Diogelwch cyfrifiaduron

Mae’n hanfodol eich bod yn sicrhau nad yw eich cyfrifiadur yn derbyn ymosodiadau firws, neu’n cael eu hacio neu’u camddefnyddio gan drydydd person.

Mae unrhyw gyfrifiaduron sydd wedi’u cysylltu â rhwydwaith y Brifysgol sydd â firws neu sydd wedi cael eu camddefnyddio mewn unrhyw ffordd yn cael eu datgysylltu’n awtomatig.

Mae’n rhaid i chi:

  • gwnewch yn siŵr bod eich cyfrifiadur personol / gliniadur neu ddyfais symudol yn rhedeg system weithredu gyfredol, sy'n dal i gael ei chefnogi gan y gwerthwr (Sut mae gwneud hynny?)
  • Osod Diogelwch Gwrth-firws. Gall aelodau’r Brifysgol sydd heb feddalwedd chwilio firysau cyfredol lawrlwytho meddalwedd gwrth-firws Sophos o’r Brifysgol. (Sut mae gwneud hynny?)
  • Fewngofnodi ar eich cyfrifiadur gydag enw defnyddiwr a chyfrinair
  • Osod eich cyfrifiadur fel ei fod yn cloi pan nad ydych yn ei ddefnyddio (Sut mae gwneud hynny?)
  • Sicrhau na all pobl eraill gael mynediad i’ch ffolderi (Sut mae gwneud hynny?)
  • Wneud copïau wrth gefn o’ch ffeiliau (Sut mae gwneud hynny?)
  • Sicrhau eich bod yn cydymffurfio gyda pholisi defnydd derbyniol JANET (Ble mae dod o hyd i hwnnw?)