Timau Microsoft

Mae Timau Microsoft yn rhan o gyfres o raglenni Office365.

Mae'n cynnig offer ar gyfer gweithio ar y cyd, er engraifft:

  • Sgwrs grŵp
  • Cyfarfodydd fideo
  • Rhannu ffeiliau
  • Galwadau grŵp

Mae Timau Microsoft ar gael i bob aelod o staff a myfyrwyr PA sydd â chyfrif ebost PA, a gellir ei gyrchu trwy ap symudol, ap bwrdd gwaith neu borwr gwe.

Mae Timau Microsoft  yn ddelfrydol ar gyfer gweithio gyda grwpiau bach o bobl ar brosiectau tymor byr mewn amgylchedd cyflym ac anffurfiol.  

Gwelir rhagor o wybodaeth ar sut i ddefnyddio Timau Microsoft yn ein Cwestiynau a Holir yn Aml am Dimau Microsoft

Hyfforddiant ac arweiniad Timau Microsoft