Benthyciadau Offer

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i Staff a Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth i gefnogi amcanion academaidd y Brifysgol.

Benthyca offer

 • Mae’n rhaid i chi fod â chyfrif llyfrgell PA cyfredol a’ch Cerdyn Aber
 • Os oes gennych fwy na £5.00 mewn dirwyon ar eich cyfrif llyfrgell ni fydd modd i chi fenthyca offer
 • Fel rheol gallwch fenthyca offer am dri diwrnod; os ydych chi angen yr offer am fwy na thri diwrnod gallai hyn fod yn bosibl, yn amodol ar argaeledd; gofynnwch pan fyddwch yn archebu
 • O ganlyniad i’r galw mawr am yr offer rydym yn argymell eich bod bob amser yn archebu’r offer o flaen llaw
 • Gallwch weld y cyfarpar rydych wedi ei archebu trwy Primo gan ddilyn y cyfarwyddiadau hyn
 • Gallwch ddileu archeb am gyfarpar trwy Primo gan ddilyn y cyfarwyddiadau hyn
 • Gallwch weld dyddiad dychwelyd cyfarpar rydych wedi’i fenthyca trwy Primo gan ddilyn y cyfarwyddiadau hyn
 • Gallwch adnewyddu hyd at bedair gwaith os nad oes rhywun arall wedi gwneud cais am yr eitem – cysylltwch â ni
 • Caiff yr offer eu cadw yn Llyfrgell Hugh Owen.
 • Neu, gellir dosbarthu, gosod a chasglu’r offer am ffi o £35. Mae’n rhaid rhoi archeb adrannol pan fyddwch yn archebu.
 • Bydd yr offer yn dod â chyfarwyddiadau a chanllawiau cychwyn cyflym pan fo’n berthnasol
 • Bydd yr offer yn dod â chanllaw darluniadol ar gyfer yr eitemau (e.e. ceblau ac ati)
 • Rhaid dychwelyd yr offer i’r Llyfrgell y benthycwyd ohoni ar y dyddiad/amser dychwelyd
 • Os dychwelir yr offer yn hwyr cewch ddirwy o £2 y dydd os oes ceisiadau arnynt

Noder

 • Rhaid i’r offer gael ei ddefnyddio at ddibenion Prifysgol Aberystwyth yn unig
 • Mae’r benthyciwr yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddifrod i’r offer, neu os ydynt yn colli’r offer
 • Batris – bydd batris a gwefrydd yn cael eu cyflenwi ar gyfer unrhyw offer sydd angen batris y gellir eu hailwefru. Noder efallai na fydd y batris wedi’u gwefru’n llawn pan fyddwch yn casglu’r offer. Os nad oes modd rhedeg yr offer ar fatris y gellir eu hailwefru, bydd rhaid i’r defnyddiwr gyflenwi eu batris eu hunain.

Mae’r eitemau canlynol ar gael i’w benthyg wrth y Gwasanaethau Gwybodaeth:

EitemNodiadauNifer
Arddangoswr Braille  - Mawr Focus 80
1
Arddangoswr Braille  - Cludadwy Focus 40
1
Ceblau Ceblau estyniad USB
HDMI - DVI
HDMI - HDMI
USB i USB micro
AppleMac HDMI
5
2
6
3
1

Camcordydd – bach

Cerdyn Micro SD i Gamcordydd bach

Legria Mini HD Camcorder – Rhagor o wybodaeth...

Cerdyn Micro SD 8GB

10

10

Camcordydd Llaw

Cerdyn Micro SD i Gamcordydd Llaw

JVC HD Llaw– Rhagor o wybodaeth...

Cerdyn Micro SD 8GB

1

1

Darllenydd Cerdyn 4 slot. Cydnawsedd cerdyn: SDXC, SDHC, SD, Micro SDXC, Micro SDHC, Micro SD  6
Chwaraewr CD JVC CD/Radio Symudol RC-BX25 1
Ffôn Cynadleddau Defnyddiwch Seinydd/Microffon a thrwydded ffôn meddal  - gweler y Cwestiwn Cyffredin 3
Taflunydd Data   6

Camera Digidol

Cerdyn Micro SD i Gamerâu Digidol

Camera Canon EOS 700D SLR

Cerdyn Micro SD 32GB

3

3

Chwaraewr DVD/CD/MP3 Chwaraewr Disgiau Aml-Ranbarth 1
Gyriant Disgiau Allanol Recordydd Freecom DVD-RW 1
Stand Siart Troi/Bwrdd Gwyn Gellir prynu padiau ar gyfer siartiau troi os bydd ar y defnyddiwr eu hangen. 2

GoPro gyda affeithiwriau

Cerdyn Micro SD i GoPros

2 x Hero a 2 x Hero 3

Cerdyn Micro SD 32GB

4

4

Clustffonau Beyerdynamic DT109 7
Dolen Glyw Dolen glyw gludadwy a gwefrydd   6
iPad   4
Gliniadur Windows 10 gyda gwe-gamera, microffon, gyriant DVD-RW, mynediad gwifrog a diwifr i’r rhyngrwyd 47
Laser Cyflwyniad Laser Cyflwyniad Kensington 4
Lego Clasurol Bocs mawr 4
Lego Clasurol Bocs bach 1
Lenovo USB-C Hyb C109 Porth allbynnu HDMI
Porth ether-rwyd (porth RJ-45)
Porth USB 3.0
Porth trydanu USB-C (*dim ond i drydanu gliniaduron)
Rhigol cerdyn SD
1
Chwyddwr Cael rhagor o wydbodaeth yma 3
Microdesk MicroDesk  wedi'i gynllunio i'w ddefnyddio ar ddesgiau safonol sengl   1
Microffon Røde USB Podcaster 5
Microffon Røde NTG2 Directional Condenser 1
Microffon Røde Lavalier Lapel 4
Llygod Gwifrog  10
Monitor 20" LG Flatron W2043SV 1
Systemau PA Cludadwy System PA Bluetooth cludadwy Behringer gyda Microffonau
Seinyddion Cludadwy Di-wifr Bretford gyda Meicroffon, porth USB, Chwaraewr CD
1
1
Argraffydd Argraffydd Bwrdd Gwaith Laser 2
System Bleidleisio Qwizdom 1 x set 25 darn
1 x set 26 darn
2 x set 32 darn
Ceir rhagor o wybodaeth yma
1
1
2
Sganiwr Sganiwr fflat 5
Sgrin Sgrin ar gyfer ei defnyddio gyda thaflunydd data 6
Clo Diogelwch Clo Diogelwch Gliniadur 4
Trwydded ffôn meddal Mewngofnod Ffôn meddal dros dro – I’w ddefnyddio ar gyfer galwadau cynadledda. Seinydd/Microffonau a gliniaduron ar gael i’w benthyca ar wahân  3
Seinydd/Microffonau USB - Ar gyfer ei ddefnyddio mewn cynadleddau fideo/gwe 6
Cyfrifiadur Staff Cyfrifiadur Staff Windows 10 gyda Monitor, bysellfwrdd a llygoden. Mae'r cyfrifiaduron hyn ar gael i'w benthyca am gyfnod hwy 20
Tabled - Android –  Ddefnydd staff yn unig Llechen Samsung Galaxy Tab A-16GB-9.7 modfedd 10
Stand Llechen 1 x stand desg 7-10.1 modfedd
1 x stand llawr. Ar gyfer llechi a ffonau o fewn 3.5-10.6 modfedd
1
1
Tabled Cyffwrdd Wacom Intuos CTH-480s 7
Treipodau I'w defnyddio gyda chamerâu fideo a chamerâu lluniau llonydd 7
Gwefrydd USB Addasydd Gwifren USB Cyffredinol Aml-Gebl ar gyfer gwefru’r rhan fwyaf o ffonau symudol 1
Camera Rhith-realiti 360° - at ddefnydd y staff yn unig Samsung Gear 360 Cael rhagor o wydbodaeth yma 1
Penset Rhith-realiti – at ddefnydd y staff yn unig BOBOVR Z4 Cael rhagor o wydbodaeth yma 12
Chwaraewyr Fideo LG LV220 VHS 1
Recordwyr Llais Recordwyr Llais Olympus 6
Recordwyr Llais Recordydd Zoom H2n 1
Gwe-gamerâu Logitech C310 Ddim ar gael ar hyn o bryd
Bysellfwrdd gwifrog Microsoft 2