Systemau BIS

Croeso i Wefan Systemau SGB, yn cynnwys y system AStRA, sef system cofnodi a derbyn myfyrwyr Aberystwyth. Os byddwch yn cael unrhyw broblemau, anfonwch e-bost i bisstaff@aber.ac.uk neu ffoniwch 2419.

Mae data personol am fyfyrwyr ac ymgeiswyr wedi ei gynnwys ar y system gyfrifiadurol hon. Defnyddwyr awdurdodedig yn unig sydd â hawl i gysylltu â'r system. Cyn cael mynediad i'r system dylech ddeall a chytuno i gydymffurfio â'r Côd Ymarfer. Fe fydd angen i chi dderbyn hwn ar ol mewngofnodi. Os nad ydych yn sicr fod gennych yr awdurdod NI DDYLECH geisio cysylltu â'r system.

Mae ffurflenni awdurdodi i'w cael yn y fan hon.

 

01 Awst 2017

Blwyddyn Academaidd wedi newid i 2018.

26 Gorffennaf 2017

Modiwlau, Cyrsiau a Manylion Rhaglenni wedi copio o 2018 i 2019.

Dydd Mawrth 15 Mai - ABW

Fydd ABW ddim ar gael o 16-05-2017 07:00 tan 16-05-2017 10:30.Dydd Iau Ebrill 20

Mae’r broblem gyda Java 8 nawr wedi ei ddatrys, felly nid oes angen y linciau Java 8 mwyach.  Fe wneiff rhain ddiflannu cyn bo hir.

Dydd Iau Ebrill 20

Mae yna fersiwn newydd o Java 8 ar gael.  Os ydych wedi uwchraddio, fyddwch wedi cael negeseuon wrth redeg AStRA.  Os ydych yn defnyddio’r Java 8 diweddaraf, yna dylech ddefnyddio’r linciau Java 8, e.e. AStRA Byw (Java 8).

Dydd Mawrth Ebrill 11

Mae'r basdata cynlluniau nawr wedi ei gloi ar gyfer 2017/2018.

Dydd Mawrth Ebrill 11

Fydd AStRA ddim ar gael o 11-04-2017 08:15 tan 11-04-2017 08:45

Dydd Iau 23ain o Fawrth

Rydym yn cynnal awdit mynediad defnyddwyr i AStRA. Bydd caniatadau yn cael eu gwirio i wneud yn siwr eu bod yn adlewyrchu caniatadau yn seiliedig ar ffurflenni cofrestru defnyddwyr. Gwnewch yn siwr eich bod wedi cwblhau y ffurflenni mynediad angenrheidiol i ofalu na wnewch brofi unrhyw dorriad i'ch mynediad i AStRA.