Cyfleusterau Gwylio DVD/Fideo

Llyfrgell Hugh Owen

Lleoliad DVD Fideo Defnydd
Ystafell Astudio Grŵp  3, 4, 5 Oes Nac oes Angen Archebu
Hermann Ethe Oes Nac oes  
       

Ystafelloedd Dysgu a amserlennir yn ganolog

Mae cyfleusterau gwylio DVDs ymhob ystafell ddysgu sydd wedi'u hamserlennu'n ganolog. Gellir gweld manylion llawn o'r cyfleusterau sydd ar gael yma

Stoc Benthyciadau Offer

Am rhagor o wybodaeth gweler Offer i'w benthyca