Ffurflenni Adnoddau Dynol

Ar y dudalen hon fe welwch bob ffurflen sy'n ymwneud â'n polisïau a'n gweithdrefnau y gellir eu lleoli yn ein A-Y. Wrth lenwi un o'r ffurflenni hyn, sicrhewch eich bod yn darllen y polisi neu'r weithdrefn berthnasol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar thrstaff@aber.ac.uk.

Ffurflen AAF1

Ffurflen Gweithredu Uwch a Chyfrifoldeb

Ffurflen Absenoldeb Mabwysiadu

Adoption Leave Form (Saesneg yn unig)

Cyfrifiannell Gwyliau Blynyddol

Annual Leave Calculator 2022 (Cyfrifiannell Gwyliau Blynyddol 2022)

Annual Leave Calculator (Cyfrifiannell Gwyliau Blynyddol 2023)

Ffurflen Prynu Gwyliau Blynyddol Ychwanegol

Buying Annual Leave Form (Saesneg yn unig)

Ffurflen Asesu'r Effaith ar Gydraddoldeb

Ffurflen Hawlio Prawf Llygaid

Mae’r Ffurflen Hawlio Prawf Llygaid ar gael i’w lawrlwytho o’r Swyddfa Gyllid: https://www.aber.ac.uk/cy/finance/information-for-staff/forms/ 

Ffurflen Gais Orau Hyblyg

Ffurflen HRN

HRN Form (Saesneg yn unig)

Templedi Disgrifiad Swydd

Ffurflen Gyfeirio Iechyd Galwedigaethol

Cais am Absenoldeb Rhiant

Ffurflen Cyfarfod Adleoli Swydd

Ffurflen Cyflogaeth Uwchradd

Ffurflen Amser i ffwrdd ar gyfer Dibynyddion