioned Llywelyn (Arweinydd Sgiliau Digidol) Fel rhywun sy’n defnyddio Microsoft Teams bob dydd yn y gwaith, rwyf wedi darganfod casgliad o lwybrau byr ac awgrymiadau defnyddiol ar y bysellfwrdd sydd wedi fy helpu i lywio’r llwyfan yn fwy effeithlon. P’un a ydych chi’n aelod o staff yn neidio o un cyfarfod i’r nesaf, […]