Parcio Beiciau'n Ddiogel

Mae’r Brifysgol yn eich annog i ddefnyddio beiciau fel ffordd o deithio, ac mae gennym nifer o lefydd diogel dan do i gadw beiciau. Mae’r rhain drws nesaf i Floc Cymunedol Cwrt Mawr, Penbryn, ac yn Fferm Penglais. Mae croeso i chi wneud cais am le, ond nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael.

Mae beiciau wedi’u gwahardd o ystafelloedd gwely/astudio, ardaloedd cymunedol a holl lwybrau gadael adeilad gan gynnwys coridorau, grisiau a mynedfeydd, a hynny am resymau diogelwch tân a difrod. Bydd unrhyw feic sy’n cael ei ganfod mewn neuadd/llety yn cael ei symud gan staff a gall ei berchennog dderbyn rhybudd os yw’n rhwystro allanfa neu ddihangfa dân.

Sut i wneud cais

I wneud cais, llenwch y ffurflen gais berthnasol isod a'i dychwelyd i'r Swyddfa Llety.

Ffurflen Gais Storio Beic 2017-18

Bydd angen gwneud trefniadau ar wahan i ddefnyddio'r storfeydd dros wyliau'r haf.

Cyfleusterau Golchi Beic

Mae yna cyfleusterau golchi beic defynddiol ar gael ar safle Fferm Penglais.

More belled a'ch bod chi wedi cofrestru fel defnyddiwr storfa beic diogel a'ch bod chi'n cadw eich beic(iau) naill yn Fferm Penglais, Cwrt Mawr neu Penbryn, gallwch ddefnyddio'r cyfleusterau golchi beic yn rhad ac am ddim.

Mae'r peiriant yn gweithio ar docynnau, a gallwch casglu tocynnau o'r Swyddfa Llety yn Y Sgubor, Fferm Penglais rhwng 8.30yb-6.00yh, Dydd Llun i Dydd Gwener.

Mi fyddwn yn rhoi hyd at dau tocyn i chi ar y tro felly pan bod angen mwy o docynnau arnoch, galwch yn ol i'r Swyddfa Llety i gasglu mwy. Gwnewch yn siwr eich bod chi'n dod a'ch Cerdyn Aber gyda chi fel ffurf o adnabyddiaeth pan yn casglu eich tocynnau os gwelwch yn dda.