Bywyd Preswyl

Trwy ddewis i fyw mewn llety Prifysgol Aberystwyth, byddwch yn dod yn rhan o gymuned eithriadol o gynhwysol a chefnogol sy’n croesawu pawb! Mae’r Tîm Bywyd Preswyl yma i’ch helpu chi i gael y profiad gorau posibl fel myfyriwr ac i’ch ysbrydoli chi i wneud y gorau allan o’ch amser yma ym Mhrifysgol Aberystwyth.

 

Tîm o Fyfyrwyr, ar gyfer Myfyrwyr!

Mae’ch Cynorthwyydd Preswyl (CP) yn gyd-fyfyrwyr sydd yma i roi cymorth ac arweiniad wrthych, gan anelu at greu amgylchedd byw a dysgu cadarnhaol ac i feithrin ymdeimlad o gymuned ar draws y brifysgol. Gall hyn gynnwys cyngor ar ddatrys dadleuon fflatiau, ar sut i guro straen arholiadau, gwybodaeth am ddigwyddiadau, gweithgareddau a chwaraeon o amgylch yr ardal, neu ond cyngor ar ble i ddod o hyd o’r cwpan gorau o goffi yn Aber! Os nad ydynt yn gallu helpu, byddant yn eich cyfeirio at rywun sy’n gallu.

Trwy gydol y flwyddyn, bydd eich tîm CP yn trefnu digwyddiadau preswyl bach yn y mannau cymunedol o amgylch eich llety, yn rhoi’r cyfle i chi gwrdd â phobl newydd ac efallai ceisio rhywbeth newydd. Byddant yn galw i mewn i’ch fflat neu dŷ yn rheolaidd i weld eich bod yn iawn, rhoi gwybodaeth gyfredol i chi ar yr holl ddigwyddiadau a gweithgareddau sy'n digwydd o amgylch y campws ac yn eich llety, a gwirio a oes gennych unrhyw bryderon y gallant eu helpu gyda.

Bydd y tîm CP yn cynnal sesiynau galw heibio bob noson wythnos rhwng 9yh-11yh yn Dderbynfa'r Campws (yn y llun uchod). Galwch i mewn am sgwrs neu, fel arall, gallwch siarad â CP trwy ein gwasanaeth sgwrsio byw (yn hygyrch trwy wefan y Swyddfa Llety rhwng 9yh-11yh o ddydd Llun i ddydd Gwener).

Eisiau Gwybod Mwy?

Ewch i’n Tudalen Facebook Bywyd Preswyl lle gallwch gadw i fyny gyda’r holl ddigwyddiadau diweddaraf.