Manteision defnyddio Rhestrau Darllen Aspire

Manteision defnyddio Rhestrau Darllen Aspire

Beth yw manteision defnyddio Rhestrau Darllen Aspire ym Mhrifysgol Aberystwyth?

I'r myfyrwyr

• Y deunydd darllen diweddaraf i'w modiwlau
• Y stoc ar gael yn y llyfrgell mewn da bryd
• Integreiddio i mewn i Primo a Blackboard
• Gellir clicio'n syth i e-lyfrau a thestunau llawn o erthyglau a chyfnodolion
• Clicio’n syth at benodau ac erthyglau wedi’u digideiddio
• Canllawiau ar gael
• Cofnod darllen personol
• Gwell profiad astudio

I'r staff academaidd

• Gellir cywain adnoddau dysgu o'r we
• Gyrru'r deunydd a ddewisir ac a brynir i'r llyfrgell
• Cyflymu'r broses ymchwil
• Cydweithredu â'ch cydweithwyr ar ddysgu mewn timoedd
• Integreiddio'r rhestrau darllen i mewn i'ch modiwlau ar Blackboard
• Creu a rheoli rhestrau darllen yn hawdd
• Gellir addasu'r rhestr i gyd-fynd â strwythur y modiwl
• Mwy o gyswllt â'r myfyrwyr a gwell cymorth i'r myfyrwyr
• Gwella'r modd y mae'r dysgu yn cael ei ddarparu

Fideo: gwyliwch dri aelod o staff academaidd Prifysgol Lerpwl yn siarad am eu profiad hwy yn defnyddio Aspire

I lyfrgelloedd y Brifysgol

• Cael gafael ar stoc i'r llyfrgell mewn da bryd
• Gwella effeithlonrwydd y llif gwaith
• Gwella'r cyswllt â'r staff academaidd
• Codi proffil y llyfrgell
• Bodloni disgwyliadau'r myfyrwyr
• Mwy o ddefnydd ar adnoddau'r llyfrgelloedd