Cyfleusterau Gwylio DVD/Fideo

Llyfrgell Hugh Owen

Lleoliad DVD Fideo Defnydd
Ystafell Astudio Grŵp  3, 4, 5 Oes Nac oes Angen Archebu
Hermann Ethe Oes Nac oes  

Ystafelloedd Dysgu a amserlennir yn ganolog

Mae cyfleusterau gwylio DVDs ymhob ystafell ddysgu sydd wedi'u hamserlennu'n ganolog. Gellir gweld manylion llawn o'r cyfleusterau sydd ar gael yma

Offer ar gael i'w benthyg

Am ragor o wybodaeth gweler Offer i'w benthyca