Mannau astudio yn y Llyfrgell

Mae amrywiaeth o fannau ar gyfer astudio'n dawel ac yn unigol ac astudio mewn grŵp ar yn Ystafell Iris de Freitas ac ar Lefelau E & F yn Llyfrgell Hugh Owen. Mae'n rhaid archebu mannau astudio o flaen llaw yn Ystafell Iris de Freitas, ond gellir defnyddio mannau astudio ar Lefelau E ac F heb archebu.

Lefelau E & F 

Study spaces in Level E & F

 Dyma'r mannau astudio sydd ar gael ar hyn o bryd ar Lefelau E ac F:

 • Mannau Astudio Lefel E Hugh Owen (x 57)
 • Mannau Astudio gyda PC Lefel E Hugh Owen (x 23)
 • Ystafell Astudio Grŵp 3 Lefel E Hugh Owen (x 3)
 • Ystafell Astudio Grŵp 4 Lefel E Hugh Owen (x 2)
 • Ystafell Astudio Grŵp 5 Lefel E Hugh Owen (x 3)
 • Mannau Astudio Lefel F Hugh Owen (x 35)
 • Mannau Astudio gyda PC Lefel F Hugh Owen (x 14)
 • Mannau Astudio Unigol Lefel F Hugh Owen (dim PC x 6)
 • Mannau Astudio Unigol gyda PC Lefel F Hugh Owen (x 13)

Mynediad

Gwiriwch yr oriau agor cyn ymweld â'r llyfrgell gan eu bod yn amrywio yn enwedig rhwng adeg tymor a gwyliau. Os na allwch ddod o hyd i amser sy'n ateb eich gofynion chi, ebostiwch ni ar gg@aber.ac.uk 

Nid oes angen archebu lle i ddefnyddio Lefelau E ac F, a gallwch bori'r casgliadau. 

Bydd angen eich Cerdyn Aber arnoch i ddefnyddio'r mannau astudio

Sut mae cyrraedd Lefelau E ac F

Dewch i'r Llyfrgell trwy'r brif fynedfa ac i fyny'r grisiau:

Prif fynedfa'r Llyfrgell

 

 

  Ystafell Iris de Freitas 

Study spaces in Iris de Freitas

Dyma'r cyfleusterau sydd ar gael yn Ystafell Iris de Freitas ar hyn o bryd:

 • 25 man astudio unigol
 • 9 man astudio gyda chyfrifiadur
 • 1 argraffydd/sganiwr
 • Man llenwi potel dŵr
 • 5 ystafell astudio unigol gyda chyfrifiadur

Astudio mewn Grŵp

Mae ystafelloedd astudio ar gael i grwpiau o ddefnyddwyr o'r un cartref eu harchebu. Mae cyfrifiadur ym mhob ystafell a gall unigolion neu nifer gyfyngedig o aelodau o'r un cartref ddefnyddio'r ystafelloedd hyn ar unrhyw un adeg:

 • Carrel 01 Iris de Freitas - 2 ddefnyddiwr o'r un cartref
 • Ystafell Astudio 6 Iris de Freitas - 4 defnyddiwr o'r un cartref
 • Ystafell Astudio 7 Iris de Freitas - 4 defnyddiwr o'r un cartref
 • Ystafell Astudio 8 Iris de Freitas  - 4 defnyddiwr o'r un cartref

Mynediad 

Rhaid defnyddio’r system archebu i gael lle yn Ystafell Iris de Freitas.

Mae system rhagarchebu gwahanol ar gyfer yr ystafelloedd astudio unigol ar gael yma Mae'r ystafelloedd hyn ar gael ar gyfer astudiaeth dawel unigol ac ni all grwpiau eu defnyddio, hyd yn oed os ydyn nhw o'r un cartref. Gall yr ystafell hon gael ei defnyddio gan unigolyn sydd angen cymryd rhan mewn cyfarfodydd ar-lein a gweithgareddau addysgu

Bydd angen eich Cerdyn Aber arnoch i ddefnyddio'r mannau astudio

Sut mae cyrraedd Ystafell Iris de Freitas

Eich Diogelwch

I amddiffyn eich hun ac eraill gofynnwn i chi:

 • Ymweld â’r Llyfrgell yn ystod eich slot amser penodol yn unig
 • Defnyddio hylif glanweithiol cyn dod i mewn, ac yn rheolaidd wrth ddefnyddio'r Llyfrgell.
 • Sychu arwynebau gwaith, argraffyddion, llygod bysellfyrddau ac ati cyn ac ar ôl eu defnyddio.
 • Dilyn y rheolau o gadw pellter Cymdeithasol 2 fedr.
 • Defnyddio'ch Cerdyn Aber eich hun i gael mynediad i mewn ac allan o'r llyfrgell.
 • Gwisgo gorchuddion hwyneb bob amser, oni bai eich bod wedi'i eithrio
 • Peidio â dod i’r Llyfrgell os ydych chi'n sâl. Prif symptomau COVID-19 yw:
  • Peswch parhaus newydd;
  • Tymheredd uchel;
  • Colli neu newid i’ch synnwyr arogli neu flasu arferol (anosmia)

Byddwn yn sicrhau:

 • Bod nifer cyfyngedig o ddefnyddwyr yn y Llyfrgell ar yr un pryd.
 • Bod staff sydd yn gweithio yn y Llyfrgell yn dilyn arferion hylendid a argymhellir.
 • Bod glanhau rheolaidd yn cael eu gwneud.
 • Bod gorsafoedd glanweithio dwylo wrth y fynedfa a drwy'r adeilad.

 

AccessAble - Click for Accessibility Information