Cyflenwi Dogfennau - Cais am Adnewyddu

Ffurflen yw hon ar gyfer adnewyddu eitemau a fenthycwyd o sefydliad arall (yn amodol ar argaeledd). Os ydych chi eisiau adnewyddu eitem a fenthycoch o Brifysgol Aberystwyth, defnyddiwch wefan Primo.