Bywyd Preswyl

Trwy ddewis i fyw mewn llety Prifysgol Aberystwyth, byddwch yn dod yn rhan o gymuned eithriadol o gynhwysol a chefnogol sy’n croesawu pawb! Mae’r Tîm Bywyd Preswyl yma i’ch helpu chi i gael y profiad gorau posibl fel myfyriwr ac i’ch ysbrydoli chi i wneud y gorau allan o’ch amser yma ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Tîm o Fyfyrwyr, ar gyfer Myfyrwyr!

Mae’ch Cynorthwyydd Preswyl (CP) yn gyd-fyfyrwyr sydd yma i roi cymorth ac arweiniad wrthych, gan anelu at greu amgylchedd byw a dysgu cadarnhaol ac i feithrin ymdeimlad o gymuned ar draws y brifysgol. Gall hyn gynnwys cyngor ar ddatrys dadleuon fflatiau, ar sut i guro straen arholiadau, gwybodaeth am ddigwyddiadau, gweithgareddau a chwaraeon o amgylch yr ardal, neu ond cyngor ar ble i ddod o hyd o’r cwpan gorau o goffi yn Aber! Os nad ydynt yn gallu helpu, byddant yn eich cyfeirio at rywun sy’n gallu.

Trwy gydol y flwyddyn, bydd eich CP yn galw i mewn i’ch fflat neu dŷ yn rheolaidd i weld eich bod yn iawn, rhoi gwybodaeth gyfredol i chi ar yr holl ddigwyddiadau a gweithgareddau sy'n digwydd o amgylch y campws ac yn eich llety, a gwirio a oes gennych unrhyw bryderon y gallant eu helpu gyda.

Bydd y tîm CP yn cynnal Sesiynau Galw Heibio bob noson wythnos rhwng 9yh-10yh yn Caffi SguborFach a Lolfa Rosser. Galwch i mewn am sgwrs neu, fel arall, gallwch siarad â CP trwy ein gwasanaeth Sgwrsio Byw rhwng 9yh-10yh o ddydd Llun i ddydd Gwener - yn hygyrch trwy wefan y Swyddfa Llety - https://www.aber.ac.uk/cy/accommodation/.

 

Eisiau Gwybod Mwy?

Ewch i’n Tudalen Facebook Bywyd Preswyl lle gallwch gadw i fyny gyda’r holl ddigwyddiadau diweddaraf.