Benthyciadau Offer

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i Staff a Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth i gefnogi amcanion academaidd y Brifysgol.

Benthyca offer

 • Mae’n rhaid i chi fod â chyfrif llyfrgell PA cyfredol a’ch Cerdyn Aber
 • Os oes gennych fwy na £5.00 mewn dirwyon ar eich cyfrif llyfrgell ni fydd modd i chi fenthyca offer
 • Fel rheol gallwch fenthyca offer am dri diwrnod; os ydych chi angen yr offer am fwy na thri diwrnod gallai hyn fod yn bosibl, yn amodol ar argaeledd; gofynnwch pan fyddwch yn archebu
 • O ganlyniad i’r galw mawr am yr offer rydym yn argymell eich bod bob amser yn archebu’r offer o flaen llaw
 • Gallwch weld y cyfarpar rydych wedi ei archebu trwy Primo gan ddilyn y cyfarwyddiadau hyn
 • Gallwch ddileu archeb am gyfarpar trwy Primo gan ddilyn y cyfarwyddiadau hyn
 • Gallwch weld dyddiad dychwelyd cyfarpar rydych wedi’i fenthyca trwy Primo gan ddilyn y cyfarwyddiadau hyn
 • Gallwch adnewyddu hyd at bedair gwaith os nad oes rhywun arall wedi gwneud cais am yr eitem – cysylltwch â ni
 • Caiff yr offer eu cadw yn Llyfrgell Hugh Owen.
 • Neu, gellir dosbarthu, gosod a chasglu’r offer am ffi o £35. Mae’n rhaid rhoi archeb adrannol pan fyddwch yn archebu.
 • Bydd yr offer yn dod â chyfarwyddiadau a chanllawiau cychwyn cyflym pan fo’n berthnasol
 • Bydd yr offer yn dod â chanllaw darluniadol ar gyfer yr eitemau (e.e. ceblau ac ati)
 • Rhaid dychwelyd yr offer i’r Llyfrgell y benthycwyd ohoni ar y dyddiad/amser dychwelyd
 • Os dychwelir yr offer yn hwyr cewch ddirwy o £2 y dydd os oes ceisiadau arnynt

Noder

 • Rhaid i’r offer gael ei ddefnyddio at ddibenion Prifysgol Aberystwyth yn unig
 • Mae’r benthyciwr yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddifrod i’r offer, neu os ydynt yn colli’r offer
 • Batris – bydd batris a gwefrydd yn cael eu cyflenwi ar gyfer unrhyw offer sydd angen batris y gellir eu hailwefru. Noder efallai na fydd y batris wedi’u gwefru’n llawn pan fyddwch yn casglu’r offer. Os nad oes modd rhedeg yr offer ar fatris y gellir eu hailwefru, bydd rhaid i’r defnyddiwr gyflenwi eu batris eu hunain.

Mae’r eitemau canlynol ar gael i’w benthyg wrth y Gwasanaethau Gwybodaeth:

EitemNodiadauCwestiynau a Holir yn Aml
Argraffyddion Argraffydd Bwrdd Gwaith Laser D&G  3020
Bysellfwrdd Bysellfwrdd cysylltu â gwifren
3017
Camcordyddion bach Camcordyddion HD bach maint cledr llaw yn dda ar gyfer cymryd hunluniau a fideos YouTube.  Cardiau SD ar gael ar wahân.
2373
Camcordyddion llaw Camera fideo proffesiynol, safonol symudol a diffiniad uchel.  Cardiau SD ar gael ar wahân.
2374
Camera dogfennau - defnydd staff yn unig Delweddydd diwifr braich mecanyddol gyda chamera gwe wedi'i adeiladu'n arbennig ar gyfer taflunio delweddau o ddogfennau a gwrthrychau yn grimp ac yn glir. 3023
Camera Samsung Gear 2017 360 - Defnydd staff yn unig Hawdd dal golygfa 360 ̊ lawn o'r byd o'ch cwmpas fel fideo neu lun.  
Camerâu digidol llonydd Camerâu digidol gyda lens chwyddo teleffoto ongl lydan 55mm.  Cardiau SD ar gael ar wahân. 2213
Ceblau:    
Apple HDMI Cebl / addasydd HDMI i gysylltu âg arddangosfa HDTV, neu ddyfeisiau HDMI eraill 3010
HDMI-DVI Ar gyfer addasu allbwn HDMI i fewnbwn DVI 3010
HDMI-HDMI Ar gyfer cysylltu dyfeisiau clyweled gyda'i gilydd. 3010
USB-C i USB 3 Cysylltydd siâp cildroadwy ac sydd yn hawdd ei blygio i mewn. Defnyddiwch ar gyfer gwefru ffonau, tabledi a gliniaduron.  3010
USB 2.0 Gwryw i Benyw Ar gyfer ymestyn cysylltiadau USB  3010
USB i USB Micro Ar gyfer cysylltu dyfeisiau fel ffonau clyfar, chwaraewyr Mp3, dyfeisiau GPS, argraffwyr lluniau a chamerâu digidol. 3010
Cerdyn SD ar gyfer Camerâu Stiliau Digidol Cerdyn SD 32GB ar gyfer camerâu lluniau llonydd. 3045
Cerdyn SD ar gyfer Camcordyddion bach
Cerdyn Micro SD 8GB ar gyfer camcordyddion bach. 3045
Cerdyn SD ar gyfer Camcordyddion llaw
Cerdyn SD 64GB ar gyfer camcordyddion llaw 3045
Cerdyn SD ar gyfer GoPro
Cerdyn Micro SD 32GB ar gyfer Camerâu GoPro 3045
Chwaraewr Cryno Ddisgiau Chwaraewr radio / casét CD cludadwy. 2212
Chwaraewr DVD/CD/MP3 Chwaraewr Disgiau Aml-Ranbarth. 2214
Chwaraewyr Fideo Chwaraewr Fideo VHS. 3034
Chwyddwydrau- benthyciad un diwrnod 3 x Chwyddwydr cromen 3 x, chwyddwydr bar, 1 x chwyddwydr crwn llaw, 1 x chwyddwydr  hirsgwar llaw, 1 x chwyddwydr bwrdd.  Benthyciad un diwrnod yn y llyfrgell yn unig. 3043
Clo Diogelwch Gliniadur Pum clo gyda allwedd, 1 clo cyfuniad.
3046
Cyfrifiaduron gweithio o gartref Cyfrifiadur Viglen a monitor, cebl rhwydwaith, cebl cyflenwad pŵer,  llygoden, bysellfwrdd 2987
Cyfrifiaduron Staff - defnydd staff yn unig Cyfrifiadur wedi'i gyflenwi â monitor, cebl rhwydwaith, cebl cyflenwad pŵer, llygoden, bysellfwrdd.  Benthyciad tymor hir.
3022
Dangosyddion Breil Yn darparu rhyngwyneb cryno, cyffyrddol i gyfrifiadur 2371
Darllenydd Cerdyn Darllenydd cerdyn 4 slot. Cydnawsedd cerdyn: SDXC, SDHC, SD, Micro SDXC, Micro SDHC, Micro SD  3026
Darllenydd RFID - defnydd staff yn unig Darllenydd adnabod amledd radio (RFID)  
Derbynnydd dolen clyw personol
System sain gynorthwyol i gynorthwyo cyfathrebu â phobl â nam ar eu clyw. Dewis arall poblogaidd yn lle system dolen sefydlu.
3048
Dolen clyw cludadwy System gadarn i'w defnyddio gan bobl â chymhorthion clyw 8038
Ffônau pen Ffonau pen caeedig proffesiynol Beyerdynamic DT109 gyda chysylltiadau meicroffon a jack ar gyfer cymwysiadau darlledu a ffilm byw. 2218
Gluniaduron benthyciad byr Windows 10 gyda gwe-gamera, meicroffon, gyriant DVD-RW, mynediad i'r we â gwifr a diwifr. 2737
Gluniaduron myfyrwyr - defnydd myfyrwyr yn unig Windows 10 gyda gwe-gamera, meicroffon, gyriant DVD-RW, mynediad i'r we â gwifr a diwifr. 2737
GoPro 2 x Hero a 2 x Hero 3.  Camerâu bach caled, gyda lens ongl lydan wedi'u cynllunio i ddal ergyd safbwynt a gweithredu.  Wedi cyflenwi ystod o atodiadau.  Cardiau SD ar gael ar wahân. 2217
Gwe-gamerâu Plygio a chwarae gwe-gamera gyda microffon  
Gyriant Disg Allanol Darllenydd / Recordydd DVD 2216
Gwefrydd USB Addasydd Gwifren USB Cyffredinol Aml-Gebl ar gyfer gwefru’r rhan fwyaf o ddyfeisiau symudol  3025
Hyb USB C I ychwanegu cysylltiadau a phorthladdoedd at gliniaduron neu dabledi. 3040
iPad tabled ipad. 2219
Lamp ddesg lamp addasadwy.  
Larwm personol - benthyciad un diwrnod Dyfeisiau electronig bach llaw sy'n allyrru sain brawychus o uchel tebyg i seiren. Gellir ei actifadu naill ai gan fotwm, neu dag.
 
Lego Clasurol - at ddefnydd staff yn unig Bocs clasurol  lego mawr a bach 3037
Llechi cyffwrdd Tabled graffeg i alluogi delweddau, animeiddiadau a graffeg gyda llaw, gyda pen stylus. 3028
Llygod Llygod gwifrog.  
Microdesk Bwrdd ysgrifennu wedi'i gynllunio i'w ddefnyddio gan unigolion ag anableddau corfforol neu niwrolegol.  I'w ddefnyddio ar ddesgiau safonol sengl   3015
Microffon Zoom SS    
Microffonau Cyddwysydd Cyfeiriadol Meicroffon ysgafn, wedi'i ddylunio ar gyfer cymwysiadau proffesiynol yn y diwydiannau ffilm, fideo, teledu a chynhyrchu. 3042
Microffonau Llabed Mae meicroffonau Llabed yn darparu sain o ansawdd darlledu. 3030
Microffonnau - podcastiwr Meicroffon USB cyfeiriad diwedd deinamig sy'n cyfuno sain o ansawdd darlledu â symlrwydd cysylltedd USB, gan ganiatáu recordio yn uniongyrchol i gyfrifiadur heb yr angen am ryngwyneb digidol ychwanegol  3029
Monitor   3018
OfficeExtend - pwynt cyswllt Yn darparu cyfathrebiadau diogel o Cisco WLC i Cisco AP mewn lleoliad anghysbell, gan ymestyn y WLAN corfforaethol dros y Rhyngrwyd yn ddi-dor i breswylfa gweithiwr.   
Pwyntydd laser rheoli o bell Gelwir hefyd yn cliciwr.  Mae'n gallu creu llif sleidiau di-dor, diymdrech mewn cyflwyniadau. 3044
Qwizdom System Bleidleisio Qwizdom Q4. Dau git gyda 32  rheolydd o bell, un gyda 26, un gyda 25.  
Recordydd Llais Recordwyr sain cludadwy bach ar gyfer cymryd nodiadau mewn cyfarfodydd, memos i chi'ch hun ac ati. 3036
Recordydd llais SS Recordydd llais mono bach cludadwy  
Recordydd Llais - Zoom handy Recordydd llaw ar gyfer ffilm a darllediad, newyddiaduraeth, podledu a pherfformiad cerddorol.  
Rhybuddion byddar - benthyciad un diwrnod System larwm tân wedi'i seilio ar radio a negeseuon tân brys ar gyfer pobl fyddar a thrwm eu clyw. Mae defnyddwyr yn derbyn negeseuon brys a chyfathrebiadau mewn unrhyw adeilad ar y Campws sy'n arddangos y symbol Rhybuddion Byddar.  Benthyciad un diwrnod yn unig.
3027
Seinydd / microffonau Seinydd / microffon USB - i'w ddefnyddio mewn cynadleddau fideo/gwe 3035 -
Setiau pen Setiau pen USB cordiog plygio a chwarae gyda meicroffon a jack ar gyfer cymwysiadau darlledu a ffilmio byw.
3016
Setiau pen recordio SS Set pen recordio i'w defnyddio gyda pen clyfar.  Mae'r nodwed buds clust wedi'i fewnosod i'r microffonau ac sydd yn gallu recordio mewn sain stereo o ansawdd uchel
 
Setiau pen Bobo VR Z4 - at ddefnydd staff yn unig Sbectol rhith-realiti 3047
Sganwyr Sganiwr A4 fflat bwrdd gwaith 3021
Sgrin taflunydd Sgrin ar gyfer ei defnyddio gyda thaflunydd data 3031
Standiau llechen Mae'r stand ddesg yn cymryd tabledi 12cm - 32cm (4.7- 12.9 modfedd), E-ddarllenyddion a ffonau clyfar.  Mae'r stand llawr yn gydnaws â'r tabledi a'r ffonau mwyaf poblogaidd oddi mewn 3.5-10.6 modfedd. 3039
Switsh 5-porth - at ddefnydd myfyrwyr yn unig Yn galluogi ehangu cysylltiadau rhwydwaith i ddyfeisiau lluosog ar unwaith.  
Systemau PA Systemau (PA) ar gyfer chwyddo llais neu gerddoriaeth. 3033
Tabled - Android –  at ddefnydd staff yn unig   Samsung Galaxy Tab A-16GB-9.7 modfedd 2210
Taflunyddion Data  Ar gyfer taflunio cyflwyniadau sleidiau o sgrin gyfrifiadur i sgrin mawr neu wal.  3032
Treipod Treipod maint llawn gyda phen padell 2 neu 3-ffordd gyda llwyfannau rhyddhau cyflym   
USB 3 i addasydd Ethernet I gysylltu dyfais USB 3.0 yn hawdd â llwybrydd, modem, neu switsh rhwydwaith.  
USB C i addasydd Ethernet Cysylltu â rhwydweithiau gwifrau gyda chyflymder a dygnwch lle mae cysylltedd diwifr yn annibynadwy neu'n anghyson.  
USB di-wifr Galluogi cysylltiad rhyngrwyd diwifr o gyfrifiadur pen desg neu liniadur 3024