Mannau astudio yn y Llyfrgell

Mae amrywiaeth o fannau ar gyfer astudio'n dawel ac yn unigol ar gael i'w harchebu o flaen llaw yn Ystafell Iris de Freitas ac ar Lefelau E & F yn Llyfrgell Hugh Owen. 

 Ystafell Iris de Freitas 

Study spaces in Iris de Freitas

Dyma'r cyfleusterau sydd ar gael yn Ystafell Iris de Freitas ar hyn o bryd:

 • 25 man astudio unigol
 • 9 man astudio gyda chyfrifiadur
 • 1 argraffydd/sganiwr
 • Man llenwi potel dŵr
 • 5 ystafell astudio unigol gyda chyfrifiadur

Mynediad 

Rhaid defnyddio’r system rhagarchebu i gael lle yn Ystafell Iris de Freitas.

Mae system rhagarchebu gwahanol ar gyfer yr ystafelloedd astudio unigol ar gael yma Mae'r ystafelloedd hyn ar gael ar gyfer astudiaeth dawel unigolyn ac ni all grwpiau eu defnyddio, hyd yn oed os ydyn nhw o un cartref. Gall yr ystafell hon gael ei defnyddio gan unigolyn sydd angen cymryd rhan mewn cyfarfodydd ar-lein a gweithgareddau addysgu. 

Bydd angen eich Cerdyn Aber arnoch i ddefnyddio'r mannau astudio

Lefelau E & F 

Study spaces in Level E & F

 Dyma'r mannau astudio sydd ar gael ar hyn o bryd ar Lefelau E & F:

 • Mannau Astudio Lefel E Hugh Owen (x 28)
 • Mannau Astudio gyda PC Lefel E Hugh Owen (x 12)
 • Mannau Astudio Unigol Lefel E Hugh Owen (x 2)
 • Mannau Astudio Lefel F Hugh Owen (x 35)
 • Mannau Astudio gyda PC Lefel F Hugh Owen (x 14)
 • Mannau Astudio Unigol Lefel F Hugh Owen (dim PC x 6)
 • Mannau Astudio Unigol gyda PC Lefel F Hugh Owen (x 13)

Mynediad

Cewch archebu lle rhwng 8.30yb 5.15yp. Mae Ystafell Iris de Freitas ar agor yn hwyrach ond os na allwch ddod o hyd i amser sy'n ateb eich gofynion chi, ebostiwch ni ar gg@aber.ac.uk 

Rhaid archebu lle ar Lefel E ac F drwy’r system archebu. Dewiswch y man astudio yr ydych am ei archebu o’r gwyplen

Bydd angen eich Cerdyn Aber arnoch i ddefnyddio'r mannau astudio

Sut mae dod o hyd i'r mannau astudio

Manylion archebu a diogelwch 

 • Gellir ragarchebu cyfnod o 2 awr a 45 munud bob diwrnod yr wythnos 
 • Gellir archebu y rhain hyd at wythnos o flaen llaw
 • Gellir naill ai archebu man astudio gyda chyfrifiadur neu ddesg astudio yn unig
 • Gellir ond archebu un man ar gyfer un cyfnod
 • Bydd angen eich Cerdyn Aber arnoch i gael mynediad 
 • Dylech ymweld â’r Llyfrgell yn ystod eich slot amser yn unig
 • Dim ond defnyddwyr sydd wedi rhagarchebu man astudio a ddylai ddod i'r Llyfrgell. Peidiwch â dod i’ch man astudio cyn yr amser penodedig. Bydd pobl eraill yn gadael yr adeilad cyn yr amser hwn
 • Dylai defnyddwyr ddiheintio eu dwylo cyn dod i mewn i'r Llyfrgell. Bydd gorsaf diheintio dwylo wrth y fynedfa
 • Dylai pob defnyddiwr gydymffurfio â’r rheol 2 fedr pellter cymdeithasol
 • Ni ddylai defnyddwyr ddefnyddio mannau astudio sydd wedi eu marcio nad ydynt ar gael
 • Rhaid i bob defnyddiwr ddilyn y system unffordd
 • Cyfyngir ar y nifer o ddefnyddwyr yn y llyfrgell ar unrhyw adeg
 • Rhaid gwisgo gorchudd wyneb ym mhob un o adeiladau'r Brifysgol
 • Bydd staff ac ymwelwyr i'r Llyfrgell yn dilyn yr arferion hylendid a argymhellir
 • Peidiwch â dod i'r Llyfrgell os ydych yn sal. Prif symptomau COVID-19 yw:
  • Peswch newydd parhaus
  • Tymheredd uchel
  • Newid neu golled i’ch gallu i flasu ac arogli arferol (anosmia)

 

Hygyrchedd