Ffonau symudol

Band Eang Symudol a Thariffau :

Gall y Gwasanaethau Gwybodaeth roi ffonau symudol a band eang symudol i staff ac adrannau'r Brifysgol drwy gysylltiadau cystadleuol â chwmni Orange. Mae ffonau Smart sydd ar gael drwy'r contract yn gallu eich cysylltu ag Exchange er mwyn eich cydamseru â'ch e-bost calendr. Mae band eang symudiol yn golygu bod modd defnyddio gliniaduron â'r Rhyngrwyd pan nad ydych yn y swyddfa a phan fyddwch ymhell o rwydweithiau WI-FI (ar yr amod bod gwasanaeth 3G ar gael lle'r ydych chi).

I gael rhagor o wybodaeth neu i brynu ffonau symudol / band eang symudol, cysylltwch â ni.

Ffurflen Gais Ffôn/Dyfais Symudol   

Mobile Devices and Tariffs [Saesneg yn unig‌]