Cyfleusterau Gwylio DVD/Fideo

Llyfrgell Hugh Owen

LleoliadDVDFideoDefnydd
Carel 1 (Lefel E - Iris de Freitas) Oes Nac oes Angen Archebu
Carel 2 (Lefel E - Iris de Freitas) Oes Nac oes Angen Archebu
Ystafell Astudio Unigol (Lefel E - Llyfrgell Hugh Owen) Oes Oes Angen Archebu

Ystafelloedd Dysgu a amserlennir yn ganolog

Mae cyfleusterau gwylio DVDs ymhob ystafell ddysgu sydd wedi'u hamserlennu'n ganolog. Gellir gweld manylion llawn o'r cyfleusterau sydd ar gael yma

Stoc Benthyciadau Offer

  • Chwaraewr DVDs
  • Chwaraewr Fideos

Am rhagor o wybodaeth gweler Offer i'w benthyca