Guacamole

Guacamole yw gwasanaeth mynediad o bell Brifysgol Aberystwyth i'r cyfrifiaduron cyhoeddus yn llyfrgelloedd ac ystafelloedd cyfrifiadurol.

Mae'r gwasanaeth hwn yn eich galluogi i ddefnyddio'r feddalwedd arbenigol sydd wedi'i gosod ar y cyfrifiaduron hyn oddi ar y safle.

Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys sut i gael mynediad i'r gwasanaeth, ar gael yn ein  Cwestiynau Cyffredin Guacamole