Blog Sgilia Digidol

Bwriad y Blog Sgiliau Digidol yw cyflwyno’r newyddion diweddaraf am y cyfleoedd a’r datblygiadau ym Mhrosiect Sgiliau Digidol newydd Prifysgol Aberystwyth, prosiect a sefydlwyd ym mis Awst 2021.

Gallwch chi hefyd danysgrifio i’r blog er mwyn derbyn hysbysiadau drwy e-bost am gyhoeddiadau newydd ar y blog.

  Dewch i weithio gyda ni fel Pencampwr Digidol Myfyrwyr 📣

  Rydym yn edrych i benodi dau Bencampwr Digidol Myfyrwyr i weithio yn ein Tîm Sgiliau Digidol am gyfanswm o 25 wythnos (5 awr yr wythnos ar Gyflog Gradd 2) y flwyddyn academaidd nesaf, gan ddechrau ym mis Medi 2023.   Bydd y Pencampwyr Digidol Myfyrwyr yn cefnogi gwaith y Tîm Sgiliau Digidol drwy annog myfyrwyr eraill […]

  Syniadau ac Awgrymiadau Microsoft Excel (Rhan 2)💡

  Blogbost gan Laurie Stevenson (Pencampwr Digidol Myfyrwyr) Cyhoeddais Ran 1 o’r blogbost hwn yn gynharach yr wythnos hon, lle cyflwynais 5 syniad ac awgrymiad i’ch helpu i wneud y gorau o Excel, ac mae’r blogbost hyn yn cynnwys 5 awgrym pellach! Os ydych chi eisiau dysgu mwy am Excel, ewch i’m casgliad Excel newydd yn […]

  Syniadau ac Awgrymiadau Microsoft Excel (Rhan 1)💡

  Blogbost gan Laurie Stevenson (Pencampwr Digidol Myfyrwyr) Ydych chi’n cael ymdeimlad o arswyd bob tro y mae’n rhaid i chi ddefnyddio Excel yn ystod eich gradd? Wel, rydyn ni yma i helpu! Bydd angen defnyddio Excel ar ryw adeg ar gyfer nifer o gynlluniau gradd er mwyn dadansoddi data, gwneud cyfrifiadau mathemateg, creu graff neu […]

  Adnoddau i’ch helpu i baratoi ar gyfer eich arholiadau

  Wrth i ni agosáu at ddechrau cyfnod yr arholiadau, rydym wedi rhestri amrywiaeth o adnoddau i’ch helpu i wneud y gorau o dechnoleg wrth i chi baratoi ac adolygu ar gyfer eich arholiadau. Llyfrgell Sgiliau Digidol Myfyrwyr Mae yna adnoddau ym mhob un o’r chwe chasgliad a fydd yn eich cefnogi chi i wneud y […]

  Twyll Ar-lein: Adnabod E-byst a Negeseuon Testun Twyllodrus

  Blogbost gan Jeffrey Clark (Pencampwr Digidol Myfyrwyr) Mae’r rhyngrwyd yn lle gwych i gysylltu â ffrindiau, gweithio ar brosiectau, a gwneud arian hyd yn oed. Fodd bynnag, mae rhai pobl yn defnyddio’r rhyngrwyd i geisio cymryd eich arian CHI! Yn anffodus, mae dulliau twyllo’n dod yn fwyfwy datblygedig ond peidiwch â phoeni, rydw i yma […]

  Cyflwyno nodweddion newydd yn LinkedIn Learning

  Mae LinkedIn Learning, llwyfan dysgu ar-lein y mae gan bob myfyriwr ac aelod o staff PA fynediad am ddim iddo, wedi rhyddhau tair nodwedd newydd a chyffrous yn ddiweddar. Edrychwch ar y wybodaeth a’r canllawiau isod i ddysgu sut i fanteisio i’r eithaf ar y nodweddion newydd hyn. Nodwedd newydd 1: Canllawiau Rôl Yn ddiweddar […]

  Archwiliwch ein casgliadau Sgiliau Digidol newydd yn LinkedIn Learning

  Ydych chi eisiau datblygu eich sgiliau digidol ymhellach? Ydych chi’n ei chael hi’n anodd dod o hyd i gyrsiau a fideos o LinkedIn Learning sy’n gysylltiedig â’r sgiliau penodol hynny rydych chi am eu datblygu? Os felly, efallai mai ein casgliadau sgiliau digidol newydd yw’r hyn sydd ei angen arnoch! Mae gan bob myfyriwr ac […]

  Beth alla i ei ddysgu yn y Llyfrgell Sgiliau Digidol newydd?

  Fe gyhoeddon ni bostiad blog yn gynharach yr wythnos hon yn eich cyflwyno i’n Llyfrgell Sgiliau Digidol newydd. Mae’r Llyfrgell Sgiliau Digidol yn cynnwys chwe chasgliad o adnoddau PA ac allanol i gefnogi myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth i ddatblygu ystod o sgiliau digidol newydd a presennol. Rydym wedi bod yn lansio’r casgliadau hyn ar sianeli cyfryngau […]

  Cyflwyno’r Llyfrgell Sgiliau Digidol! 💻🔎

  Rydym wedi bod yn gweithio ar ddod â chasgliad o adnoddau PA ac allanol at ei gilydd i helpu myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth i ddatblygu ystod o sgiliau digidol newydd a presennol. Mae’r adnoddau hyn yn cynnwys eich addysgu am eich ôl troed digidol; a’ch helpu i wella’ch lles a’ch hunaniaeth ddigidol trwy ddarparu adnoddau i […]

  Ail gyfle i drafod sgiliau digidol yn Fforwm Academi’r UDDA

  Rydym yn falch iawn o gael ein croesawu yn ôl gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (UDDA) i arwain ail sesiwn ar sgiliau digidol fel rhan o’u rhaglen Fforwm yr Academi y flwyddyn academaidd hon. Mae Fforwm yr Academi yn rhoi llwyfan i staff a myfyrwyr rannu arferion da wrth ddysgu ac addysgu. Am gyhoeddiadau a […]