Y Weithfan

Lle i fyfyrwyr astudio sydd ar agor 24 awr y dydd yng nghanol tref Aberystwyth. Mae yno gyfrifiaduron, peiriannau argraffu, WiFi, ac ystafell astudio i grwpiau y gellir eu harchebu:

Lleoliad

Oriau agor

Hygyrchedd

  • Mae yno 2 ddesg astudio y gellir eu haddasu
  • Adnoddau toiled hygyrch
  • Gellir defnyddio’r brif fynedfa o’r llwybr at gyntedd cynnull yr orsaf
  • Mae gan y Larwm Tân ddangosyddion gweledol a sain