Cydnabyddiaeth Undebau Llafur

Mae'r Brifysgol yn cydnabod y caiff yr Undebau Llafur canlynol drafod ar ran aelodau o staff:

  • UCU (Undeb y Prifysgolion a'r Colegau) - Staff Academaidd a Staff Academaidd-Berthynol
  • UNISON - Holl raddau Clerigol, Ysgrifenyddol, Cogyddion, staff Gweithio â Llaw a staff Perthynol
  • UNITE - Personnel - Gofalwr Tir/Masnach.