Seiberddiogelwch

Dros yr ychydig fisoedd nesaf bydd y Gwasanaethau Gwybodaeth yn gwneud newidiadau i systemau a gwasanaethau i sicrhau eu bod yn cael eu diogelu a bod lefel yr amddiffyniad yn bodloni safon Cyber Essentials.

Y prif feysydd i’w newid fydd:

Sicrhau bod pob dyfais sy'n eiddo i PA sy'n cysylltu â'r rhwydwaith yn gyfredol ac yn ddiogel

Bydd angen i bob dyfais sy'n eiddo i'r Brifysgol gydymffurfio â'r Polisi Rheoli Dyfeisiau. Mae hyn yn cynnwys cyfrifiaduron, gliniaduron, tabledi a ffonau symudol.
Bydd archwiliad o ddyfeisiau presennol yn cael ei gynnal i nodi:

  • y rhai sy'n eiddo i PA ac nad ydynt yn cael eu rheoli'n ganolog ar hyn o bryd
  • y rhai na fyddant yn cydymffurfio â'r polisi oherwydd oedran a manyleb
    Mae dyfeisiau newydd wedi cael eu harchebu a bydd y Gwasanaethau Gwybodaeth yn cysylltu ag adrannau i drefnu bod dyfeisiau newydd yn cael eu dyrannu lle bo hynny'n briodol.

Mae rhagor o wybodaeth am Seiberddiogelwch a dyfeisiau sy'n eiddo i PA ar gael yn ein Cwestiynau Cyffredin.

Sicrhau bod yr holl feddalwedd ar ddyfeisiau sy'n eiddo i PA yn cael eu cefnogi'n llawn gan y gwneuthurwr

Bydd angen i feddalwedd a osodir ar ddyfeisiau sy'n eiddo i PA gydymffurfio â'r Polisi Rheoli Meddalwedd

Bydd meddalwedd ar gael drwy Borth y Cwmni (Windows) a Jamf Self Service (Mac).

Mae rhagor o wybodaeth am Seiberddiogelwch a rheoli meddalwedd ar gyfrifiaduron PA ar gael yn ein Cwestiynau Cyffredin

Sicrhau bod yr holl ddyfeisiau personol sy'n cysylltu â'r rhwydwaith yn gyfredol ac yn ddiogel.

Bydd angen i bob dyfais bersonol sy'n defnyddio adnoddau'r Brifysgol, er enghraifft, Office 365, SharePoint, Teams neu feddalwedd, cymwysiadau, gwasanaethau ac amgylcheddau eraill a gynhelir gan gwmwl, gan gynnwys cysylltu â rhwydwaith y Brifysgol drwy VPN, gydymffurfio â'r polisi Dewch â'ch Dyfais eich hun (BYOD)

Mae rhagor o wybodaeth am Seiberddiogelwch a defnyddio dyfeisiau personol ar gyfer cael mynediad at adnoddau PA a chysylltu â'r rhwydwaith ar gael yn ein Cwestiynau Cyffredin

Sicrhau bod yr holl systemau a gweinyddion yn gyfredol ac yn ddiogel

Bydd angen rheoli'r holl systemau a gwasanaethau yn unol â'r Polisi Rheoli Gwendidau

Bydd archwiliad o weinyddion presennol a gwasanaethau a gynhelir yn cael ei gynnal i nodi:

  • y rhai sydd angen eu diweddaru
  • y rhai na fyddant yn cydymffurfio â'r polisi oherwydd oedran a manyleb

Bydd y Gwasanaethau Gwybodaeth yn cysylltu ag adrannau gydag unrhyw gamau gweithredu sydd eu hangen.

Sicrhau bod mynediad at wasanaethau yn cael ei ddiogelu gan ddilysu aml-ffactor

Rhaid i bob datrysiad gydymffurfio â'r Polisi Diogelwch Gwasanaeth Cwmwl

Bydd archwiliad o'r gwasanaethau presennol yn cael ei gynnal i nodi'r rhai sydd angen eu diweddaru.

Bydd y Gwasanaethau Gwybodaeth yn cysylltu â pherchnogion gwasanaethau i drafod unrhyw ddiweddariadau