Rhestrau Postio

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu system o restrau postio sy'n hwyluso'r gwaith o gysylltu â grwpiau. Trwy ddefnyddio un cyfeiriad e-bost gallwch anfon e-bost at grwp cyfan o ddefnyddwyr heb boeni eic bod wedi hepgor rhywun.

Gosod Rhestr Bostio i fyny

Mae nifer o restrau e-bost ar gael - wedi eu cynhyrchu bob nos o ddata System Myfyrwyr ar AStRA - y gall staff eu defnyddio i gysylltu â myfyrwyr. Gellir cael gwbodaeth belach am y rhestrau hyn are ein tudalen Rhestr Cysylltiadau Myfyrwyr.

Os nad yw'r rhain yn cwrdd â'ch anghenion gallwch wedi cais i osod i fyny, a thrafod rhestr bostio eich hun.

Gallwch osod rhestr bostio i fyny os ydych:

  • yn aelod o staff y Brifysgol
  • yn ddeiliad cyfrif clwb neu gymdeithas myfyrwyr
  • swyddog pwyllgor neuadd

I osod y rhestr i fyny dylech ebostio'r gg@aber.ac.uk gan nodi:

  • enw'r rhestr - rhaid i hwn gyfleu pwrpas y rhestr
  • disgrifiad o bwrpas y rhestr. Bydd hyn yn weladwy i holl aelodau'r rhestr a dylid egluro'n glir iddynt natur a phwrpas y rhestr
  • am ba hyd fydd angen y rhestr (uchafswm 3 blynedd)
  • pwy fydd yn gyfrifol am y rhestr
  • pwy fydd yn golygu'r rhestr os yw hyn y wahanol i'r person sy'n gyfrifol amdani

Gweinyddu eich rhestr bostio

Gallwch weinyddu eich rhestrau postio trwy gyfrwng ein Rheolwr Rhestrau Postio. Gallwch gael gwybodaeth ar reoli eich rhestr bostio ar ein tudalennau CHA.

Gweld y rhestrau postio yr ydych arnynt

Gallwch weld y rhestrau postio yr ydych arnynt a chyslltu â pherchnogion y rhestrau hynny trwy gyfrwng ein Rheolwr Rhestrau Postio