Ffurflenni Adnoddau Dynol

Ar y dudalen hon fe welwch bob ffurflen sy'n ymwneud â'n polisïau a'n gweithdrefnau y gellir eu lleoli yn ein A-Y. Wrth lenwi un o'r ffurflenni hyn, sicrhewch eich bod yn darllen y polisi neu'r weithdrefn berthnasol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar thrstaff@aber.ac.uk.

Ffurflen AAF1

Ffurflen Gweithredu Uwch a Chyfrifoldeb

Ffurflen Absenoldeb Mabwysiadu

Cyfrifiannell Gwyliau Blynyddol

Annual Leave Calculator 2024 (Cyfrifiannell Gwyliau Blynyddol 2024)

Annual Leave Calculator 2022 (Cyfrifiannell Gwyliau Blynyddol 2022)

Annual Leave Calculator (Cyfrifiannell Gwyliau Blynyddol 2023)

Ffurflen Prynu Gwyliau Blynyddol Ychwanegol

Ffurflen Asesu'r Effaith ar Gydraddoldeb

Ffurflen Hawlio Prawf Llygaid

Mae’r Ffurflen Hawlio Prawf Llygaid ar gael i’w lawrlwytho Ffurflen Hawlio Costau Prawf Llygaid a Sbectol

Ffurflen Gais Orau Hyblyg

Ffurflen HRN

Templed Disgrifiad Swydd

Ffurflen Gyfeirio Iechyd Galwedigaethol

Cais am Absenoldeb Rhiant

Ffurflen Cyfarfod Adleoli Swydd

Ffurflen Amser i ffwrdd ar gyfer Dibynyddion

Ffurflen Datgyniad Iechyd

Cais am Absenoldeb Di-Dal

Ffurflen Hawlio Treuliau Adleoli

Ffurflen Hawlio Costau Adleoli

Ffurflen Ailraddio