Bywyd Preswyl

Trwy ddewis i fyw mewn llety Prifysgol Aberystwyth, byddwch yn dod yn rhan o gymuned eithriadol o gynhwysol a chefnogol sy’n croesawu pawb! Mae’r Tîm Bywyd Preswyl yma i’ch helpu chi i gael y profiad gorau posibl fel myfyriwr ac i’ch ysbrydoli chi i wneud y gorau allan o’ch amser yma ym Mhrifysgol Aberystwyth.