Ystafelloedd Astudio 40-45

Lleolir yr Ystafelloedd Astudio ar lefel F Llyfrgell Hugh Owen. Mae cyfanswm o 6 Ystafell Astudio gwydr.

Nifer o bobol

4 person ym mhob carel

Offer

Bwrdd astudio a chadeiriau

Llogi

  • Rhoddir blaenoriaeth i grwpiau astudio distaw yn hytrach nag unigolion.
  • Nid oes rhaid archebu.
  • Dim ond astudio tawel a ganiateir yn yr ystafelloedd astudio hyn.
  • Cofiwch nad yw’r ystafelloedd hyn yn medru gwrthsefyll sain. Dylai grwpiau sydd am drafod gwaith ddefnyddio’r Ardal Astudio i Grwpiau ar lawr E yn Llyfrgell Hugh Owen.

Defnydd

  • Rhoddir blaenoriaeth i grwpiau astudio distaw yn hytrach nag unigolion.
  • Dim ond astudio tawel a ganiateir yn yr ystafelloedd astudio hyn.
  • Cofiwch nad yw’r ystafelloedd hyn yn medru gwrthsefyll sain. Dylai grwpiau sydd angen trafod gwaith archebu ystafell astudio grŵp.
  • Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y defnydd o'r ystafelloedd hyn cysylltwch â Gwasanaethau Gwybodaeth.